Search form

AR MATEO 10

Ar Hesu bi hwahna nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá mpo̱te

(Mr. 3:13‑19; Lk. 6:12‑16)

1Nuꞌmú̱ ar Hesu bi zohna nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá ma̱xte, ne bi umba ar tsꞌe̱di nda ꞌye̱nga ya tsꞌondöhi, ne nda o̱thebi tsa̱ntꞌö yá hñeni ne yá u̱gi ya jöꞌi.

2Gehyu̱ yá thuhu nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá mpo̱te ar Hesu xki zohni: Mꞌe̱tꞌo ar Simu nöꞌö bi thuꞌspabi ar Pedro, ar Andre ár jödöpꞌu̱ꞌö, ar Hakobo ne ar Xuwa ár jödö, yá tꞌu̱yu̱ ar Sebedeo.

3Ar Lipe, ar Bartolo, ar Toma, ar Teo nöꞌö mar njotbojö, manꞌar Hakobo ár tꞌu̱ ar Alfeo, ar Lebeo nöꞌö bi tꞌembabi ar Tadeo.

4Nöꞌö manꞌar Simu xki ñꞌowi nuꞌu̱ mi ntuhni mi ñönga ár hnini, ne ar Huda Iskariote nöꞌö mꞌe̱fa bi da̱ ar Hesu.

Ar Hesu bi me̱hna nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá mpo̱te xki hwahni

(Mr. 6:7‑13; Lk. 9:1‑6)

5Ar Hesu bi me̱hna nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá mpo̱te xki hwahni ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Yo ma gi thohu̱ habu̱ bi ꞌbu̱ nuꞌu̱ hingya xodyo. Yo gi ku̱thu̱ ha yá hnini ya me Nsamaria.

6Di ma ba zohu̱ ya me Israel nuꞌu̱ ꞌbu̱ ngu ya tsi de̱ti hinte ꞌñe yá ma̱ꞌyo.

7Di möhu̱ ne gi ꞌñembabihu̱ njawa: Ár tsꞌu̱tꞌwi Jö ꞌba̱pꞌu̱tho.

8O̱thehu̱ ya da̱thi, ne hñöjwu̱ yá hñeni nuꞌu̱ tsu̱ ar tsitꞌandoꞌyo, jafu̱ da nte nuꞌu̱ xi du, ꞌye̱mbabihu̱ ya tsꞌondöhi nuꞌu̱ togo xi nthe̱xkwi. Xta hwëkꞌahu̱ nunar tsꞌe̱dinu̱, hwëkwathobihu̱ nu maꞌra nꞌehe.

9Yo gi nxöꞌsu̱ ar bojö xi nkꞌaxtꞌi, wa ya tꞌaxbojö, wa ya the̱ni.

10Yo gi te̱xju̱ ri ꞌro̱zöhu̱, yo ma gi hñöxu̱ yo mponi ar dutu, wa maꞌra ya thiza, hinte gi hñöxu̱ nꞌar ndo̱ho̱. Ngetho ar ꞌbe̱go di ꞌñepi da tꞌumba nöꞌö te kꞌatꞌi.

11Nu xki tso̱ñhu̱ ha nꞌar döta hnini wa nꞌar tꞌu̱lo hnini, hyoñhu̱ nꞌar hogajöꞌi, ne ka gi ꞌbu̱hu̱nu̱ hár nguꞌö gatho ya pa gi oxu̱nu̱.

12Nu xki ku̱thu̱ har nguꞌö, ze̱ngwahu̱ nuꞌu̱ ꞌbu̱hnu̱.

13Nuꞌmu̱ da ꞌraꞌahu̱ nse̱ki, ár hogamꞌu̱i Jö da zu̱ꞌu̱. Ha nuꞌmu̱ hinda ꞌraꞌahu̱ nse̱ki, ar njöpi xka ꞌya̱fu̱, da mengi da zu̱ꞌahu̱.

