Search form

AR MARKO 9

1Bi ꞌñembabi nꞌehe:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, gi ꞌbu̱hu̱wa ꞌrapya, hingi ma gi tuhu̱, mꞌe̱tꞌo ma gi hyanthwu̱ ár tsꞌu̱tꞌwi Jö da ehe, xa di nheki ár tsꞌe̱di.

Bi mponga ár ꞌba̱i ar Hesu

(Mt. 17:1‑13; Lk. 9:28‑36)

2Mi tho ꞌrato mpa ar Hesu bi zixa ar Pedro, ar Hakobo ne ar Xuwa, bi bo̱xase̱yu̱ ha nꞌar tꞌo̱ho̱ mar ñhetsꞌi. Mi zo̱ñꞌu̱ bi mponga ár ꞌba̱i ar Hesu hár nthandiꞌu̱.

3Ne ár he xa mi hyatsꞌi, bi tꞌaxki ngu ar tse̱. Hinjoꞌowa har ximha̱i nꞌar meni da tsa̱ da japi da tꞌaxki njanguꞌö.

4Nꞌa mbi hyandatho yá ma̱xte mi ꞌba̱hnu̱ ar Elia ne ar Moise mi ñöwi ar Hesu.

5Nuꞌmú̱ ar Pedro bi ꞌñemba ar Hesu:

—Ma tsi Utateꞌi, xiñho ga ꞌbu̱hu̱wa. Te gi mö, ga hoje hñu ya mꞌetꞌe, nꞌa habu̱ gi ꞌbu̱ke, nꞌa habu̱ da mꞌu̱ ar Moise, ne manꞌa habu̱ da mꞌu̱ ar Elia.

6Ar Pedro mi mönga njapꞌu̱, ngetho himi pödi teme nda mö, xa xki zuyu̱.

7Nꞌa mba eta nꞌar gui bi goꞌmtho, ne bi nhekinu̱ nꞌar mhö bi ꞌñenö:

—Gehnu̱ ma hmöka Tꞌu̱. ꞌYo̱hu̱ nöꞌö xiꞌahu̱.

8Mꞌe̱fa mi mengi bi hyantꞌu̱ manꞌagi, ho̱nse̱ ar Hesu mi ꞌba̱hnu̱.

9Ne mi göꞌu̱ har tꞌo̱ho̱, bi hñuꞌmba yá mu̱iꞌu̱ hinto nda xipabi nöꞌö xki hyantꞌu̱, nda do̱ꞌmi mꞌe̱tꞌo nda mengi nda nte manꞌagi Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi.

10Bi kwatathoꞌu̱ nunar mhönu̱, ne mi ñöꞌu̱ nꞌa ngu nꞌa teme ndi bo̱nga nöꞌö xki mö, nda mengi nda nte manꞌagi.

11Ne bi ꞌya̱mbabiꞌu̱ ar Hesu:

—Yoꞌö enga ya bötꞌofo, mꞌe̱tꞌo ma da e ar Elia, ne ka da e ar Kristo.

12Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Xa majöni ar Elia da e mꞌe̱tꞌo, ne da ꞌñexa xiñho manꞌagi gatho te jawa. Xiꞌmu̱, yoꞌö xi tꞌotꞌa har Tꞌofo, Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi ma da tho ya thogi, ne hinte ma da nhu.

13Ha di xiꞌahu̱, ar Elia ba ehe, ne bi ꞌyo̱tꞌwabi gatho nöꞌö mi ne ya jöꞌi, ngu xki tꞌotꞌi nda thoꞌö.

Ar Hesu bi o̱the nꞌar bötsi xki nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi

(Mt. 17:14‑21; Lk. 9:37‑43)

14Nu mi zo̱ñꞌö habu̱ mi ꞌbu̱ yá ma̱xte, bi hyandi nze̱ye̱ ya jöꞌi xa xki gotꞌatho, ne mi ñöwi ya bötꞌofo.

15Ne mi zo̱ꞌö, gatho ya jöꞌi xa bi ꞌyo̱tho, bi nixtꞌi ma ba tsu̱di ne bi ze̱ngwa.

16Nöꞌö bi ꞌya̱mbabi:

—Tema gi ñöwihu̱.

