Search form

AR MATEO 18

Togo töte ár nsu

(Mr. 9:33‑37; Lk. 9:46‑48)

1Nuya paꞌu̱ ba e yá ma̱xte bi zu̱ ar Hesu ne bi ꞌya̱mbabi:

—Togo ma da ntöte ár nsu hár tsꞌu̱tꞌwi Jö bi ꞌbu̱ mhetsꞌi.

2Nuꞌmú̱ ar Hesu bi matꞌa nꞌar tsi bötsi, bi ꞌba̱ꞌma madetho.

3Ne bi ꞌñemba yá ma̱xte:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, nuꞌmu̱ hingi pa̱ta ri mꞌu̱ihu̱ ne gi ꞌbu̱hu̱ ngu nꞌar tsi bötsi, hinda tsa̱ gi ku̱thu̱ hár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

4Nöꞌö togo ne da ndönu̱ hár tsꞌu̱tꞌwi Jö, mahyoni da ñhe̱hwi nꞌar tsi bötsi hinga ñꞌetsꞌi.

5Nöꞌö togo da po̱tka ma thuhu japamasu nꞌa di ñhe̱hwi nꞌar tsi bötsi, go jamasugi.

Ga ntsuñhu̱ hinga o̱thu̱ ar tsꞌoki

(Mr. 9:42‑48; Lk. 17:1‑2)

6Nöꞌö togo da japi da da̱ nꞌa nuya tsi bötsi ñꞌemu̱igi, nunar jöꞌiꞌö xiñhohmö da tsꞌu̱twa nꞌar doju̱ni hár ꞌyu̱ga, ne da tꞌe̱ntꞌa madeda ar ñho̱nthe.

7Hwëkate ya meximha̱i ngetho nze̱ye̱ ya ntꞌu̱tꞌi. Hyaxꞌmu̱ ja ya ntꞌu̱tꞌi. Hwëkate nuya ntꞌu̱tate.

8Jange nuꞌmu̱ ri ꞌye̱hu̱ wa ri wahu̱ da jaꞌahu̱ gi ꞌyo̱thu̱ nꞌar tsꞌoki, hye̱ju̱ ne gi ꞌye̱ñhu̱ yapꞌu̱. Töte ar ñho gi ku̱thu̱ mhetsꞌi di kꞌatꞌa nꞌa ri wahu̱ wa ri ꞌye̱hu̱, ne hingi me̱wihu̱ gatho yoho ri ꞌye̱hu̱ ne yoho ri wahu̱, da tꞌe̱ntꞌahu̱ har tsibi hiñhamꞌu̱ da hwetꞌi.

9Nuꞌmu̱ nꞌa ri da̱hu̱ jaꞌahu̱ gi ꞌyo̱thu̱ ar tsꞌoki, hñöhu̱ ne ꞌye̱ñhu̱ yapꞌu̱. Töte ár ñho nꞌada ri da̱hu̱ gi ku̱thu̱ mhetsꞌi, hinge gatho yoho ri da̱hu̱ da tꞌeꞌahu̱ har ꞌbe̱xui habu̱ bi zo̱ ar tsibi.

Ár ꞌbede ar tsi de̱ti xki mꞌe̱di

(Lk. 15:3‑7)

10Jamasuhu̱ hingi u̱tsahu̱ nꞌa nuyá tsi bötsiyu̱. Ngetho di xiꞌahu̱, nuya e̱nxe̱ mhetsꞌi xi me̱hna Jö da su, hyaxꞌmu̱ handwa ár hmi ma Dada bi ꞌbu̱ mhetsꞌi.

11Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi xpa e da po̱ nuꞌu̱ xki mꞌe̱di.

12Te gi beñhu̱, nuꞌmu̱ nꞌar ma̱ꞌyo ꞌñe nꞌanthebe ya de̱ti ne da ꞌbe̱ nꞌa, hage hinda zopꞌu̱ nuꞌu̱ gohonꞌa̱temaꞌre̱tꞌa ne gu̱to, ne ma da hyonga ha ya tꞌo̱ho̱ nöꞌö xi mꞌe̱di.

13Ne núꞌmu̱ xta dini, xa majöni di xiꞌahu̱ xa da njohya bi dinga nöꞌö ar de̱ti xki mꞌe̱di, ne hindi benga nuꞌu̱ maꞌra gohonꞌa̱te ne ꞌre̱tꞌamagu̱to.

14Njapꞌu̱ nuri Dadahu̱ bi ꞌbu̱ mhetsꞌi nꞌehe, hingi neꞌö da mꞌe̱ nꞌa nuyá tsi bötsiyu̱.

Hanja gi pumbabihu̱ ri kuhu̱

15Di xiꞌahu̱, nuꞌmu̱ nꞌaꞌahu̱ da ꞌyo̱tꞌahu̱ nꞌar tsꞌoki ri ku, di ma ba kꞌötsꞌi gi ñöwise̱. Nuꞌmu̱ da ꞌyo̱xa nöꞌö gi xipi, xka pengi gi ñhogamu̱iwi.

16Ha nuꞌmu̱ hinda ꞌyo̱tꞌaꞌi, tsixa manꞌa wa yoho ri ku da ꞌyo̱xa nöꞌö ma gi xipabi, ne njapꞌu̱ da da̱majöni yoho wa hñu.

