Search form

AR MATEO 19

Ar Hesu bi no̱nga nuꞌu̱ togo he̱ yá nthöti

(Mr. 10:1‑12; Lk. 16:18)

1Ar Hesu mi wadi bi mönga njapꞌu̱, bi zohnu̱ ar ha̱i Ngalilea. Bi gu̱ ar ꞌñu bi ma har ha̱i Nhudea ꞌrandi ar döthe Hordan.

2Bi de̱nga nze̱ye̱ ya jöꞌi, ne nuꞌu̱ mi pe̱ꞌsa ya hñeni ka ba o̱thenu̱.

3Nuꞌmú̱ ya de̱ngaꞌbe̱pate bi ma ba kꞌöꞌsa ar Hesu nda tsa̱ti, ne bi ꞌñembabi:

—Hage tsa̱ntꞌö ya thogi da tsa̱ da hye̱ ár ꞌbe̱hñö nꞌar ñꞌo̱ho̱.

4Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ha hinxka nehu̱ har Tꞌofo, nu hár ndu̱i, Jö bi hyoka ar ndo̱ ne ar ꞌbe̱hñö.

5Ne bi ꞌñenga Jö: Jange ar ñꞌo̱ho̱ da zopꞌu̱ ár dada ne ár nönö, ne da mꞌu̱hwi ár ꞌbe̱hñö, ne nuya yohoyu̱, da nꞌatho.

6Hinga yoho ꞌmu̱, nꞌase̱. Jange nöꞌö xi ju̱nga Jö, hinda ꞌweka ar jöꞌi.

7Nuya de̱ngaꞌbe̱pate bi ꞌñemba ar Hesu:

—Yoꞌö bi mönga ar Moise nda thoka nꞌar he̱ꞌmi ñhe̱gi, ne nda tsa̱ nda hye̱pꞌu̱ ár ꞌbe̱hñö nꞌar ñꞌo̱ho̱ ꞌmu̱.

8Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ar Moise bi unga ar se̱ki ngetho xa xi me ri ñöhu̱. Nu hár ndu̱i Jö himi ne njapꞌu̱.

9Di xiꞌahu̱, nöꞌö togo da hye̱pꞌu̱ ár ꞌbe̱hñö, ne hinte ma tsꞌoki xi dimbabi di ñꞌowi manꞌar jöꞌi, ne da nthötwi manꞌar ꞌbe̱hñö, gehnu̱ nꞌar tsinganthöti. Ne nöꞌö togo da nthötwi nor ꞌbe̱hñö xi nthe̱pꞌu̱, gehnu̱ nꞌar tsinganthöti nꞌehe.

10Nuyá ma̱xte bi ꞌñemba ar Hesu:

—Nuꞌmu̱ njapꞌu̱ ár mꞌu̱i ar ñꞌo̱ho̱ ne ár ꞌbe̱hñö, xiñho hinda nthöta nꞌa ꞌmu̱.

11Bi dö ar Hesu ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Hinga gatho da tsa̱ da ꞌyo̱tꞌa njapꞌu̱, ho̱nse̱ nuꞌu̱ xpa umba Jö hinda nthöti.

12ꞌRa ya ñꞌo̱ho̱ hingi tsa̱ da nthöti ngetho xi mꞌu̱i njapꞌu̱, maꞌra xi japabi njapꞌu̱ ya jöꞌi, maꞌra xi ne mꞌe̱tꞌo da me̱pabi Jö togo ar ndö mhetsꞌi. Nöꞌö togo tsa̱ da hñönga nunar mhönu̱, dá hñöni.

Ar Hesu bi jöpa ya tsi bötsi

(Mr. 10:13‑16; Lk. 18:15‑17)

13Mꞌe̱fa ba tsꞌimpabi ꞌra ya tsi bötsi ar Hesu nda hñuxa yá ꞌye̱ ne nda ꞌya̱pa Jö nda jöpi. Ha nuyá ma̱xte bi zu̱i nuꞌu̱ togo mi tsihi.

14Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñemba yá ma̱xte:

—Hye̱hu̱ ya tsi bötsi da e da zu̱kagi, yo gi hökwabihu̱, ngetho gatho nuꞌu̱ ꞌbu̱ hár tsꞌu̱tꞌwi Jö, ñhe̱hwi nꞌar tsi bötsi.

