Search form

AR MARKO 5

Ar ñꞌo̱ho̱ me Gadara xki nthe̱xkwi ya tsꞌondöhi

(Mt. 8:28‑34; Lk. 8:26‑39)

1Bi ꞌrañꞌu̱ ꞌrandi ar ñho̱nthe, bi zo̱ñꞌu̱ ha yá ha̱i ya me Gadara.

2Ne nu mi gö ar Hesu har motsa, dama ba e bi zu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ xki ꞌñe ha ya tꞌa̱gi, mi nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi.

3Nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ mi ꞌbu̱ ha ya tꞌa̱gi, ne hinto mi tsa̱ nda xo̱tꞌe, himi o̱ta ya nthöhibo̱jö.

4Ngetho hinga nꞌagitho xki nthötꞌa ya nthöhibo̱jö, ne nöꞌö mi xe̱ki ne mi ku̱ntꞌa ya bo̱jö, hinto mi tsa̱ nda döhö.

5Ne hyaxꞌmu̱, parxui mi ꞌyo mi he̱xya mhafi ha ya tꞌo̱ho̱ ne ha ya tꞌa̱gi, ne mi ju̱ ya do xa mi ntse̱nse̱.

6Nu mi hyanda ar Hesu mi e yapꞌu̱, bi nixtꞌi ba e bi nda̱ndihmö hár wa.

7Ne mi mafi ntsꞌe̱di mi enö:

—Te gi hongwa Hesu, ár Tꞌu̱ꞌi Jö bi ꞌbu̱ mhetsꞌi. Di etꞌa Jö, di a̱ꞌi hingi ꞌraka ar mfe̱i.

8Ngetho ar Hesu mi embabi:

—Tsꞌondöhi, hye̱ nunar ñꞌo̱ho̱nu̱.

9Ne bi ꞌya̱mbabi:

—Temar huꞌi.

Ne bi dödi bi ꞌñenö:

—Nꞌa mutꞌi, ngetho di nze̱ye̱he.

10Ne xa mi a̱pa ar möte, hinge nda me̱hni nda ma maꞌra ya ha̱iꞌu̱.

11Getꞌu̱nu̱ mi ꞌyonu̱ nze̱ye̱ ya tsꞌu̱di mi ñunga har ngwani.

12Gatho nuya tsꞌondöhi mi a̱pa ar möte ar Hesu mi embabi:

—Pe̱nkagihe ma ga ku̱the ha ya tsꞌu̱diyu̱.

13Ne ar Hesu bi umba ar se̱ki. Nuya tsꞌondöhi bi bo̱ni bi ma ba ku̱tꞌa ha ya tsꞌu̱di. Nuyu̱ mi tsu̱ ngu nꞌa̱tenthebe, ne gatho bi ñho̱ har maꞌye, ma ba tso har ñho̱nthe, bi jötꞌa gatho.

14Ne nuꞌu̱ togo mi su ya tsꞌu̱di, bi nixtꞌi ma ba xipa ya jöꞌi mi ꞌbu̱ har hnini ne har nthetꞌi. Ne bi bo̱nga ya jöꞌi, ma ba handa te xki thohnu̱.

15Ba e bi kꞌönga ar Hesuꞌu̱, ne bi hyantꞌu̱ mi ꞌbu̱hwinu̱ nöꞌö togo xki nthe̱xkwi ár mutꞌi ya tsꞌondöhi, mi huhnu̱ xki hye ár dutu ne mi ja ár mfeni. Nuꞌmú̱, xa bi zuꞌu̱.

16Ne nuya togo mi ꞌbu̱hnu̱, ne bi hyanda tema xki ja nöꞌö togo mi pe̱ꞌsa ya tsꞌondöhi ne ya tsꞌu̱di, mi petwa nu maꞌra.

17Ne nuya jöꞌi bi ndu̱i bi ꞌya̱pa ar möte ar Hesu nda manu̱ nda zokwabinu̱ yá ha̱i.

18Ne mi bo̱xa ar Hesu har motsa, nöꞌö ar ñꞌo̱ho̱ xki nthe̱xkwihmö ya tsꞌondöhi, mi a̱pa ar möte nda hye̱gi nda me̱wi.

19Nöꞌö himbi hye̱gi, ne bi ꞌñembabi:

—Di ma ri ngu ne ba tsu̱ ri mëni. Petwabi hangu ya döta ntꞌudi xi ꞌyo̱tꞌa ar tsi Hmu, ne hanja xi me̱sꞌa ar nhwëki.

20Ne bi ma, bi ndu̱i bi metwanu̱ Ndekapoli tengu ár döta ya ntꞌudi xki hwëkwa ar Hesu, ne gatho xa mi ꞌyo̱tho.

