Search form

AR MATEO 15

Nöꞌö japi da tsꞌoka ar jöꞌi

(Mr. 7:1‑23)

1Nuꞌmú̱ ꞌra ya bötꞌofo ne ꞌra ya de̱ngaꞌbe̱pate xki ꞌñe Herusalen nda kꞌönga ar Hesu, bi watꞌi ne bi ꞌñembi:

2—Yoꞌö ri ma̱xte tsꞌokwa ár ntꞌumbi ma palehu̱ bi zoju̱. Yoꞌö hingi xu̱ꞌye̱ mꞌe̱tꞌo núꞌmu̱ ñuni.

3Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Xi nuꞌahu̱, yoꞌö gi tsꞌojwu̱ ár ꞌbe̱pate Jö gi te̱ñhu̱ nuya ri ntꞌumbihu̱.

4Ngetho Jö bi mönga njawa: ꞌÑeꞌspa ár nsu ri dada ne ri nönö, ha nöꞌö togo da zanga ár dada wa ár nönö, hinda ma da kꞌontꞌi da tho.

5Mödi nuꞌahu̱ gi eñhu̱ xiñho togo da ꞌñemba ár dada wa ár nönö: Hinda tsa̱ ga fa̱xꞌaꞌi, ngetho nöꞌö ma nga ꞌraꞌahmö, xta ñötꞌwa Jö.

6Njapꞌu̱ gi etꞌa ri xu̱thahu̱ hinda tꞌeꞌspa ár nsu ár dada wa ár nönö. Jange xka tsꞌokwabihu̱ ár ꞌbe̱pate Jö gi te̱ñhu̱ ri ntꞌumbihu̱.

7Xa gar nemhñöhu̱. Xa majöni xi zu̱ꞌahu̱ nöꞌö bi mönga ar mꞌe̱hni Isaia núꞌmu̱ bi ꞌñenö:

8Nuya jöꞌiyu̱ oxta mañö enö eska ma nsu,

ngetho himbi po̱nga ha yá mu̱i.

9Tema ñhoꞌö eska ma nsu,

embabi nꞌar hoga ntꞌuti nöꞌö xi bense̱ꞌu̱.

10Nepꞌu̱ ar Hesu bi zo ya jöꞌi nda watꞌi, ne bi ꞌñembabi:

—ꞌYo̱xu̱ xiñho nöꞌö ma ga xiꞌahu̱, ne da zo ri mfenihu̱.

11Hingi tsꞌoka ar jöꞌi nöꞌö ku̱tꞌa hár ne. Nöꞌö po̱ni hö, tsꞌokꞌö.

12Mꞌe̱fa bi watꞌa yá ma̱xte habu̱ mi ꞌbu̱ ar Hesu, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ha gi o̱de, nuya de̱ngaꞌbe̱pate xa bi mbo̱ yá kwe̱ mi ꞌyo̱xa nuya mhö ga mö.

13Ar Hesu bi dötwabi yá ma̱xte ne bi ꞌñembabi:

—Gatho nuya do̱ni hinxi motꞌa ma dada bi ꞌbu̱ mhetsꞌi, ma da nkꞌu̱tsꞌi.

14Hye̱hu̱pꞌu̱ ya goda̱ ne da gu̱mhö yá migoda̱wi. Nuꞌmu̱ nꞌar goda̱ da gu̱hna manꞌar goda̱, da zowi har otsꞌi.

15Ar Pedro bi ꞌya̱mba ar Hesu ne bi ꞌñembabi:

—Xikagihe tema di bo̱nga nöꞌö ar ꞌbede xka mö.

16Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Ha hinxi zo ri mfenihu̱ nꞌehe.

17Ha hingi pöhu̱, gatho nöꞌö gi tsihu̱, di ma ri mu̱ihu̱ ne da thogi gi ꞌye̱ñhu̱.

18Ha nuꞌmu̱ gi beñhu̱ ya tsꞌomfeni, go di bo̱nga ha ri nehu̱, ne go da jaꞌahu̱ gi ntsꞌoju̱.

19Ngetho ha yá ne ya jöꞌi ka bi po̱mpꞌu̱ ya tsꞌomfeni, ngu ar ntho, ar tsꞌinga nthöti, ar mꞌe̱ngwi jöꞌi, ar mfë, ar nhemhñö ne ar tsꞌate.

20Gehyu̱ tsꞌoka ar jöꞌi. Ha nöꞌö hingi xu̱ka ár ꞌye̱ mꞌe̱tꞌo, mꞌe̱fa da ñuni, nöꞌö hinte ma tsꞌoki o̱tꞌe.

Ár ñꞌemu̱i nunar ꞌbe̱hñö me Nkanan

(Mr. 7:24‑30)

21Ar Hesu bi gu̱ ar ꞌñu bi ma ha yá ha̱i ya hnini Tiro ne Sidon.

