Search form

AR MATEO 20

Ár ꞌbede ya ꞌbe̱go mpe̱ har hwöhiꞌobxi

1Ár tsꞌu̱tꞌwi Jö ñhe̱hwitho nꞌar ñꞌo̱ho̱ pe̱ꞌsa nꞌar hwöhiꞌobxi, ne da bo̱nga ra nꞌitho ma da hyonga ya ꞌbe̱go da ma̱tsꞌi.

2Ne bi nkohwi nuya ꞌbe̱go nda gutꞌwa nöꞌö tö nꞌar ꞌbe̱go nꞌa pa, ne bi me̱hna har hwöhi nda mpe̱fi.

3Ngu nꞌar gu̱to xudi bi bo̱nga manꞌagi ma ba honga maꞌra, ne bi dinga ꞌra mi ꞌbu̱hnu̱ har ta̱i hinte mi pe̱fi.

4Ne bi ꞌñembabiꞌu̱: Di möhu̱ ba mpe̱hu̱ ha ma hwöhi nꞌehe, ne ga jutꞌahu̱ xiñho. Ne bi ma ba mpe̱ꞌu̱.

5Ngu madempa ne ar hñunde bi bo̱nga manꞌagi, ne bi nthe̱wi maꞌra, ne bi gohwi nda gutꞌwa xiñho nꞌehe.

6Ngu nꞌar ku̱tꞌa nde bi bo̱nga manꞌagi, ne bi nthe̱wi maꞌra ya jöꞌi hinte mi pe̱fi, ne bi ꞌñembabi: Yoꞌö gi ꞌbu̱thu̱wa gatho ar pa hinte gi pe̱hu̱.

7Nuꞌu̱ bi dödi ne bi ꞌñembabi: Hinto xi ꞌraje ar ꞌbe̱fi. Nuꞌmú̱ nor ñꞌo̱ho̱ꞌö bi ꞌñenö: Di ma ba mpe̱hu̱ ha ma hwöhi nꞌehe, ne ga jutꞌahu̱ xiñho.

8Nu mi yu̱ ar hyadi, nunar hmu bi ꞌñemba ar ndöngi: Zohna ya ꞌbe̱go gi jutꞌwa nꞌapa nꞌa ngu nꞌa. Jutꞌwa mꞌe̱tꞌo nuꞌu̱ bi yu̱tꞌa mꞌe̱fa, nepꞌu̱ nuꞌu̱ bi yu̱tꞌa ar ndu̱i.

9Nu mi tho nuꞌu̱ bi yu̱tꞌa ngu ku̱tꞌa nde, bi njutꞌwabi xo̱ge ar pa.

10Nu mi tho nuꞌu̱ ya ꞌbe̱tꞌo xki yu̱tꞌa mi xudi, mi empꞌö nda hñuxa ár nze̱ye̱ nda tꞌumbabi, ha nuꞌu̱ bi njutꞌwabi nꞌapa nꞌehe.

11Nu mi hñönga ho̱nse̱ꞌö, mi ñömañꞌu̱ mi no̱nga ar hmu.

12Mi eñꞌu̱: Nuyu̱ xi yu̱tꞌa mꞌe̱fa, ho̱nse̱ nꞌa xe̱nimpa xi mpe̱fi, ne xka jutꞌwabi mahye̱gi nguje xta mpe̱he gatho ar pa, xta tse̱the ar pahyadi.

13Nuꞌmú̱ ar hmu bi ꞌñemba nꞌaꞌu̱: Ha gi o̱de ño̱, hage xta ko̱mpꞌa ri bojö. Hage hinda nkohwi nga jutꞌa nöꞌö ar nthöhö tꞌunga nꞌapa.

14Hñöxa nöꞌö xka töhö ne di ma, ngetho nuga xta ne ga jutꞌwa nguꞌi nuyu̱ xi yu̱tꞌa mꞌe̱fa.

15Hage ma gi xikagi teme ga japa ma bojö. Wa tso̱tꞌa ri mu̱i gi handgi ko ma mu̱i.

16Ngetho nuꞌu̱ ꞌbe̱tꞌo ma da mꞌe̱fa, ne nuꞌu̱ ꞌbe̱fa ma da mꞌe̱tꞌoꞌu̱. Nze̱ye̱ xi tsꞌohni, txꞌu̱tho nuꞌu̱ xi thahni.

