Search form

AR MARKO 3

Ar ñꞌo̱ho̱ xki ꞌyotꞌa ár ꞌye̱

(Mt. 12:9‑14; Lk. 6:6‑11)

1Manꞌagi ar Hesu bi yu̱tꞌa ha yá nijö ya xodyo, ne mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ xki ꞌyotꞌa nꞌár ꞌye̱.

2Ne nuya jöꞌi mi öthó, mi ne nda hyandi ha nda o̱the nunar da̱thi har pa ntsa̱ya̱, ne nda dini te nda hyo̱xꞌu̱.

3Nuꞌmú̱ nöꞌö bi ꞌñemba ar ñꞌo̱ho̱ xki ꞌyotꞌa ár ꞌye̱:

—Nangi, ꞌba̱ madetho.

4Ne bi ꞌya̱mba nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱:

—Teme xiñho da tꞌo̱tꞌa har pa ntsa̱ya̱, ar ñho wa ar tsꞌomꞌu̱i. Ha da tꞌo̱the nꞌar da̱thi, wa da the̱gi da du.

Gatho bi ñhetho.

5Nuꞌmú̱ nöꞌö bi mbo̱ ár kwe̱ bi ñhanda hár nthetꞌi, bi du ár mu̱i ngetho xa mi kotyá mu̱i, ne bi ꞌñemba nunar ñꞌo̱ho̱:

—Maka ri ꞌye̱.

Nöꞌö bi maki, ne dama bi ditsꞌi bi mꞌu̱i xiñho.

6Nu mi bo̱nga ya de̱ngaꞌbe̱pate, bi ñꞌu̱tꞌwi yá ñꞌohu̱ ar Erode hanja nda tsa̱ nda hyoꞌu̱.

Nze̱ye̱ ya jöꞌi mi ꞌbu̱hwi ar Hesu hár ñöni ar ñho̱nthe

7Ha nu ar Hesu bi me̱wi yá ma̱xte hár ñöni ar ñho̱nthe. Ne bi de̱nga nze̱ye̱ ya jöꞌi, ya me Ngalilea, ya me Nhudea,

8ya me Herusalen, ya me Idumea, nuꞌu̱ mi ꞌbu̱ ꞌrandi ar döthe Hordan, ne nuꞌu̱ mi ꞌbu̱ hár nthetꞌi ar hnini Tiro ne ar Sidon. Xki zo yá guꞌu̱ mi o̱tꞌa ya döta ntꞌudi, nze̱ye̱yu̱ ma ba kꞌöni.

9Ar Hesu bi ꞌñemba yá ma̱xte nda ñhokꞌu̱ di pe̱ꞌsa nꞌar motsa núꞌmu̱ mi mahyoni nda bo̱tsꞌe, ne hinge nda ꞌyentꞌa ya jöꞌi.

10Ngetho xki o̱the nze̱ye̱ ya jöꞌi, jange gatho nuꞌu̱ mi hñeni, xa mi ñꞌentꞌi mi ne nda da̱ni.

11Ha nuya mi nthe̱xkwi ya tsꞌondöhi, núꞌmu̱ nda hyandi, mi nda̱ndihmö hár waꞌö, ne mi mafi mi eñꞌu̱:

—Nuꞌge go ár Tꞌu̱ꞌi Jö.

12Nöꞌö xa mi tsu̱i hinge nda möñꞌu̱ togoꞌö.

Ar Hesu bi hwahna nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá mpo̱te

(Mt. 10:1‑4; Lk. 6:12‑16)

13Mꞌe̱fa bi bo̱xa har tꞌo̱ho̱, ne bi zohna nuꞌu̱ togo mi neꞌö, ne nuyu̱ bi ma ba tsu̱di.

14Ne bi hñuxa ꞌre̱tꞌamayoho nda ñꞌowi, ne nda me̱hni ma nda mönga ar hoga mhö.

15Ne nda me̱ꞌsa ar tsꞌe̱di nda o̱the ya hñeni, ne nda ꞌye̱nga ya tsꞌondöhi.