22Nꞌa mba eta nꞌar ꞌbe̱hñö me Nkanan xa mi mafi mi enö:

—Tsi Hmu, ár Tꞌu̱ꞌi ar Dabi, hwëgagi. Ma tꞌinxu xa nthe̱xkwi ne xa fe̱ka nꞌar tsꞌondöhi.

23Ha nunar Hesu hinte bi döti. Nuꞌmú̱ nuyá ma̱xte bi ma ba tsu̱di ne bi ꞌya̱pa ar möte mi embabi:

—Xipabi da ma, ngetho xa mafi ꞌbe̱fa mo̱te ma xu̱thahu̱.

24Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuga ho̱nse̱ xpa mꞌe̱nkagi ga munsa ya me Israel jangu ya tsi de̱ti xi mꞌe̱di.

25Nuꞌmú̱ ba epꞌu̱ nunar ꞌbe̱hñöꞌö, bi nda̱ndihmö hár wa ar Hesu, ne bi ꞌñembi:

—Ma tsi Hmuꞌi, fa̱xkagi.

26Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Hage xiñho da thömba ár ñhuni ya bötsi ne da tꞌumba ya ꞌyo.

27Nunar ꞌbe̱hñönu̱ bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Majöni nöꞌö gi mö. Mödi njapꞌu̱, nuya ꞌyo tsipa yá bo̱ne yá hmu ta̱ har mexa.

28Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Tsi ꞌbe̱hñö, xa döta ri ñꞌemu̱i. Dá njapꞌu̱ ngu xka ꞌya̱di.

Ne ja bi dixnu̱ ár tꞌinxu.

Ar Hesu bi o̱the nze̱ye̱ ya da̱thi

29Ar Hesu bi zohnu̱ nor ha̱iꞌö, bi thogi bi ma ba tso̱nga hár ñöni ar ñho̱nthe Ngalilea, ne bi bo̱xa mañö ha nꞌar ngwani, ma ba huhnu̱.

30Ne bi zo̱nu̱ nze̱ye̱ ya jöꞌi mi tsi ya dowa, ya goda̱, ya gone, ya doꞌye̱ ne ma nze̱ye̱ ya da̱thi. Ba tsꞌihi bi mꞌo̱kwa hár wa ar Hesu, ne nöꞌö mi o̱the.

31Jange nuꞌu̱ ya jöꞌi mi ꞌbu̱hnu̱ xa mi ꞌyo̱tho mi o̱de nda ñö ya gone, nuya doꞌye̱ mi thitsꞌi, nuya dowa mi ꞌyo, nuya goda̱ mi handi. Ne gathoꞌu̱ mi nsunda Jö ár Dada ya me Israel.

Bi tꞌinga tho yonꞌa̱tenthebe ya jöꞌi

(Mr. 8:1‑10)

32Mꞌe̱fa ar Hesu bi zohna yá ma̱xte ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Di hwëka nuya jöꞌiyu̱, ngetho pe̱ꞌsa hñupa di ñꞌohu̱ ne hinte hö te da ziyu̱. Hindi ne ga pe̱hna yá ngu hinte xi zi, yo ma da wentꞌa har ꞌñu.

33Nuꞌmú̱ nuyá ma̱xte bi ꞌñembabi:

—Habu̱ ga tiñhu̱wa har otꞌatꞌo̱ho̱ nze̱ye̱ ya thuhme, ne ga ꞌwiñhu̱ gatho nuya jöꞌiyu̱.

34Har Hesu bi ꞌya̱mbabiꞌu̱:

—Hangu ya thuhme gi höhu̱.

Nuyá ma̱xte bi dödi ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Yoto, ne ꞌra ya tsi hwö.

35Ne ar Hesu bi ꞌbe̱pa ya jöꞌi nda hñu har ha̱i.

36Bi gu̱ nuꞌu̱ yoto ya thuhme ne nuya tsi hwö, bi umba njamödi Jö, bi xe̱ka nuya thuhme ne bi umba yá ma̱xte nda thokwa ya jöꞌi.

37Gatho ya jöꞌi bi ñuni ne bi niñöꞌu̱. Nepꞌu̱ bi njo nuya xe̱ni thuhme xki bongi, ne bi ñhuꞌsa yoto mꞌo̱tsꞌe.

38Gatho nuꞌu̱ xki ñuni, mi tsu̱ ngu yonꞌa̱tenthebe ya ñꞌo̱ho̱, himbi yu̱tꞌar mꞌede ya ꞌbe̱hñö ne ya bötsi.

39Ne ar Hesu bi ñꞌehwi ya jöꞌi, ne bi bo̱xa har motsa bi ma har ha̱i Magdala.