Search form

AR MATEO 21

Ar Hesu bi yu̱tꞌa Herusalen ngu nꞌar ndö mi tho̱ꞌmi

(Mr. 11:1‑11; Lk. 19:28‑40; Jn. 12:12‑19)

1Ar Hesu mi zo̱ngwi yá ma̱xte núnu̱ Betfage, mo̱te ar tꞌo̱ho̱ Njömdo̱ni, getꞌu̱ ar hnini Herusalen. Ka bi me̱hnu̱ yoho nda mꞌe̱tꞌo.

2Ne bi ꞌñembabi:

—Di möhu̱ har tꞌu̱lo hnini gi hanthu̱ ꞌbu̱hnu̱. Ne xki tso̱ñhu̱ ma gi tiñhu̱ nꞌar tsi nꞌo̱ge di thötwinu̱ ár tꞌu̱bru, gi xothu̱ ne gi tsinkagihu̱wa.

3Nuꞌmu̱ togo da ꞌya̱ñꞌahu̱, gi ꞌñembabihu̱ njawa: Ar tsi Hmu honi, ne ka da kosꞌa manꞌagi.

4Gathoyu̱ bi njapꞌu̱ ne nda thogi ngu xki mönga ár mꞌe̱hni Jö núꞌmu̱ bi ꞌñenö:

5Di möhu̱ Herusalen nöꞌö ar hnini tꞌembabi ar Sion nꞌehe, ne xifu̱ ya mengunu̱:

Hyanthu̱ ba ekwa ri Hmuhu̱ xpa e da kꞌösꞌahu̱,

hingar ñꞌetsꞌi, ngetho xpa nto̱ nꞌar tsi nꞌo̱ge,

ár bötsi nꞌar tsi zuꞌwe ndu.

6Nuꞌmú̱ yá ma̱xte bi maꞌu̱ ne bi ꞌyo̱tꞌa ngu xki xipabi.

7Nepꞌu̱ ba tsimpa ar tsi nꞌo̱ge mi ñꞌowi ár bötsi, ne yá ma̱xte bi göꞌspa yá pa̱tꞌi ne bi bo̱xa ar Hesu bi nto̱ge.

8Mi panu̱ nze̱ye̱ ya jöꞌi, ꞌra mi höka yá pa̱tꞌi mi xi har ꞌñu, maꞌra mi toka ya xiza mi po habu̱ nda thogi.

9Nuya jöꞌi mi ꞌbe̱tꞌo ne nuꞌu̱ mi ꞌbe̱fa xa mi mafi mi eñꞌu̱:

—Xa nsunda ár Tꞌu̱ ar Dabi. Dá jöpa Jö ár mꞌe̱hni. Xa nsunda Jö bi ꞌbu̱ mhetsꞌi.

10Ngu mi yu̱tꞌu̱ har hnini Herusalen, xa mi ñꞌentya jöꞌi ne mi enga nꞌa ngu nꞌa:

—Togonu̱ ꞌmu̱.

11Ne nuꞌu̱ togo mi te̱ni mi thödi ne mi eñꞌu̱:

—Gehnu̱ ar Hesu ár mꞌe̱hni Jö, ar me Nasare har ha̱i Ngalilea.

Ar Hesu bi paxtꞌa ar dönganijö

(Mr. 11:15‑19; Lk. 19:45‑48; Jn. 2:13‑22)

12Nepꞌu̱ ar Hesu bi yu̱tꞌa hár thi ár dönganijö ar tsi Dada, ne bi ꞌye̱nga gatho nuꞌu̱ mi mpa̱ ne nuꞌu̱ mi nta̱i. Bi pu̱ꞌspa yá mexa ya pa̱tbojö ne yá nthutsꞌi nuꞌu̱ mi pa̱ ya domtxu.

13Ne bi ꞌñembabi:

—Hár Tꞌofo Jö enö: Ma ngu gehnu̱ ár ngu mhatꞌajö. Ha nuꞌahu̱ xka ꞌyo̱thu̱ nꞌar ngu jar mfë.

14ꞌRa ya goda̱ ne ya dowa ba e bi zu̱hnu̱ har nijö, ne nöꞌö bi o̱thebi yá hñeni.