Ár tꞌinxu ar Hairo, ne ar ꞌbe̱hñö bi da̱mba ár pa̱tꞌi ar Hesu

(Mt. 9:18‑26; Lk. 8:40‑56)

21Bi ꞌraxa manꞌagi ar Hesu ꞌrandi ar ñho̱nthe ha nꞌar motsa. Bi watꞌa ra nze̱ye̱ ya jöꞌi, ne nöꞌö mi ꞌba̱ta har ñönthe.

22Ne ba e nꞌar ndö ha yá nijö ya xodyo mar thuhu ar Hairo, mi hyandi bi nda̱ndihmö hár wa.

23Ne xa mi a̱pa ar möte mi embabi:

—Ma tꞌinxu ntsa̱wi ar ndöte. Ba e gi hñuxa ri ꞌye̱ gi o̱the ne da nte.

24Bi me̱wi ꞌmu̱. Ra nze̱ye̱ ya jöꞌi mi te̱ni, ne nuyu̱ xa mi tsꞌitsꞌi.

25Ja mi panu̱ nꞌar ꞌbe̱hñö mi pe̱ꞌsa ꞌre̱tꞌa ma yonje̱ye̱ mi xotꞌwa ya ji.

26Xa mi ñꞌu̱da ár mꞌu̱i. Xki kꞌönga nze̱ye̱ ya unga ñꞌethi, xki de gatho nöꞌö mi pe̱tsꞌi ne hinte mañho xki dini, ho̱nse̱ mi tsa̱ꞌye̱ hyaxꞌmu̱.

27Nu mi ꞌyo̱de mi nho̱nga ar Hesu, bi yu̱tꞌa madeda ya jöꞌi, ne ba e hár xu̱tha bi da̱mba ár patꞌi.

28Ngetho mi ense̱: Nuꞌmu̱ mödi ho̱nse̱ ga tha̱mbahmö ár patꞌi, da dixkagi.

29Ne nꞌagitho bi kꞌu̱ nuya ji, ne bi za̱ hár ndoꞌyo xki hñöka nunar u̱giꞌö.

30Ar Hesu dama bi za̱ xki bo̱nga ar tsꞌe̱di hár ndoꞌyo, bi ñegi bi hyanda ya jöꞌi, ne bi ꞌñembabi:

—Togo xi da̱mga ma he.

31Nuyá ma̱xte bi ꞌñembabi:

—Gi handi tsꞌisꞌa gatho ya jöꞌi, ne gi enö: Togo xi da̱ñꞌaꞌi.

32Ha nöꞌö mi handa hár nthetꞌi mi honi togo xki ꞌyo̱tꞌa njapꞌu̱.

33Nuꞌmú̱ nunar ꞌbe̱hñö, mi ntsu ne xa mi nhwötꞌi, mi pöꞌö tema xki me̱fi, ba e bi nda̱ndihmö hár waꞌö, ne bi da̱twa majöni.

34Ha nöꞌö bi ꞌñembabi:

—Ma tsi tꞌinxu, nuna ri jamfi xi ma̱xꞌi xi dixꞌi. Di ma ter entho, xi hñöka ri u̱gi.

35Hinxki watho nda ñö, ba e ꞌra xki ꞌñe hár ngu ár ndö yá nijö ya xodyo, ne bi ꞌñembabi:

—Yo gi hökwa ár ꞌbe̱fi ar Utate. Xi du ri tꞌinxu.

36Mi ꞌyo̱ ar Hesu, bi ꞌñemba ár ndö ar nijö:

—Yo gi ntsu. Ho̱nse̱ ñꞌemu̱i.

37Ne hinto bi hye̱gi nda de̱ni, ho̱nse̱ ar Pedro, ar Hakobo ne ar Xuwa ár jödöpꞌu̱ꞌö.

38Ne bi ma hár ngu ar ndöꞌö, ne bi hyanda ya jöꞌi xa mi nxintꞌi mi zoni ne mi mafi.

39Ne nu mi yu̱tꞌi, bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Yoꞌö xa gi nxinthu̱ ne xa gi zoñhu̱. Nunar nxutsinu̱ hinxi du, ötho.

40Ha nuꞌu̱ togo mi ꞌbu̱hnu̱ mi thentho. Nunu̱ bi ꞌye̱nga gatho, ne ho̱nse̱ bi hye̱gi nda yu̱tꞌa habu̱ mi ꞌbe̱ngar nxutsi ár dada, ár nönö ne nuꞌu̱ mi ñꞌowi.

41Bi mipa ár ꞌye̱ ar nxutsi, ne bi ꞌñembabi:

—Talita kumi —di bo̱ni da ꞌñenö: Nuꞌge nxutsi, di xiꞌaꞌi gi nangi.

42Ne dama bi nangi bi ñꞌo. Nunar nxutsinu̱ mi pe̱ꞌsa ꞌre̱tꞌa ma yonje̱ye̱. Ne gatho nuꞌu̱ bi hyandi, xa bi ꞌyo̱tho.

43Ar Hesu xa bi hñuꞌmba yá mu̱i, hinto nda metwabi nöꞌö xki thogi, ne nda tꞌumba te nda zi ar nxutsi.