Search form

AR MARKO 8

Bi tꞌinga ngu yonꞌa̱tenthebe ya jöꞌi

(Mt. 15:32‑39)

1Nuya paꞌu̱ xki watꞌa ra nze̱ye̱ ya jöꞌi manꞌagi, ne hinte mi pe̱ꞌsa te nda zi. Ar Hesu bi zohna yá ma̱xte ne bi ꞌñembabi:

2—Di hwëka nuya jöꞌi, ngetho pe̱ꞌsa hñupa di ñꞌohu̱, ne hinte hö te da ziyu̱.

3Ha nuꞌmu̱ ga pe̱hna yá ngu hinte xi zi, yo ma da wentꞌa har ꞌñu, ꞌra xpa e yapꞌu̱.

4Nuyá ma̱xte bi ꞌñembabi:

—Ha di ꞌñe gatho ar thuhme da japa da niñöwa har otꞌatꞌo̱ho̱ nuya jöꞌiyu̱.

5Ha nöꞌö bi ꞌya̱mbabiꞌu̱:

—Hangu ya thuhme gi pe̱ꞌsu̱.

Ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Yoto.

6Ar Hesu bi ꞌbe̱pa ya jöꞌi nda hñu har ha̱i ꞌmu̱. Bi gu̱xa nuya yoto ya thuhme, bi umba njamödi Jö. Bi heke ne bi hyemba yá ma̱xte, ha nuyá ma̱xte bi mo̱kwa ya jöꞌi.

7Mi pe̱sꞌu̱ nꞌehe ꞌra ya tsi hwö. Bi jöpꞌö nꞌehe, ne bi me̱hna nda mꞌo̱kwa ya jöꞌi.

8Bi ñuñꞌu̱ ne xa bi niñö. Bi njo nuya xe̱ni xki bongi, ne bi ñuxa yoto mꞌo̱tsꞌe.

9Mi tsu̱ ngu yonꞌa̱tenthebe nuꞌu̱ bi ñuni, ne ar Hesu bi ꞌñedi bi me̱hni bi maꞌu̱.

10Mꞌe̱fa bi bo̱xkwi yá ma̱xte har motsa, ne bi maꞌu̱ har ha̱i Dalmanuta.

Ar tꞌa̱ ntꞌudi

(Mt. 16:1‑4; Lk. 12:54‑56)

11Ba e ꞌmu̱ ya de̱ngaꞌbe̱pate nda ntsa̱hñökiwi, ne mi a̱pa nda uta nꞌar ntꞌudi ndi ꞌñe mhetsꞌi, ne njapꞌu̱ nda tsa̱ti.

12Ar Hesu bi ꞌye̱ntsꞌa nꞌar ngötsꞌi dumu̱i, ne bi ꞌñenö:

—Yoꞌö a̱ ya ntꞌudi nuya tsꞌojöꞌi ꞌbu̱pya. Xa majöni di xiꞌahu̱, hinda ma da tꞌumbabi.

13Bi zopꞌu̱ꞌu̱, ne bi mengi bi yu̱tꞌa har motsa, bi ꞌraxa ꞌrandi ar ngwani.

Yá ntꞌuti ya de̱ngaꞌbe̱pate

(Mt. 16:5‑12)

14Yá ma̱xte bi pumhni nda hñöxa ya thuhme, ne ho̱nse̱ nꞌa mi höꞌu̱ har motsa.

15Har Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Zo̱tꞌa ri da̱hu̱ ne jamasubihu̱ yá ntꞌu̱sthuhme ya de̱ngaꞌbe̱pate ne yá ntꞌu̱sthuhme ar Erode.

16Mi ñöxhnatho nꞌa ngu nꞌa mi eñꞌu̱:

—Xikagihu̱ njapꞌu̱ ngetho hinda höhu̱ ya thuhme.

17Mi böta ar Hesu, bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Hage xa gi ñöxnathohu̱ gi no̱ñhu̱ hinte gi pe̱ꞌsu̱ ar thuhme. Wa hinxi xota ri mfenihu̱, ne xi meda ri ñöhu̱.

18Ha hingi zo̱ ri da̱hu̱, wa hingi xo ri guhu̱, ne xka pumhnihu̱.

19Núꞌmu̱ nda hemba ku̱tꞌa thuhme ngu̱dminthebe ya jöꞌi, hangu mꞌo̱tsꞌe ya xe̱ni ga ñuꞌsu̱.

Bi döꞌu̱ ne bi ꞌñenö:

—ꞌRe̱tꞌamayoho.

20—Ne núꞌmu̱ nda hemba yoto thuhme yonꞌa̱tenthebe ya jöꞌi, hangu mꞌo̱tsꞌe ya xe̱ni ga ñuꞌsu̱ nꞌehe.

Ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Yoto.

21Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱ ꞌmu̱:

—Hanja hinxi zoda ri mfenihu̱.

Nꞌar goda̱ bi tꞌo̱the núnu̱ Betsaida

22Mꞌe̱fa ar Hesu ba e Betsaida, ne ka ba tsꞌimpanu̱ nꞌar goda̱, ne mi tꞌa̱pa ar möte nda hñuꞌspa ár ꞌye̱.

23Bi mipa ár ꞌye̱ ar goda̱ ꞌmu̱, ne bi gu̱ka nthi ar hnini. Bi zospa ár da̱, bi hñuꞌspa ár ꞌye̱, ne bi ꞌya̱mbabi ha mi handa nꞌa tsi tu̱i.

24Nöꞌö mi wadi bi hyandi bi ꞌñenö:

—Di handa ya jöꞌi ñhe̱hwi ya za, ꞌyo.

25Ne bi hñuꞌspa ár ꞌye̱ manꞌagi hár da̱, bi japi bi hyandi. Ne bi ho yá da̱, bi hyanda yapꞌu̱, ne bi hyanda gatho xiñho.

26Ar Hesu bi me̱hna ár ngu, ne bi hñuꞌmba ár mu̱i bi ꞌñembabi:

—Yo ma gi ku̱tꞌa har hnini.

Ar Pedro bi da̱majöni

(Mt. 16:13‑20; Lk. 9:18‑21)

27Ar Hesu bi bo̱ngwi yá ma̱xte, bi ma ha ya tꞌu̱lo hnini har ha̱i Nsesarea Filipo. Ne núꞌmu̱ mi ne ar ꞌñu, bi ꞌya̱mbabi yá ma̱xte:

—Togo enga ya jöꞌi go geke ꞌnö.

28Bi döꞌu̱ njawa:

—ꞌRa enö gar Xuwa Xixthe, maꞌra gar mꞌe̱hni Elia, ha maꞌra enö go geꞌe nꞌa nuya mꞌe̱hni mi ꞌbu̱ mamꞌe̱tꞌo.

29Nuꞌmú̱ nöꞌö bi ꞌñembabi:

—Xiꞌahu̱, togo gi eñhu̱ go gekaga.

Bi dö ar Pedro ne bi ꞌñenö:

—Nuꞌge go gar Kristo xi ꞌñexꞌa Jö.

30Ar Hesu bi ꞌñembabi hinto nda xipabiꞌu̱.

Ar Hesu bi mö ma nda tho

(Mt. 16:21‑28; Lk. 9:22‑27)

31Ne bi ndu̱i bi uti mi mahyoni nda tho nze̱ye̱ ya thogi Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi. Ne nda u̱tsa ya dönziandö, ya ndömöjö ne ya bötꞌofo. Nda tho, ne ár hñupa nda mengi nda nte manꞌagi.

32Mi otꞌwa ar ꞌñu xiñho. Nuꞌmú̱ ar Pedro bi gu̱ki ne bi ndu̱i bi hñuꞌmba ár mu̱i hinge nda japꞌu̱.

33Nunar Hesu bi ñhanda habu̱ mi ꞌba̱ yá ma̱xte, ne bi zu̱ ar Pedro bi ꞌñembabi:

—Di mawa, tsꞌondöhi. Ngetho hingi te̱mba ár mfeni Jö, gi te̱mbatho yá mfeni ya meximha̱i.

34Bi zohna ya jöꞌi ne yá ma̱xte, bi ꞌñembabi:

—Nöꞌö togo ne da de̱ngagi, mahyoni da pumhnise̱ ár te, ne da ñꞌe̱ntꞌatho ga ñꞌoꞌbe.

35Ngetho nöꞌö togo ne da japi da kꞌontꞌa ár te, ma da ꞌbe̱di. Ha nöꞌö togo e̱ntꞌi da unga ár te da de̱ngagi ne da mönga ar hoga mhö, ma da dinga ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

36Ngetho tema ñho da gu̱kwa nꞌar jöꞌi, da dö gatho nöꞌö te jawa har ximha̱i ne da ꞌbe̱ ár pa.

37Tema tsa̱ da unga nꞌar jöꞌi da da̱nga ár pa.

38Ngetho nöꞌö togo da ntsa̱ da da̱tka majöni ha yá nthandi nuya tsꞌojöꞌi ꞌbu̱ nuya payu̱, ne da ntsa̱ da mömga ma mhö, Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi ma da ntsa̱ nꞌehe xta ehe di hömpa ár nsunda ár Dada, ne di ñꞌowi ya hoga e̱nxe̱.