14Nuꞌmu̱ hinto da ꞌyo̱xꞌahu̱, ne hinto da jamfi nöꞌö gi xifu̱, po̱ñhu̱ har nguꞌö wa har hniniꞌö, ne gi hwöthu̱ ri wahu̱, da hyo̱ ar fontha̱i xi watꞌa ha ri thizahu̱.

15Xa majöni di xiꞌahu̱, nunar pa da thöxamajöni, nunar hniniꞌö ma da hñönga nꞌar döta mfe̱i, di töta ár mfe̱i ya hnini Sodoma ne ar Gomora.

Ya ntꞌu̱tsate xi ꞌñepꞌu̱

16Nupya di pe̱ñꞌahu̱ gi möhu̱, ma gi ꞌyohu̱ ngu ya tsi de̱ti madeda ya miñꞌo. Jange zo̱tꞌa ri da̱hu̱ ngu nꞌar kꞌeñö, ne di hñöxꞌahu̱ nꞌar tsi domtxu.

17Jamasuhu̱ ngetho ya jöꞌi ma da da̱tꞌahu̱ ha yá ꞌye̱ ya tsꞌu̱tꞌwi, ne ma da me̱pꞌahu̱ ha yá nijö.

18Nuꞌu̱ ma da da̱tꞌahu̱ ha ya tsꞌu̱tꞌwi, ma da mꞌa̱pꞌahu̱ ha ya ndö ngetho gi te̱ngagihu̱. Njapꞌu̱ gi da̱twabihu̱ majöniyu̱, ne nuꞌu̱ hingya xodyo.

19Núꞌmu̱ xta tsꞌoñꞌahu̱, yo gi tu ri mu̱ihu̱ tema gi möñhu̱ wa tema gi thöhu̱, ngetho geꞌmu̱ Jö ma da ꞌraꞌahu̱ gatho nöꞌö gi möñhu̱.

20Hingo ma gi ñöse̱hu̱; nu ár Hñö Jö ar Dada go ma da mönga nöꞌö da bo̱nga ha ri nehu̱.

21Nuya paꞌu̱ ya jöꞌi ma da u̱tsase̱ yá ku, ma da da̱ da tho. Nuya dada da da̱ yá tꞌu̱, nuya tꞌu̱ ma da u̱tsa yá dada, ne da da̱ꞌu̱ da tho nꞌehe.

22Gatho ya jöꞌi ma da u̱tsaꞌihu̱ ngetho gi te̱ngagihu̱, ha nöꞌö togo da ze̱tatho da do̱ꞌmi da göxa xo̱ge, go ma da mpo̱ꞌö.

23Nuꞌmu̱ da ntꞌu̱tsaꞌihu̱ ha nꞌar hnini, po̱ñhu̱ di möhu̱ manꞌa. Xa majöni di xiꞌahu̱, hingi jwahu̱ gi ꞌyohu̱ xo̱ge ya hnini har ha̱i Israel, ne Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi da menga manꞌagi.

24Ar ma̱xte hingi töpa ár nsu ár utate, ha nꞌar ꞌbe̱go hingi töpa ár nsu ár hmu.

25Xiñho nuꞌmu̱ ar ma̱xte da ñhe̱hwi ár utate, ne ar ꞌbe̱go da ñhe̱hwitho ár hmu. Nuꞌmu̱ ar dada bi tꞌembabi ar Belsebu, hanja to̱ꞌmi da nsipabi yá bötsi ꞌmu̱.

Togo gi tsuhu̱

(Lk. 12:2‑9)

26Jange hinto gi tsuhu̱wa, ngetho hiñꞌotho tema xi tꞌögi ne hinda thandi, wa tema xi tꞌo̱tꞌa ñꞌöntho ne hinda födi.

27Nöꞌö di utꞌase̱hu̱ ñꞌöntho, utwabihu̱ gatho ya jöꞌi, ha nöꞌö di xiꞌahu̱ njantetho, möñhu̱ ntsꞌe̱di, da ꞌyo̱ gatho ya jöꞌi.