16Nꞌaꞌu̱ ar Simu nöꞌö bi hñuꞌspabi ar Pedro,

17ar Hakobo ár tꞌu̱ ar Sebedeo, ne ar Xuwa ár jödö ar Hakobo, gehyu̱ bi thuꞌspabi ya Boanerges, ne da ꞌñenö: Ya bötsi di hñöxa ár hñeti ar ñu̱ni;

18ar Andre, ar Lipe, ar Bartolo, ar Teo, ar Toma, ar Hakobo ár tꞌu̱ ar Alfeo, ar Tadeo, ne ar Simu togo xki ñꞌowi nuꞌu̱ mi ntuhni mi ñönga ár hnini,

19ne ar Huda Iskariote nöꞌö togo bi da̱. Ne mi wadi bi hwañꞌu̱, bi menkꞌu̱ habu̱ mi ꞌbu̱ꞌu̱.

Ar ñömañꞌu̱ tꞌe̱mba ár Hñö Jö

(Mt. 12:22‑32; Lk. 11:14‑23)

20Nu mi zo̱ñꞌu̱nu̱, xa bi watꞌa ra nze̱ye̱ ya jöꞌi manꞌagi, himi he̱gi nda ñuni.

21Nu mi ꞌyo̱ yá mëni ar Hesu, ba eꞌu̱ nda zitsꞌi, ngetho mi eñꞌu̱ xi ꞌbe̱ ár mfeni.

22Nuya bötꞌofo xki ꞌñe Herusalen mi eñꞌu̱ mi pe̱ꞌsa ar Belsebu, ne mi hömpa ár tsꞌe̱di ár ndö ya tsꞌondöhi, njapꞌu̱ mi e̱nga ya tsꞌondöhi.

23Ar Hesu bi xipabi nda watꞌa ya jöꞌi, ne mi utꞌu̱ mꞌede, mi enö:

—Hanja tsa̱ ar tsꞌondöhi da ñꞌe̱nse̱.

24Nuꞌmu̱ nꞌar hnini da ntunse̱, da nhwati.

25Ne nuꞌmu̱ nuꞌu̱ togo ꞌbu̱ ha nꞌar ngu da ntunse̱, da ñhege.

26Ne nuꞌmu̱ ya tsꞌondöhi da mpo̱xkwe̱ ne da ñhege, da nhwatase̱.

27Hinto tsa̱ da yu̱tꞌa hár ngu nꞌar ñꞌo̱ho̱ xa ja ár tsꞌe̱di, ne da bëpa yá ñho nuꞌmu̱ hinxi xo̱tꞌe mꞌe̱tꞌo. Núꞌmu̱ xta wadi da xo̱tꞌe hö, da tsa̱ da bëpa yá ñho.

28Xa majöni di xiꞌahu̱, gatho yá tsꞌoki ya meximha̱i ma da mpumbabi, ne tsa̱ntꞌö ar tsꞌate xi mö.

29Ha nöꞌö togo da ꞌye̱mba ar ñömañꞌu̱ ár Hñö Jö, hinda ma da mpumbabi. Xi tꞌe̱kwabi ar mfe̱i hiñhamꞌu̱ da thege.

30Bi ꞌñembabi njapꞌu̱ ngetho xki ꞌñeñꞌu̱: Xi nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi.

Ár nönö ne yá jödö ar Hesu

(Mt. 12:46‑50; Lk. 8:19‑21)

31Mꞌe̱fa ba ehnu̱ ár nönö ne yá jödö, himbi thoꞌu̱, bi gota nthi, ne bi me̱ñꞌu̱ togo nda zofo.

32Nuꞌu̱ togo mi hu har nthetꞌi habu̱ mi huꞌö, bi ꞌñembabi:

—Ri nönö ne ri jödö bi ꞌba̱ nthi, hoñꞌaꞌi ꞌnö.

33Ne nöꞌö bi dödi:

—Togo ma nönö ne ma jödö.

34Bi kꞌötꞌa nuꞌu̱ mi hu hár nthetꞌiꞌö, ne bi ꞌñenö:

—Xi ꞌbu̱kwa nuꞌu̱ togo ma nönö ne ma jödö.

35Ngetho gatho nuꞌu̱ togo o̱tꞌa ngu mönga Jö, go gehyu̱ ma jödö, ma nju ne ma nönö nꞌehe.