17Nuꞌmu̱ hinda ꞌyo̱ta nuꞌu̱ ga tsitsꞌi, xipabi gatho ya ku har nijö, ne nuꞌmu̱ ar nijö hinda ne da ꞌyo̱te nꞌehe, hyandi ngu nꞌar ꞌyo̱tꞌatsꞌoki.

18Xa majöni di xiꞌahu̱, nöꞌö gi hñuꞌspabihu̱wa har ximha̱i, ma da thuꞌspabinu̱ mhetsꞌi, ne nöꞌö gi hñökwabihu̱wa har ximha̱i, ma da thökwabinu̱ mhetsꞌi nꞌehe.

19Di xiꞌahu̱ nꞌehe, nuꞌmu̱ yoho gi nkohu̱wa har ximha̱i tema gi ꞌya̱hu̱, ma Dada bi ꞌbu̱ mhetsꞌi da ꞌraꞌahu̱.

20Ngetho habu̱ xi mhuntsꞌa yoho wa hñu matkagi, ka di ꞌbu̱ꞌbeganu̱ꞌu̱.

21Nuꞌmú̱ ar Pedro bi watꞌa habu̱ mi ꞌba̱ ar Hesu ne bi ꞌñembabi:

—Tengu ár nze̱ye̱ ga pumbabi ma ku o̱tkagi ar tsꞌoki. Hage ga to̱ꞌmi da zo̱nga yoto.

22Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Nuga di xiꞌaꞌi, hinge ho̱nse̱ yoto ar nze̱ye̱. Pumbabi hñunꞌa̱temaꞌre̱tꞌa ya yoto ár nze̱ye̱, ne hingi nuhu̱tho nze̱ye̱.

Ár ꞌbede ar ꞌbe̱go himbi me̱ꞌsa ar nhwëki

23Ár tsꞌu̱tꞌwi Jö ñhe̱hwi nꞌar ndö ma da hñöꞌspa majöni yá ꞌbe̱go.

24Nu mi ndu̱i ba tsꞌimpa nꞌar ꞌbe̱go mi tupabi nꞌanthebe ya ꞌre̱tꞌanthebe ar bojö.

25Nöꞌö ar ꞌbe̱goꞌö himbi tsa̱ bi gutꞌwa nöꞌö mi tupabi. Jange ár hmu bi mö nda ꞌba̱wi mahye̱gi ár ꞌbe̱hñö, yá bötsi ne gatho nöꞌö mi pe̱tsꞌi, ne nda njoꞌspa ár bojö.

26Nöꞌö ar ꞌbe̱goꞌö bi nda̱ndihmö hár wa ár hmu, ne mi a̱pa ar möte mi embabi: Pe̱ꞌska ar tsꞌe̱ti, to̱bgagi ne ga jutꞌa gatho ri bojö.

27Nuꞌmú̱ nu ár hmu nor ꞌbe̱goꞌö bi go ár mu̱i ne bi pumbabi gatho nöꞌö mi tupabi, ne bi hye̱gi bi ma.

28Ha nu mi manu̱, bi nthe̱wi nꞌár miꞌbe̱gowi mi tupabi nꞌanthebe ya tsi tꞌaxbojö. Bi ma ba mihi ne bi mitꞌwa ár ꞌyu̱ga mi embabi: Nupya hö, ma gi jutka gatho nöꞌö gi tukagi.

29Nu ár miꞌbe̱gowi bi nda̱ndihmö hár wa, ne bi ꞌñembabi: Pe̱ꞌska ar tsꞌe̱ti to̱bgagi, ne ga jutꞌa gatho ri bojö.

30Ha nöꞌö himbi ne bi do̱ꞌmi. Bi zixa har fa̱di habu̱ ba kotꞌi, bi do̱ꞌmi nda gutꞌwa gatho nöꞌö mi tupabi.

31Nu mi hyanda njapꞌu̱ nu maꞌra ya ꞌbe̱go, xa bi zo̱tꞌa yá mu̱i ne bi ma ba petwa ár hmu gatho nöꞌö xki hyantꞌu̱.

32Ar hmu bi zohna nu ar ndutha̱i xki mpumbabi nze̱ye̱, ne bi ꞌñembabi: Nuꞌge xa gar tsꞌojöꞌi. Gatho nöꞌö ar bojö ngi tukagi da pumpꞌaꞌi, ngetho ga ꞌya̱ka ar möte.

33Ha hinge ndi ꞌñepꞌaꞌi nda go ri mu̱i ngi pumpabi ri miꞌbe̱gowi, ngu nuga bi go ma mu̱i da pumpꞌaꞌi.

34Nuꞌmú̱ nu ár hmu xa bi mbo̱ ár kwe̱, bi da̱twa ha yá ꞌye̱ ya sufa̱di nda gotꞌi, ne nda do̱ꞌmi nda gutꞌa gatho ár tha̱i.

35Ma Dada bi ꞌbu̱ mhetsꞌi ma da jaꞌahu̱ njapꞌu̱ nꞌehe, nuꞌmu̱ hindi tsitꞌa ri mu̱ihu̱ gi pumbabihu̱ yá tsꞌoki ri kuhu̱.