Search form

AR MATEO 14

Bi tho ar Xuwa Xixthe

(Mr. 6:14‑29; Lk. 9:7‑9)

1Nuya paꞌu̱ ar ndö Erode bi zo ár gu gatho nöꞌö mi o̱tꞌa ar Hesu.

2Ne bi ꞌñemba yá ꞌbe̱go:

—Nöꞌö ar ñꞌo̱ho̱ꞌö, gehni ar Xuwa Xixthe xi mengi xi nte, jange pe̱ꞌsa nor tsꞌe̱diꞌö.

3Ar Erode mi mönga njapꞌu̱ ngetho xki gu̱ ar Xuwa Xixthe, xki dötꞌi, ne xki gotꞌa har fa̱di. Nunu̱ mi hökwahmö hinge nda mꞌu̱hwi ar Erodia ár ꞌbe̱hñö ar Lipe ár jödöpꞌu̱ꞌö.

4Ngetho ar Xuwa Xixthe xki ꞌñemba ar Erode:

—Hingi ho gi ꞌbu̱hwi nunar ꞌbe̱hñönu̱.

5Jange ar Erode mi ne nda hyo. Himbi ꞌyo̱tꞌe ngetho mi tsu ya jöꞌi, nuyu̱ mi jamfi már mꞌe̱hni Jö.

6Ha nꞌagi mi tꞌo̱tꞌwa ár da̱ngo ar Erode, nunár tꞌinxu ar Erodia bi nei madeda gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱, ha nu ar Erode xa bi numañho.

7Jange bi ñötꞌwabi nda umba gatho nöꞌö nda ꞌya̱di, ne bi ꞌñetꞌa made Jö.

8Nuꞌmú̱ ar nxutsi bi ꞌñemba ar Erode:

—Di ne gi ꞌrakagiwa ár ñö ar Xuwa Xixthe ha nꞌar manza.

Go bi ꞌya̱ꞌö ngetho ár nönö xki ꞌyu̱tꞌi tema nda ꞌya̱di.

9Ar ndö Erode xa bi zo̱tꞌa ár mu̱i. Mödi njapꞌu̱ himbi tsa̱ bi ponga ár ne, ngetho xki ꞌñetꞌa made Jö, ne xki ꞌyo̱xa gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hwinu̱ har mexa. Jange bi mö nda tꞌumbabi.

10Ne bi möñꞌö nda the̱kwa ár ñö ar Xuwa Xixthe har fa̱di.

11Ba thömpa ár ñö ha nꞌar döta manza, bi tꞌumba ar nxutsi, ne nunu̱ bi hñöꞌspa ár nönö.

12Mꞌe̱fa bi zo̱ yá ma̱xte har fa̱di habu̱ mi jothmö, bi hñöꞌspa ár ndoꞌyo ma ba a̱gi, ne bi maꞌu̱ ba xipa ar Hesu nöꞌö xki thogi.

Ar Hesu bi ꞌwinga tho ngu̱dminthebe ya jöꞌi

(Mr. 6:30‑44; Lk. 9:10‑17; Jn. 6:1‑14)

13Mi ꞌyo̱ ar Hesu njapꞌu̱, bi bo̱xa ha nꞌar motsa, bi ꞌranga ꞌrandi ar dehe, bi ma habu̱ hinto mi ꞌbu̱i. Ha nu mi ꞌyo̱ ya jöꞌi ndi manu̱, ba po̱nga ha ya hnini, bi ma watho ma ba kꞌötsꞌi.

14Nu mi bo̱nga ar Hesu har ñönthe, bi hyandi mi ꞌbu̱hnu̱ nze̱ye̱ ya jöꞌi mi to̱ꞌmi. Xa bi hwëki ne bi o̱thebi yá hñeni.

15Nu mi nde bi watꞌa yá ma̱xte habu̱ mi ꞌba̱ꞌö, ne bi ꞌñembabi:

—Pe̱hna ya jöꞌi ma da da̱nga te da zi ha ya tꞌu̱lo hnini, ngetho bi nde, ne te da dingwa habu̱ di ꞌbu̱hu̱.

16Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Hinda ma da hyonga te da ziyu̱, go ma gi umfu̱.

17Nuyá ma̱xte bi dödi ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Habu̱ ga tiñhe tema ga umfeyu̱. Ho̱nse̱ ꞌbu̱kwa ku̱tꞌa ya thuhme ne yoho ya tsi hwö.

