Search form

AR MATEO 16

Ar tꞌa̱ ntꞌudi

(Mr. 8:11‑13; Lk. 12:54‑56)

1Ba e ya de̱ngaꞌbe̱pate ne ya de̱ngamöjö, ma ba honga ar Hesu nda tsa̱ti, ne mi a̱pabi nda uta nꞌar ntꞌudi ndi ꞌñe mhetsꞌi.

2Nöꞌö bi döti ne bi ꞌñembi:

—Nuꞌahu̱, nuꞌmu̱ gi hanthu̱ mhetsꞌi xi nthe̱ni ꞌbu̱ nde, gi eñhu̱: Xudi ma da ñhoga mpa.

3Ha nuꞌmu̱ gi hanthu̱ xi the̱nga ya gui ꞌbu̱ xudi, gi eñhu̱ ma da ndöꞌye. Nemhñöhu̱, hanja gi hanthu̱ núꞌmu̱ mponga mhetsꞌi, ne hinxka hyanthu̱ ya ntꞌudi ponga nuya payu̱, ne njapꞌu̱ gi pöhmöhu̱ xi zo̱ ya pa xi benga Jö.

4Nuꞌahu̱ gar tsꞌojöꞌihu̱ xka hye̱hu̱ Jö, jange gi a̱hu̱ da tꞌaꞌahu̱ nꞌar ntꞌudi di ꞌñe mhetsꞌi. Ha hinte ma ntꞌudi ma da tꞌaꞌahu̱, ho̱nse̱ ár ntꞌudi ar Honas ár mꞌe̱hni Jö.

Ne bi zohnu̱ bi gu̱ ar ꞌñu bi ma.

Yá ntꞌuti ya de̱ngaꞌbe̱pate

(Mr. 8:14‑21)

5Mi zo̱ñꞌu̱ ꞌrandi ar dehe, ka bi böhnu̱ yá ma̱xte xki mpumhni nda hñöxa te nda ziꞌu̱.

6Ne ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Zo̱tꞌa ri da̱hu̱ ne jamasubihu̱ yá ntꞌu̱sthuhme ya de̱ngaꞌbe̱pate ne ya de̱ngamöjö.

7Nuyá ma̱xte mi ense̱ nꞌa ngu nꞌa:

—Mönga njapꞌu̱ ngetho hinda höhu̱ ar thuhme ga tsihu̱.

8Mi böta ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Tema jamfi gi pe̱ꞌsu̱. Yoꞌö xa tupꞌa ri mu̱ihu̱ nöꞌö tema gi tsihu̱.

9Ha hingi tsoda ri mfenihu̱. Wa xka pumhnihu̱ da hemba ngu̱dminthebe ya jöꞌi, ne hangu mꞌo̱tsꞌe ya xe̱ni ga johu̱.

10Ne ha hingi beñhu̱ nuꞌu̱ yoto ya thuhme da hembabi yonꞌa̱tenthebe ya jöꞌi, ne hangu mꞌo̱tsꞌe ya xe̱ni ga johu̱ nꞌehe.

11Hanja himbi zo ri mfenihu̱ nöꞌö ar ntꞌu̱sthuhme da xiꞌahu̱. Hindi xiꞌahu̱ nöꞌö ar thuhme ga pumhnihu̱. Nuga di xiꞌahu̱ gi jamasuhu̱ yá ntꞌu̱sthuhme ya de̱ngaꞌbe̱pate ne ya de̱ngamöjö.

12Nuꞌmú̱ hö, ka bi zo yá mfeniꞌu̱, nunar Hesu himi xipabiꞌu̱ nda jamasu ar ntꞌu̱sthuhme tsꞌi. Mi xipabiꞌu̱ nda jamasu yá ntꞌuti ya de̱ngaꞌbe̱pate ne ya de̱ngamöjö.

Ar Pedro bi da̱majöni

(Mr. 8:27‑30; Lk. 9:18‑21)

13Mi zo̱ñꞌu̱ har ha̱i getꞌu̱ Nsesarea Filipo, ar Hesu bi ꞌya̱nga yá ma̱xte ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Núꞌmu̱ nho̱nga Togo ba e bi Njöꞌi, togo benga ya jöꞌi geꞌö ꞌnö.