17Bi dö nꞌa mi ꞌbu̱ har mutꞌi, ne bi ꞌñenö:

—Tsi Utate, da tsiñꞌa ma tꞌu̱ nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi japi da ngone.

18Habu̱ gatho da zu̱di xa hwötsꞌi, ne japi da ꞌye̱ntsꞌa ya fu̱gi hár ne, xa guxtꞌa yá tsꞌi, ne ꞌramtxꞌu̱ di ꞌyotꞌi. Da xipa nuya ri ma̱xte nda ꞌye̱mhö, ne hinte bi japabi.

19Bi döꞌö ne bi ꞌñenö:

—Yá bötsiꞌihu̱ ya me̱ꞌsku. Hangu ma ga ꞌbu̱hwithohu̱ ne ga pe̱sꞌahu̱ ar tsꞌe̱ti. Ba tsinju̱wa ar metsi.

20Ne ba tsꞌimpabi. Ha nunar tsꞌondöhi mi hyanda ar Hesu, xa bi hwöꞌsa ar bötsi, mi zo har ha̱i xa mi ntöni, ne xa mi e̱ntsꞌa ya fu̱gi hár ne.

21Ar Hesu bi ꞌya̱mba ár dada:

—Hangu pe̱tsꞌi njanu̱.

Ar dada bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Bi du̱ꞌmbabi mi tꞌu̱lotho.

22Nꞌandi e̱ntꞌa har tsibi ne har dehe, ne da hyohmö. Ha nuꞌmu̱ da tsa̱ te gi japi, pe̱ꞌskagihe ar nhwëki ne fa̱xkagihe.

23Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Nuꞌmu̱ da tsa̱ gi ñꞌemu̱i hö, ngetho nöꞌö togo ñꞌemu̱i, hinter ñhembibi.

24Ne nꞌagitho ár dada ar bötsi bi ñö ntsꞌe̱di ne bi ꞌñenö:

—Di ñꞌemu̱i. Fa̱xkagi da hñuxa ma ñꞌemu̱i.

25Nu mi hyanda ar Hesu ya jöꞌi mi ntutsꞌi mi kwatꞌi, bi zu̱ ar tsꞌondöhi ne bi ꞌñembabi:

—Tsꞌondöhi gone ne gogu, di ꞌbe̱pꞌaꞌi gi hye̱hnu̱, ne hingi pengi gi ku̱tꞌa manꞌagi.

26Nuꞌmú̱ ar tsꞌondöhi xa bi hye̱xa ar mhafi, ne xa bi nhwöste bi bo̱ni. Ne nunar bötsi bi gohnu̱ wande xki du, jange nze̱ye̱ mi enö:

—Xi du.

27Ha nunar Hesu bi mipa ár ꞌye̱ bi ꞌñei, ne bi nangi.

28Nu mi yu̱tꞌö har ngu, yá ma̱xte bi ꞌya̱mbase̱:

—Yoꞌö himbi tsa̱ da e̱ñhe.

29Har Hesu bi ꞌñembabi:

—Nuya tsꞌondöhiyu̱ xi ñhembi da bo̱ni, mahyoni ar ntꞌa̱pa Jö ne ar bëhë.

Ar Hesu bi mengi bi mö ma nda tho

(Mt. 17:22‑23; Lk. 9:43‑45)

30Ne mi bo̱nu̱ꞌu̱, bi ñꞌoꞌu̱ har ha̱i Ngalilea, ne himi neꞌö togo nda bödi.

31Ngetho mi uta yá ma̱xte, ne mi embabi:

—Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi ma da nda̱twa yá ꞌye̱ ya jöꞌi, ne ma da tho. Ne ár hñupa da mengi da nte manꞌagi.

32Ne nuyá ma̱xte himi tso yá mfeni nöꞌö mi xipabiꞌö, ne mi tsu nda ꞌya̱mbabi.

Togo töte ár nsu

(Mt. 18:1‑5; Lk. 9:46‑48)

33Ne bi zo̱nga Nkapernaum, mi yu̱tꞌu̱ har ngu, ar Hesu bi ꞌya̱mbabi yá ma̱xte:

—Te ngi mpehu̱ har ꞌñu.

34Ha nuꞌu̱ bi ñhetho, ngetho har ꞌñu mi ñöxhnathoꞌu̱, mi honi togo ma nda ntöte ár nsu.