28Yo gi tsuhu̱ togo ne da hyoꞌahu̱, ngetho ri pahu̱ hingi tsa̱ da hyoꞌu̱. Tsuhu̱ Jö togo pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱di da me̱hna ri pahu̱ ne ri ndoꞌyohu̱ har tsibi.

29Nuya tsi tsꞌintsꞌu̱ hingi hmödi, tꞌunga yoho ha nꞌar tsi ku̱tꞌa, ha hinda za̱ da da̱ nꞌa har ha̱i nuꞌmu̱ hinda ungar se̱ki Jö ar Dada.

30Xiꞌahu̱hmö. Ngetho ri xtöhu̱, Jö pödi hanguꞌu̱.

31Jange yo gi ntsuhu̱, ngetho gi töfu̱ ár nsu nꞌa mutꞌi ya tsꞌintsꞌu̱.

32Nöꞌö togo da da̱tkagi majöni ha yá nthandi ya jöꞌi xi bökagi, nuga nꞌe ma ga da̱majöni xi bökagi hár nthandi ma Dada bi ꞌbu̱ mhetsꞌi.

33Ha nöꞌö togo da ko̱ngagi ha yá nthandi ya jöꞌi, nuga nꞌehe ma ga ko̱nga hár nthandi ma Dada bi ꞌbu̱ mhetsꞌi.

Ngetho xpa e ar Hesu ma da ñhe ya jöꞌi

(Lk. 12:49‑53; 14:26‑27)

34Yo gi hu ri mu̱ihu̱ xta e ga jöꞌsa ya tuhniwa har ximha̱i. Hinꞌö, ma da ga̱hni ngetho xta ehe.

35Xta e ga heka ya jöꞌi: nuya tꞌu̱ ma da do̱xa yá dada, nuya tꞌinxu ma da do̱xa yá nönö, ha nuya tsꞌihwe̱ ma da do̱xa yá tsa.

36Nuyá ñꞌu̱ni ya jöꞌi ma da bo̱nga ha yá nguse̱.

37Nöꞌö töte ár mhöte pe̱ꞌspa ár dada wa ár nönö, ne mꞌe̱fa ka mökagiga, hindi ꞌñepi da de̱ngagi. Ne nöꞌö töte ár mhöte pe̱ꞌspa ár tꞌu̱ wa ár tꞌinxu, ne mꞌe̱fa ka mökagi, hindi ꞌñepanu̱ nꞌehe da de̱ngagi.

38Ne nöꞌö togo hinda ꞌye̱ntꞌa ár te da de̱ngagi, hindi ꞌñepi ga ñꞌoꞌbe.

39Nöꞌö togo xa suwa ár te har ximha̱i, ma da ꞌbe̱di. Ha nöꞌö da ꞌbe̱ ár te te̱ngagi, ma da dinga ár te hiñhamꞌu̱ da thege.

Ya hoga nthöhö mhetsꞌi

(Mr. 9:41)

40Nöꞌö togo da ꞌraꞌahu̱ ar se̱ki go xi ꞌrakagiga, ha nöꞌö togo ꞌraka ar se̱kiga go umba ar se̱ki nöꞌö togo xpa pe̱nkagi.

41Nöꞌö togo da umba ar se̱ki nꞌár mꞌe̱hni Jö ngetho mar mꞌe̱hni, ma da hñönga ar nthöhö ngu ar mꞌe̱hni. Ha nöꞌö da umba ar se̱ki nꞌar hogajöꞌi ngetho mar hogajöꞌi, ma da hñönga nꞌar nthöhö mahye̱gi ngu hönga nꞌar hogajöꞌi.

42Ne nöꞌö togo da umba nꞌa tsi ꞌbada ar tse̱the nꞌa nuya tsi hyoyayu̱ te̱ngagi, xa majöni di xiꞌahu̱ hinda ꞌbe̱ ár nthöhö.