Ar Hesu bi mengi bi mö nda tho

(Mr. 10:32‑34; Lk. 18:31‑34)

17Ar Hesu mi ꞌyo ar ꞌñu ndi ma Herusalen, nꞌa mbi ꞌweka nꞌampꞌu̱ nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá ma̱xte ne bi ꞌñembabi:

18—Pöhu̱, núꞌmu̱ xka tso̱ñhu̱nu̱ Herusalen, ka ma da mhihnu̱ Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi. Ma da nda̱twa ha yá ꞌye̱ ya ndömöjö ne ya bötꞌofo, ne da tꞌe̱ntꞌi da tho.

19Mꞌe̱fa ma da nda̱twa ha yá ꞌye̱ nuꞌu̱ hingya xodyo. Nuyu̱ ma da zani, da ꞌwe̱tꞌi, ne da tsu̱ta ha nꞌar pontꞌi da the̱gi da du, ha nu ár hñupa da mengi da nte manꞌagi.

Nöꞌö mi a̱ ár nönö ar Xuwa ne ar Hakobo

(Mr. 10:35‑45)

20Nepꞌu̱ ba e ár ꞌbe̱hñö ar Sebedeo mi ñꞌowi yá tꞌu̱, dama bi nda̱ndihmö hár wa ar Hesu mi a̱pa ar möte.

21Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Teme gi ne.

Nor ꞌbe̱hñö bi ꞌñenö:

—Di ne gi ꞌñexa nuyu̱ yoho ma tꞌu̱ gi hñuxkwi há ri ndö, nꞌa da hñuxa ha ri ñꞌe̱i, ne nöꞌö manꞌa ha ri ngöhö.

22Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñemba ar Xuwa ne ar Hakobo:

—Hingi pöhu̱ teme gi a̱hu̱. Ha gi hanthu̱ gi tse̱thu̱ ya thogi ngu ma ga tse̱tka.

Nuꞌu̱ bi dödi ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Hö ga tse̱the.

23Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Majöni ma gi thohu̱ ya thogi ngu ma ga thoka. Ha nöꞌö gi ne gi hñuxu̱ ha ma ñꞌe̱i ne ha ma ngöhö, hinda tsa̱ te ga mönga. Ma Dada xi hokwabi togo xi hñuxꞌö ga huxꞌbe.

24Nu mi bö nuꞌu̱ ma ꞌre̱tꞌa yá ma̱xte nöꞌö xki ꞌya̱ nuya yoho mi njödö, xa bi mbo̱ yá kwe̱.

25Ne ar Hesu bi zo yá ma̱xte, ne bi ꞌñembabi:

—Gi pöhu̱ nuyá ndö ya hnini ñꞌexase̱ꞌu̱ honi da hyo̱ma ha̱i nu maꞌra, ne nuya xi tꞌexa ngu ar ñöxhmu xa meꞌmda ya jöꞌi.

26Ha nuꞌahu̱, yo gi njahu̱pꞌu̱, ngetho nuꞌmu̱ gi ne gi ndötahu̱, mahyoni gi pe̱fu̱ nu maꞌra.

27Nöꞌö togo gi ne gi ꞌbe̱tꞌohu̱, mahyoni gi mꞌe̱gohu̱ nꞌehe.

28Jahu̱ ngu Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi. Nöꞌö himba ehe honi togo da me̱pabi. Xpa ehe da mꞌe̱go ne da unga ár te da gutꞌwa yá tha̱i nze̱ye̱ ya jöꞌi.

Yoho ya goda̱ bi tsa̱ bi hyandi

(Mr. 10:46‑52; Lk. 18:35‑43)

29Nu mi bo̱nga ar Hesu har hnini Heriko, mi te̱nga yá ma̱xte ne mi te̱nga nze̱ye̱ ya jöꞌi.

30Har ꞌñu bi nthe̱wi mi huhnu̱ yoho ya goda̱, ne mi böꞌu̱ mi thohnu̱ ar Hesu, bi matꞌi ne bi ꞌñembabi:

—Tsi Hmu, ár Tꞌu̱ꞌi ar Dabi, pe̱ꞌskagihe ar nhwëki.

31Ya jöꞌi mi tsu̱i hinge nda mafi, ha nuꞌu̱ xa mi umba yá mu̱i mi mafi mi eñꞌu̱:

—Tsi Hmu, ár Tꞌu̱ꞌi ar Dabi, hwëgagihe.

32Nuꞌmú̱ ar Hesu bi mꞌa̱i bi matꞌi, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Te gi ne ga jaꞌahu̱.

33Nuꞌu̱ bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Ma tsi Hmuꞌi, di nehe da xo ma da̱he.

34Nuꞌmú̱ ar Hesu bi hwëki ne bi hñuxa ár ꞌye̱ ha yá da̱ꞌu̱, ne dama bi xogi, ne bi de̱ni.