35Nuꞌmú̱ ar Hesu bi hñudi, ne bi zohna nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá ma̱xte, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nöꞌö togo ne da mꞌu̱ mꞌe̱tꞌo, mahyoni xa da mꞌe̱fa, ne da me̱pa gatho nu maꞌra.

36Bi gu̱ nꞌar tsi bötsi ne bi ꞌba̱ꞌma madetho, bi de̱tsꞌi, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

37—Nöꞌö togo da po̱tka ma thuhu japamasu nꞌar tsi bötsi, jakamasugi. Ha nöꞌö togo jakamasugi, go japamasu togo xpa pe̱nkagi.

Nuꞌu̱ togo hingo ma ñꞌu̱nihu̱, go fa̱xkagihu̱

(Lk. 9:49‑50; Mt. 10:42)

38Ar Xuwa bi ꞌñembabi:

—Tsi Utate, xta hanthe nꞌa e̱nga ya tsꞌondöhi ju̱ñꞌa ár tsꞌe̱di ri thuhu. Da höjwe ngetho hindi ñꞌowihu̱.

39Ha nunar Hesu bi ꞌñembabi:

—Yo gi hökwabihu̱, ngetho hinjoꞌo nꞌa togo di o̱tꞌa ya ntꞌudi ju̱nka ár tsꞌe̱di ma thuhu, ne mꞌe̱fa da ñömañꞌu̱gi.

40Ngetho nöꞌö togo hingo ma ñꞌu̱nihu̱, fa̱xkagihu̱.

41Nöꞌö togo da ꞌraꞌahu̱ nꞌar tsi ꞌbada ar dehe po̱tka ma thuhu ngetho yá me̱tiꞌihu̱ ar Kristo, xa majöni di xiꞌahu̱, hinda ma da ꞌbe̱ ár nthöhö.

Ga ntsuñhu̱ hinga o̱thu̱ ar tsꞌoki

(Mt. 18:6‑9; Lk. 17:1‑2)

42Nöꞌö togo da japi da da̱ nꞌa nuya tsi bötsi ñꞌemu̱igi, xiñho da tsꞌu̱twa nꞌar doju̱ni hár ꞌyu̱ga nöꞌö ar jöꞌiꞌö, ne da tꞌe̱ntꞌa har dehe.

43Nuꞌmu̱ ri ꞌye̱hu̱ da jaꞌahu̱ gi ta̱hu̱, hye̱ju̱. Xiñho gi ku̱thu̱ mhetsꞌi di kꞌatꞌa nꞌa ri ꞌye̱hu̱, ne hingi me̱wihu̱ gatho yoho ri ꞌye̱hu̱ har tsibi hiñhamꞌu̱ da hwetꞌi.

44Nunu̱ hingi the ya zuꞌwe, ha nunar tsibi hiñhamꞌu̱ da hwetꞌi.

45Ha nuꞌmu̱ ri wahu̱ jaꞌahu̱ gi ta̱hu̱, hye̱ju̱. Xiñho gi ku̱thu̱ mhetsꞌi hinte di tu ri wahu̱, ne hinge gi me̱wi ri wahu̱ har tsibi hiñhamꞌu̱ da hwetꞌi.

46Nunu̱ hingi the ya zuꞌwe, ha nunar tsibi hiñhamꞌu̱ da hwetꞌi.

47Ha nuꞌmu̱ ri da̱hu̱ jaꞌahu̱ gi ta̱hu̱, hñöhu̱. Xiñho gi ku̱thu̱ hár tsꞌu̱tꞌwi Jö di kꞌatꞌa nꞌa ri da̱hu̱, ne hingi me̱wihu̱ gatho yoho har tsibi.

48Nunu̱ hingi the ya zuꞌwe, ha nunar tsibi hiñhamꞌu̱ da hwetꞌi.

49Ngetho gatho ma da thoka har tsibi, jangu gatho ar mꞌo̱ñho̱ da tꞌu̱ꞌsa ar u.

50Ar u xiñho, ha nuꞌmu̱ da ꞌbe̱ ár ñꞌuxi, hanja gi koꞌsfu̱ ár nku̱hi. Di hñöxꞌahu̱ ar u, ne gi ꞌbu̱hu̱ nꞌar hogamꞌu̱i nꞌa ngu nꞌa.