14Bi döꞌu̱ njawa:

—ꞌRa enö gar Xuwa Xixthe. Maꞌra gar mꞌe̱hni Elia, ha maꞌra enö gar Heremia wa manꞌár mꞌe̱hni Jö mi ꞌbu̱ mamꞌe̱tꞌo.

15Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Xiꞌahu̱, togo gi eñhu̱ go gekaga.

16Ar Simu Pedro bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Nuꞌge gar Kristo xi tꞌexꞌi gi ndö, ár Tꞌu̱ Jö togo höse̱ ar te.

17Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Simu ár tꞌu̱ꞌi ar Honas, xa xi jöpꞌa Jö ma Dada bi ꞌbu̱ mhetsꞌi, ngetho bi xiꞌase̱ togogi, himbi xiꞌa ar meximha̱i.

18Nupya di xiꞌaꞌi gar Pedro, nuri thuhu di bo̱ni da ꞌñenö nꞌar do. Ne har ndo̱donu̱ ma ga hoka ma nijö, ne ár tsꞌe̱di ar ꞌbe̱xui hinda ma da döhö.

19Nuꞌge ma ga ꞌraꞌa yá nsoki ár tsꞌu̱tꞌwi Jö. Nöꞌö gi thötꞌwa har ximha̱i, ma da nthötnu̱ mhetsꞌi nꞌehe, ne nöꞌö gi xotꞌwa har ximha̱i, ma da nsotnu̱ mhetsꞌi nꞌehe.

20Nuꞌmú̱ bi xipa yá ma̱xte hinto nda xipabi go mi geꞌö ar Kristo xki ꞌñexa Jö.

Ar Hesu bi mö nda tho

(Mr. 8:31‑9:1; Lk. 9:22‑27)

21Nuya paꞌu̱ ar Hesu bi ndu̱i bi xipabi yá ma̱xte mi mahyoni nda ma har hnini Herusalen, habu̱ ma nda u̱tsa ya dönziandö, ya ndömöjö, ya bötꞌofo, ne nda tho. Ne ár hñupa nda mengi nda nte.

22Nuꞌmú̱ ar Pedro bi gu̱ki, ne bi ndu̱i bi hñuꞌmba ár mu̱i bi ꞌñenö:

—Ma tsi Hmuꞌi, hinda nejö. Yo ma da njaꞌa nöꞌö xka mö.

23Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌba̱tꞌi bi ñhandwi ar Pedro ne bi ꞌñembabi:

—Hye̱gagiwa tsꞌondöhi, ngetho nuꞌge gi ne gi pa̱tka ma mfeni hinga o̱twa nöꞌö ne Jö. Nuꞌge hingi te̱mba ár mfeniꞌö, gi te̱mba ár mfeni ya meximha̱i.

24Nuꞌmú̱ ar Hesu bi zo yá ma̱xte ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nöꞌö togo ne da de̱ngagi, dá pumhnise̱ ár te, ne da ñꞌe̱ntꞌatho ga ñꞌoꞌbe.

25Ngetho nöꞌö ne da japi da kꞌontꞌa ár te, ma da ꞌbe̱di. Ha nöꞌö e̱ntꞌi da unga ár te da de̱ngagi, ma da dinga ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

26Tema ñho da gu̱kwa nꞌar jöꞌi da dö gatho nöꞌö te jawa har ximha̱i, ne da ꞌbe̱ ár pa. Wa tema tsa̱ da unga nꞌar jöꞌi da da̱nga ár pa.

27Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi ma da penga manꞌagi di hömpa ár nsunda ár Dada mhetsꞌi, ne di ñꞌowi yá e̱nxe̱. Geꞌmu̱ ma da umbyá nthöhö nꞌa ngu nꞌa tengu xi ꞌyo̱tꞌe.

28Xa majöni di xiꞌahu̱, ꞌra gi ꞌbu̱hu̱wa hinge ma gi tuhu̱, mꞌe̱tꞌo gi hyanthu̱ Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi da zo̱ho̱ di ndö hár tsꞌu̱tꞌwi.