15Nu mi wadi bi hñuxa yá ꞌye̱ ha ya tsi bötsi, bi gu̱ ar ꞌñu bi ma.

Nꞌar ñꞌo̱ho̱ xa mi the̱ yá ñho bi ñöwi ar Hesu

(Mr. 10:17‑31; Lk. 18:18‑30)

16Mꞌe̱fa ba e nꞌa bi ꞌyo̱tꞌwa nꞌar ntꞌa̱ni ar Hesu, ne bi ꞌñembabi:

—Hoga Utate, tema ñho ga pe̱fi, ne njapꞌu̱ ga pe̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

17Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Yoꞌö gi xikagi dar hogajöꞌi. Ho̱nse̱ Jö go ar hogajöꞌiꞌö. Ha nuꞌmu̱ gi ne gi pe̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi, ꞌyo̱twa gatho yá ꞌbe̱pate Jö.

18Nor ñꞌo̱ho̱ꞌö bi ꞌñenö:

—Tema ꞌbe̱pateꞌu̱.

Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Yo gi ñhote, yo gi tsimba ár nthöti ri ñꞌohu̱, yo gi mpë, yo gi ju̱xya nhemhñö.

19ꞌÑeꞌspa ár nsu ri dada ne ri nönö, ne mö ri ñꞌohu̱ ngu gi mhöse̱.

20Nunar ñꞌo̱ho̱ bi ꞌñenö:

—Gathoyu̱ xta o̱tꞌa ndi bötsitho. Teme di ꞌbe̱di ga o̱tꞌe.

21Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Nuꞌmu̱ xa gi ne gi ꞌbu̱i xiñho, di ma ba pa̱ gatho nöꞌö gi pe̱tsꞌi ne hyemba ya hyoya. Njapꞌu̱ gi pe̱ꞌsa ri ñhonu̱ mañö mhetsꞌi, ne ba e gi te̱ngagi.

22Nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ nunar ñꞌo̱ho̱nu̱, bi ma xa mi tu ár mu̱i, ngetho mi the̱ nze̱ye̱ ya ñho.

23Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñemba yá ma̱xte:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, xa xi ñhembi da yu̱tꞌa hár tsꞌu̱tꞌwi Jö nꞌar jöꞌi hinte kꞌatꞌi.

24Di xiꞌahu̱ xi ñhembi da tho nꞌar döta me̱ti hár gu nꞌar ꞌyomhni. Töte ár ñhembi da yu̱tꞌa nꞌa hinte kꞌatꞌi hár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

25Nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ yá ma̱xte, xa bi ꞌyo̱tho ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Nuꞌmu̱ njapꞌu̱, togo tsa̱ da mpo̱ ꞌmu̱.

26Ar Hesu bi kꞌötꞌi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nöꞌö hingi tsa̱ da ꞌyo̱tꞌa ya jöꞌi, Jö hinter ñhembibi da ꞌyo̱tꞌö.

27Ar Pedro bi ꞌñembabi ꞌmu̱:

—Nuje xta tsohe xo̱ge ne xta te̱ñꞌahe. Tema nthöhö di to̱ꞌmhe ꞌmu̱.

28Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, xta zo̱ ar pa da nꞌaꞌyo xo̱ge, xta hñuxa hár thuxandö Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, nuꞌahu̱ xka te̱ngagihu̱ ma gi hñuxu̱ nꞌehe ha ꞌre̱tꞌamayoho ya thuxandö, gi hñöꞌsfu̱ majöni nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá mꞌu̱i ya me Israel.

29To gatho xpa tsopꞌu̱ yá ngu, yá jödö, yá nju, yá dada, yá nönö, yá ꞌbe̱hñö, yá bötsi wa yá ha̱i te̱mga ma thuhu, ma da hñönga nꞌanthebe ár nze̱ye̱ di töta nöꞌö xi zogi, ne ma da hñönga ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

30Nze̱ye̱ nuꞌu̱ ꞌbe̱tꞌopya ma da mꞌe̱fa, ha nuꞌu̱ togo ꞌbe̱fapya ma da mꞌe̱tꞌoꞌu̱.