Search form

AR MATEO 11

Ar Xuwa Xixthe bi me̱hna yoho yá ma̱xte ma ba kꞌöꞌsa ar Hesu

(Lk. 7:18‑35)

1Nu mi wa ar Hesu bi xipa nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá ma̱xte teme nda me̱fi, bi ma ba tso̱nga ya hnini har ha̱iꞌö, mi uta ya jöꞌi ne mi mönga ar hoga mhö.

2Núꞌmu̱ mi o har fa̱di ar Xuwa Xixthe, bi ꞌyo̱ gatho nöꞌö mi o̱tꞌa ar Hesu, jange bi me̱hna yoho yá ma̱xte ma ba kꞌötsꞌi,

3ne bi ꞌñembabi:

—Ha go geꞌe ár mꞌe̱hni Jö ma nda ehe, wa ga to̱ꞌmhe manꞌa.

4Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Di möhu̱ ba xifu̱ ar Xuwa nöꞌö xka ꞌyo̱hu̱ ne xka hyanthu̱.

5Nuya goda̱ xo yá da̱, ya dowa ꞌyo, ya gogu o̱de, nuꞌu̱ tsu̱ ar tsitꞌandoꞌyo thitsꞌi, nuꞌu̱ xi du pengi nte, ha nuya tsi hyoya xi nsipabi ar hoga mhö.

6Nza̱tho nöꞌö togo hinda u̱ ár mu̱i xi zo ár gu nöꞌö di pe̱fi.

7Nu mi bo̱ni bi ma yá ma̱xte ar Xuwa Xixthe, ar Hesu bi ndu̱i bi no̱nga ar Xuwa ne bi ꞌñemba ya jöꞌi:

—Togo ma ga hyanthu̱ har otꞌatꞌo̱ho̱. Hage ma ga hyanthu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ hinte mi pe̱ꞌsa ár tsꞌe̱di, ngu nꞌar xithi hwönda ar ndöhi. Hinꞌö wainꞌö.

8Te ga po̱ñhu̱ ga hyanthu̱ ꞌmu̱. Hage nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi he ya dutu ximhödi. Hinꞌö, ngetho nuꞌu̱ kö yá nza̱tho dutu ꞌbu̱ ha yá ngu ya ndöꞌu̱.

9Tema ga po̱ñhu̱ ma ga hyanthu̱ ꞌmu̱. Hage nꞌár mꞌe̱hni Jö. Hö, ne xa majöni di xiꞌahu̱, hinge ho̱nse̱ nꞌár mꞌe̱hni Jö, pe̱ꞌsa manꞌar döta nsu.

10Ngetho gehnu̱ xki nho̱nga mamꞌe̱tꞌo har Tꞌofo habu̱ enö:

Nuga di pe̱hna ma mꞌe̱hni da mꞌe̱tꞌo

da hyokꞌa ar ꞌñu.

11Xa majöni di xiꞌahu̱, hinxi mꞌu̱ manꞌar ñꞌo̱ho̱ di töpa ár nsu ar Xuwa Xixthe. Mödi njapꞌu̱hmö, nöꞌö ar tsi tꞌu̱lo xi yu̱tꞌa hár tsꞌu̱tꞌwi Jö, töpa ár nsu ar Xuwa.

12Nuya pa bi ndu̱i bi xixthe ya jöꞌi ar Xuwa ne nubyatho, ár tsꞌu̱tꞌwi Jö tho ar nhweni, ne ho̱nse̱ nuꞌu̱ umbyá mu̱i go ku̱tꞌu̱.

13Gatho yá mꞌe̱hni Jö ne ár tꞌofo ar Moise bi möñꞌu̱ nda e ár tsꞌu̱tꞌwi Jö, ha nu mi zo̱ ar Xuwa Xixthe bi möñꞌö mi ꞌba̱pꞌu̱tho nda zo̱ho̱.

14Nuꞌmu̱ gi ne gi ñꞌemu̱ibihu̱, gehnu̱ ar Elia xka ꞌyo̱hu̱ nda penga manꞌagi.

15Nöꞌö togo tu ár gu, dá ꞌyo̱xa nöꞌö di mö.

16Togo ga he̱kwabi nuya jöꞌi ꞌbu̱ nuya payu̱. Nuyu̱, ñhe̱hwi nuya bötsi hu ha ya ta̱i, mafi ñꞌengwi yá ñꞌohu̱.

17Ne eñꞌu̱: Da hu̱xthe ma nthu̱zahe ne hinga nehu̱, da ntuhe ya thuhu ntꞌa̱gi ne hinga nzoñhu̱.

