Search form

AR MARKO 7

Nöꞌö japi da tsꞌokar jöꞌi

(Mt. 15:1‑20)

1Nuya de̱ngaꞌbe̱pate ne ꞌra ya bötꞌofo xki ꞌñe Herusalen, ba e bi watꞌa habu̱ mi ꞌbu̱ ar Hesu.

2Ne mi hyantꞌu̱ ꞌra yá ma̱xte ar Hesu hinge mi xu̱ꞌye̱ nda ñuni, ne mi theñꞌu̱.

3Ngetho nuya de̱ngaꞌbe̱pate ne gatho ya xodyo xa mi te̱nga nunar ntꞌumbi xki zokwa yá pale, hinge nda ñuni nuꞌmu̱ hinge nda nxu̱ꞌye̱ xiñho.

4Ne núꞌmu̱ nda menga har ta̱i, mꞌe̱tꞌo nda nxu̱ꞌye̱, ne ja nda ñuni. Hinge ho̱nse̱nu̱, bi gu̱ maꞌra ya ntꞌumbi nda me̱fi, ngu ar su̱tꞌatꞌe̱ni, ar su̱tꞌbada, ar su̱tꞌatꞌe̱nibo̱jö, ne nda menga yá fidi.

5Bi ꞌya̱mbabi ꞌmu̱ ya de̱ngaꞌbe̱pate ne ya bötꞌofo:

—Yoꞌö ri ma̱xte hingi te̱mba yá ntꞌumbi ma palehu̱, ñuni hingi nxu̱ꞌye̱ mꞌe̱tꞌo.

6Ar Hesu bi dötwabiꞌu̱ ne bi ꞌñembabi:

—Xa gar nemhñöhu̱. Majöni nöꞌö bi ꞌye̱mpꞌahu̱ ar mꞌe̱hni Isaia xi tꞌotꞌi njawa:

Nunar hnininu̱ oxta mañö eñꞌu̱ eska ma nsu,

ngetho himbi po̱nga ha yá mu̱i.

7Ter ñhoꞌö eska ma nsu,

embabi ar hoga ntꞌuti nöꞌö xi bense̱ꞌu̱.

8Ngetho xka hye̱hu̱ ár ꞌbe̱pate Jö, ne xa gi ne gi te̱mfu̱ yá ntꞌumbi ya meximha̱i, ngu ar nsu̱tꞌatꞌe̱ni, ar nsu̱tꞌbada, ne gatho nu maꞌra gi pe̱hu̱ njapꞌu̱tho.

9Mi embabiꞌu̱ nꞌehe:

—Hinte gi nuthu̱ ár ꞌbe̱pate Jö, gi te̱ñhu̱ nuya ri ntꞌumbihu̱.

10Ngetho ar Moise bi ꞌñenö: ꞌÑeꞌspa ár nsu ri dada ne ri nönö. Ne enö: Nöꞌö togo da zanga ár dada wa ár nönö, hinda kꞌontꞌi da tho.

11Ha nuꞌahu̱ gi eñhu̱ xiñho togo da ꞌñemba ár dada wa ár nönö: Hingi tsa̱ ga fa̱xꞌi, ngetho nöꞌö nga ꞌraꞌahmö, gehnu̱ ar Korban (po̱ni da ꞌñenö ár mꞌo̱ñho̱ Jö).

12Ne njapꞌu̱ hingi he̱hu̱ da ma̱xa ár dada ne ár nönö.

13Hinte gi nuthu̱ ár mhö Jö, gi hokse̱ ri ntꞌumbihu̱, ne nze̱ye̱ maꞌra ya ꞌbe̱fi nguyu̱ gi o̱thu̱.

14Ne bi zo gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱, bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Gi gathohu̱, ꞌyo̱hu̱ ne dá zo ri guhu̱ nöꞌö ma ga xiꞌahu̱.

15Hiñꞌotho te da yu̱tꞌa hár mu̱i ar jöꞌi ne da tsꞌokwabi. Nöꞌö bi po̱nga mbo hö, go tsꞌokꞌö.

16Nöꞌö togo tu ár gu da ꞌyo̱de, dá ꞌyo̱xa nöꞌö te di mö.

17Núꞌmu̱ mi zopꞌu̱ ya jöꞌi, bi yu̱tꞌa har ngu, nuyá ma̱xte bi ꞌya̱mbabi tema ndi bo̱nga nöꞌö xki mö.