18Ne ar Hesu bi ꞌñenö:

—Ba höhu̱wa.

19Mꞌe̱fa bi xipabi ya jöꞌi nda hñu ha ya do̱ni. Ne bi gu̱ nuꞌu̱ ku̱tꞌa ya thuhme ne yoho ya tsi hwö, bi no̱ꞌsa mhetsꞌi bi jöpi, bi heke ne bi thokwabi yá ma̱xte, ne nuyu̱ bi hemba ya jöꞌi.

20Gatho ya jöꞌi bi ñuni ne xa bi niñö, ha nuya xe̱ni bi bongi bi njo, ne bi ñhuꞌsa ꞌre̱tꞌamayoho ya ꞌbo̱tsꞌe.

21Nuꞌu̱ togo bi ñuni mi tsu̱ ngu ngu̱dminthebe ya ñꞌo̱ho̱, himbi yu̱tꞌa ar mꞌede ya ꞌbe̱hñö ne ya bötsi.

Ar Hesu mi ꞌyoda mañö ar dehe

(Mr. 6:45‑52; Jn. 6:15‑21)

22Nepꞌu̱ ar Hesu bi xipa yá ma̱xte nda bo̱xa har motsa, ne nda mꞌe̱tꞌo ndi ma ꞌrandi ar dehe. Nöꞌö nda gotho nda ꞌñe ya jöꞌi.

23Nu mi ñꞌehwi gatho ya jöꞌi, bi bo̱xase̱ har tꞌo̱ho̱ ma ba a̱pa Jö. Nu mi nxui mi ꞌbu̱se̱nu̱ har tꞌo̱ho̱.

24Ha nunar motsa mi ꞌyo madedar ñho̱nthe, ne xa mi mfe̱tsꞌi ngetho mi nto̱xkwi ar ndöhi.

25Ngu nꞌar hñumxudi ar Hesu bi ma ba tsu̱ yá ma̱xte, mi ꞌyoda mañö ar dehe.

26Nuyá ma̱xte mi hyandi mi ꞌyo mañö ar dehe, xa bi ntsu ne mi eñꞌu̱:

—Atho di hanthu̱ nꞌar pite.

Ne xa mi mafi mi ntsuꞌu̱.

27Ha nunar Hesu bi zofo ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Go gekaga, yo gi ntsuhu̱.

28Nuꞌmú̱ ar Pedro bi ꞌñenö:

—Ma tsi Hmuꞌi, nuꞌmu̱ xa majöni go geꞌe, ꞌbe̱pkagi ga ꞌyo mañö ar dehe ma ga tsu̱ꞌi.

29Ne ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Ba e xö.

Ar Pedro bi gö har motsa, bi ma nda tsu̱ ar Hesu mi ꞌyoda mañö ar dehe.

30Ha nu mi za̱ ar ndöhi bi zu, jange bi ndu̱i bi yu̱ har dehe. Dama bi mafi ne bi ꞌñenö:

—Ma tsi Hmuꞌi, ju̱xkagi, ꞌbu̱tho ga jötꞌi.

31Nuꞌmú̱ ar Hesu ngutꞌa bi pe̱ntꞌi, ne bi ꞌñembabi:

—Yoꞌö ga ntsu, ha hingi ñꞌemu̱i.

32Bi bo̱xkwi har motsa, ne ngutꞌa bi ntsa̱ya̱ ar ndöhi.

33Nu maꞌra xki go har motsa ba e bi nsunda ar Hesu, bi nda̱ndihmö ne bi ꞌñenö:

—Xa majöni go ár Tꞌu̱ꞌi Jö.

Ar Hesu bi o̱the ya da̱thi núnu̱ Genesare

(Mr. 6:53‑56)

34Ne bi zo̱ñꞌu̱ ꞌrandi ar dehe har ha̱i Genesare.

35Nuya mengunu̱ mi böꞌu̱ mar Hesu togo xki zo̱nu̱, bi xañꞌu̱ ar ꞌbede gatho ár nthetꞌi nor ha̱iꞌö, ne ba tsꞌimpa gatho ya da̱thi.

36Ha nuyu̱ ho̱nse̱ mi a̱di nda the̱gi nda da̱mba ár ñöni ár pa̱tꞌi, ne gatho nuꞌu̱ mi tha̱mbabi mi thitsꞌi.