15Nuya ndömöjö ne nuya bötꞌofo mi hyanda ya döta ntꞌudi bi ꞌyo̱tꞌa ar Hesu, xa bi mbo̱ yá kwe̱ mi ꞌyo̱xa nuya bötsi mi ma mbor nijö mi eñꞌu̱: Xa nsunda ár Tꞌu̱ ar Dabi.

16Ne bi xipa ar Hesu njawa:

—Ha hingi o̱xa nöꞌö mönga ya bötsi.

Ar Hesu bi dötwabi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Hö, di o̱de. Xi nuꞌahu̱, ha hinxka nehu̱ ár Tꞌofo Jö habu̱ enö njawa:

Nuya bötsi ne nuꞌu̱ ya le̱le̱ tsu̱tho,

Jö bi xokwa yá ne nda matꞌajö xiñho.

17Ne bi zohnu̱ꞌu̱ bi bo̱nga har hnini, bi ma Betania, ka ba oxhnu̱.

Ar Hesu bi otꞌa nꞌar ꞌba̱iꞌiuxi hinte mi uni

(Mr. 11:12‑14, 20‑26)

18Ár hyaxꞌö nꞌitho bi menga manꞌagi Herusalen, ne núꞌmu̱ mi ꞌyo har ꞌñu bi ntunthu.

19Hár ñöni ar ꞌñu bi hyandi mi ꞌba̱hnu̱ nꞌar ꞌba̱iꞌiuxi. Bi ma ba kꞌöni, xömhö nda dinga te nda zi. Ha hinte mi tu, ho̱nse̱ xa mi kꞌamatho yá xi. Nuꞌmú̱ bi ꞌñemba ar ꞌba̱iꞌiuxi:

—Hiñhamꞌu̱ gi penga da ndu ri iuxi.

Ne dama bi ꞌyotꞌi.

20Nu mi hyanda yá ma̱xte nöꞌö xki thogi, xa mi ꞌyo̱tho ne bi ꞌñemba ar Hesu:

—Hanja dama bi ꞌyotꞌa ar ꞌba̱iꞌiuxi.

21Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, nuꞌmu̱ xa gi jamfihu̱, ne hingi yomihu̱ da njapꞌu̱ ngu gi nehu̱, hinge ho̱nse̱ da tsa̱ gi ꞌyo̱thu̱ ngu xta o̱tꞌwa ar ꞌba̱iꞌiuxi. Da tsa̱ gi ꞌñembabihu̱ nunar tꞌo̱ho̱nu̱ da mponi di ma har dehe, ne da ma.

22Ne gatho nöꞌö gi ꞌya̱hu̱ ne gi ñꞌemu̱ihu̱ da tꞌaꞌahu̱, gi hñöhu̱.

Ar Hesu bi tꞌa̱mbabi togo mi hömpa ár tsꞌe̱di

(Mr. 11:27‑33; Lk. 20:1‑8)

23Nepꞌu̱ ar Hesu bi yu̱tꞌa manꞌagi har dönganijö Herusalen, mi uta ya jöꞌi. Ne ja bi zo̱hnu̱ ya ndömöjö ne yá dönziandö ya xodyo, ne bi ꞌñembabi:

—Togo xpa pe̱ñꞌaꞌi gi ꞌyo̱tꞌa gatho nöꞌö gi pe̱fi. Togo gi hömpa ár tsꞌe̱di gi ꞌyo̱tꞌa njapꞌu̱.

24Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuga nꞌe, ma ga o̱tꞌahu̱ nꞌar ntꞌa̱ni. Nuꞌmu̱ gi thöhu̱, nuga nꞌe ga xiꞌahu̱ togo di hömpa ár tsꞌe̱di ga o̱tꞌa nöꞌö di pe̱fi.

25Nöꞌö ar xixthe mi o̱tꞌa ar Xuwa Xixthe, togo ba pe̱ñꞌö, Jö wa ya jöꞌi.

Nuꞌu̱ bi ndu̱i bi njontꞌane nꞌa ngu nꞌa, ne mi eñꞌu̱:

—Xipya te ga thöhu̱. Nuꞌmu̱ ga emfu̱ ba pe̱hna Jö, ma da ꞌñengagihu̱: Yoꞌö hinga ꞌyo̱thu̱ nöꞌö mi möñꞌö.