18Ngetho ba e ar Xuwa Xixthe, hinto mi ntsixkwi, ne hinto mi ñungwi, ne gi eñhu̱: Nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi.

19Mꞌe̱fa ba e Nöꞌö Togo bi Njöꞌi, to gatho ntsixkwi ne ñungwi, gi eñhu̱ nꞌar tsꞌoꞌyo ne nꞌar mihni, ár ñꞌowi ya njotbojö ne ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki. Nöꞌö togo pe̱ꞌsa ar mfödi, nhekitho ha yá hoga ꞌbe̱fi.

Yá mfe̱i xi tꞌe̱kwa ya me̱ꞌsku hnini

(Lk. 10:13‑16)

20Mꞌe̱fa ar Hesu bi ndu̱i bi hñuꞌmba yá hmi ya hnini habu̱ xki ꞌyo̱tꞌa ya ntꞌudi, ngetho hinxki ꞌyo̱tꞌwa yá ntso̱ꞌmi, mödi xki hyandwa ár tsꞌe̱di Jö. Ne bi ꞌñeñꞌö:

21—Hwëkateꞌihu̱ gar menguhu̱ Korasi ne gar me Betsaidahu̱. Ngetho nuꞌmu̱ ya me Tiro ne ya me Sidon xi hyanthmö ya ntꞌudi xi tꞌo̱tꞌa ha ri ha̱ihu̱, xi ꞌyo̱tꞌwahmö yá ntso̱ꞌmi, ne xi hyemhö ya he dumu̱i, ne xi nkoxhmö ar ꞌbospi ntso̱ꞌmi.

22Jange nuga di xiꞌahu̱, nunar pa da thösꞌahu̱ majöni, ri mfe̱ihu̱ ma da döta nöꞌö ma da hñönga ya me Tiro ne ya me Sidon.

23Ha nuꞌahu̱ gar menguhu̱ Nkapernaum, ha gi hu ri mu̱ihu̱ ma da nju̱xꞌahu̱ mhetsꞌi. Hinꞌö, ma da tꞌeꞌahu̱ har ꞌbe̱xui. Ngetho nuꞌmu̱ har ha̱i Sodoma xi tꞌo̱thmö nuya ntꞌudi xka hyanthu̱, xi ꞌyo̱tꞌwahmö yá ntso̱ꞌmi, ne hinxi nhwati, di ꞌbu̱hmöꞌu̱ nuya payu̱.

24Jange di xiꞌahu̱, nunar pa da thösꞌahu̱ majöni, ri mfe̱ihu̱ ma da döta ár mfe̱i ya me Sodoma.

Ba e gi tsu̱kagihu̱, gi tsa̱ya̱hu̱

(Lk. 10:21‑22)

25Nor paꞌö ar Hesu bi ñö ne bi ꞌñenö:

—Di nsundaꞌi, ma tsi Dadaꞌi, gar Hmu mhetsꞌi ne gatho ar ximha̱i. Di ꞌraꞌa njamödi ngetho xka utwabi ri ntꞌuti nuꞌu̱ ngu ya tsi bötsi hintsꞌu̱ te pödi, ne xka ꞌñökwa nuꞌu̱ ja yá mfödi ne ya nimfeni.

26Ngetho njapꞌu̱ xka numañhoge, ma tsi Dadaꞌi.

27Mꞌe̱fa bi ꞌñemba nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱:

—Gatho xi utkagi ma Dada. Ho̱nse̱ꞌö pötka ma mfeni. Hinto pötwa ár mꞌu̱i ma Dada, ho̱nse̱ nuga ár Tꞌu̱gi ne nuꞌu̱ xta hwahni ga utwabi.

28Ba ehu̱ gatho nuya gi nduhu̱ ne xi za̱ꞌahu̱, ne ga tukꞌa ri ꞌbe̱nihu̱ gi tsa̱ya̱hu̱.

29Ngu nꞌar tsi boi ntꞌe̱i, hñöñhu̱ ar zanꞌwe̱i di husꞌahu̱, ne da tsa̱ gi te̱ngagihu̱ ma mꞌu̱i, dar hogajöꞌi ne hindar ñꞌetsꞌi. Nuꞌmu̱ gi ꞌbu̱hu̱ njapꞌu̱, hinda za̱ꞌahu̱ ne hinda du ri mu̱ihu̱.

30Ngetho nunar zanꞌwe̱i di husꞌahu̱, hingi hembi gi tuxu̱, ha nunar ꞌbe̱ni di tutꞌahu̱, hingi hu̱.