18Ne ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Hage nuꞌahu̱ nꞌehe hinte xi zo ri mfenihu̱. Ha hinxka pöhu̱ gatho nöꞌö ku̱tꞌa hár ne ar jöꞌi, hingi tsa̱ da tsꞌoki.

19Ngetho hingi tsinga hár mfeni, ho̱nse̱ tho hár mu̱i, ne da ꞌye̱i xta ñꞌe̱xjo.

Bi mö njapꞌu̱, ne mi ñꞌudi gatho ya ñhuni xintꞌaxi.

20Ne mi enö:

—Gatho nöꞌö po̱nga hár mfeni, nöꞌö hö, japi da tsꞌoka ar jöꞌi.

21Ngetho ka bi ehnu̱ ya tsꞌomfeni, ya tsꞌinga nthöti, ya mꞌe̱ngwi jöꞌi, ar ntho,

22ar mfë, ar nhemꞌe̱tsꞌi, ya tsꞌomꞌu̱i, ar nhemhñö, ar nheꞌbe̱hñö, ar hyo̱ke, ne da ꞌyomba ar ꞌbede maꞌra, ar ñꞌetsꞌi, ne ar kꞌatꞌamfeni.

23Gatho nuya tsꞌokiyu̱, di bo̱nga mbo, ne tsꞌoka ya jöꞌi.

Ár jamfi ar ꞌbe̱hñö mar mengu manꞌar ha̱i

(Mt. 15:21‑28)

24Bi nangu̱nu̱ bi ma har ha̱i Tiro ne Sidon. Mi zo̱ni bi yu̱tꞌa ha nꞌar ngu, hinto mi ne nda bödi mi ꞌbu̱hnu̱, ho̱nse̱ himbi tsa̱ bi ñꞌöni.

25Ngutꞌa bi zo ár gu nꞌar ꞌbe̱hñö mi ꞌñe nꞌár tꞌinxu xki nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi. Mi bödi mi ꞌbu̱hnu̱, dama ba e bi nda̱ndihmö hár wa.

26Nunar ꞌbe̱hñönu̱ himar me Israel, xki mꞌu̱ har ha̱i Sirofenisia. Ne mi a̱pa ar möte ar Hesu nda ꞌye̱mba ar tsꞌondöhi ár tꞌinxu.

27Har Hesu bi ꞌñembabi:

—To̱ꞌma mꞌe̱tꞌo da niñö ya bötsi, ngetho hingi ho da gu̱mpa yá thuhme tsiꞌu̱, ne da tꞌe̱mba ya ꞌyo.

28Nunar ꞌbe̱hñö bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hö tsi Hmu, mödi njapꞌu̱, nuya ꞌyo tsipa yá bo̱ne ya bötsi ta̱ har mexa.

29Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Ngetho xka mönga nunar mhönu̱, di ma. Ar tsꞌondöhi xi hye̱kꞌa ri tꞌinxu.

30Ne nu mi zo̱nga ár ngu, bi dinga ár tꞌinxu mi ꞌbe̱nga har fidi, xki hye̱ ar tsꞌondöhi.

Ar Hesu bi o̱the nꞌar gogu mar köne

31Bi bo̱nga ar Hesu har ha̱i Tiro, bi thota har ha̱i Sidon, ndi ma har ñho̱nthe Ngalilea, bi ꞌraxtꞌa ar ha̱i Dekapoli.

32Ne ba tsꞌimpanu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi gogu ne mar köne, bi tꞌa̱pa ar möte nda hñuꞌspa ár ꞌye̱.

33Nöꞌö bi ꞌwekase̱, ne bi dintꞌwa yá xa̱ ha yá guꞌö. Bi zoxa ár ꞌye̱ ne bi da̱mba ár jöhne.

34Bi gu̱xa ár da̱ mhetsꞌi, bi ngötsꞌi ne bi ꞌñembabi:

—Efata —ne da ꞌñenö: Dá xogi.

35Ne dama bi xo ár gu, ne bi tuka ár jöhne, bi ñö xiñho.

36Ar Hesu bi hñuꞌmba yá mu̱i hinto nda xipabiꞌu̱. Ha núꞌmu̱ mi xipabiꞌu̱ hinte nda mö, xa mi peꞌu̱.

37Ne xa mi ꞌyo̱ꞌu̱ ne mi eñꞌu̱:

—Gatho nöꞌö pe̱fi, o̱tꞌe xiñho: nuya gogu xokwa yá gu, ha nuya gone japi da ñö.