26Ha nuꞌmu̱ ga emfu̱ ar Xuwa ba pe̱hna ya jöꞌi, da mbo̱ yá kwe̱yu̱, ngetho gatho handa ar Xuwa Xixthe ngu ár mꞌe̱hni Jö.

27Nuꞌmú̱ ya ndömöjö ne yá dönziandö ya xodyo bi ꞌñemba ar Hesu:

—Hindi pöhe.

Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dödi:

—Nuga nꞌe hinga xiꞌahu̱ togo xpa pe̱nkagi ga o̱tꞌa nöꞌö di pe̱fi.

Ár ꞌbede yoho ya tꞌu̱

28Ne ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Te gi nuhu̱. Nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi ꞌñe yoho yá tꞌu̱, ne bi ꞌñemba nꞌaꞌu̱: Di ma ba mpe̱ har hwöhi.

29Nöꞌö ar tꞌu̱ꞌö bi dödi ne bi ꞌñenö: Hinꞌö, hindi ne ga ma. Ne mꞌe̱fa bi ꞌyo̱tꞌwa ár ntso̱ꞌmi ne bi ma ba mpe̱fi.

30Nepꞌu̱ nu ár dadaꞌö bi ꞌñemba nöꞌö manꞌár tꞌu̱: Di ma ba mpe̱ har hwöhi. Nöꞌö bi dödi ne bi ꞌñenö: Hö, ga ma. Ha himbi ma.

31Xipya, nuya yohoyu̱, togo bi ꞌyo̱tꞌa nöꞌö bi ꞌbe̱pa ár dada.

Bi dö nuya ndömöjö:

—Nöꞌö ar tꞌu̱ bi me̱hna mꞌe̱tꞌo.

Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, nuya hya̱te ne nuya tsꞌoꞌbe̱hñö ma da döꞌahu̱ mꞌe̱tꞌo da yu̱tꞌa hár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

32Ngetho ba e ar Xuwa Xixthe bi utꞌahu̱ hanja gi ñhogajöꞌihu̱, ne nuꞌahu̱ hinga ne ga jamfihu̱ nöꞌö mi möñꞌö. Nuya hya̱te ne ya tsꞌoꞌbe̱hñö, nuꞌu̱ hö, bi ꞌyo̱tꞌwa yá ntso̱ꞌmi. Ha nuꞌahu̱, mödi te gatho xka hyanthu̱, hinxka ñꞌemu̱ihu̱ nöꞌö bi möñꞌö.

Ár ꞌbede ya tsꞌoñhandi

(Mr. 12:1‑12; Lk. 20:9‑19)

33Ar Hesu bi metwa manꞌar ꞌbede ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—ꞌYo̱hu̱ manꞌar ꞌbede ga xiꞌahu̱: Mi ꞌbu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ xa mi the̱ nze̱ye̱ yá ha̱i. Ne bi ꞌñetꞌa nꞌar hwöhiꞌobxi, bi gu̱xa nꞌar jödo bi gotꞌi. Bi xa̱ꞌma nꞌar moto, ne bi hyoka nꞌar heꞌsa ngu nda hyanda xo̱ge.

Mꞌe̱fa bi umba ñhandi maꞌra nda su, ne bi ma yapꞌu̱.

34Nu mi zo̱ ar sofo, bi me̱hna ꞌra yá ꞌbe̱go ma nda kꞌöꞌsa yá ñhandi, ne nda umba nöꞌö made ndi ꞌñepi.

35Nuya ñhandi bi gu̱mpa yá ꞌbe̱go, nꞌa bi me̱i, nöꞌö manꞌa bi hyo, ne nöꞌö manꞌa bi te̱do bi gui bi ma.

36Mꞌe̱fa bi mengi bi me̱hna ma nze̱ye̱ yá ꞌbe̱go, ha nuya ñhandi bi mengi bi ꞌyo̱tꞌwa ngu xki ꞌyo̱tꞌwa nuꞌu̱ mꞌe̱tꞌo.

37Nu ár ngötsꞌi, nöꞌö tor me̱ti ar hwöhi bi me̱hna ár tꞌu̱, ne bi ꞌñenö: Numa tꞌu̱ hö, ma da ꞌyo̱te.

38Ha nuya ñhandi mi hyandwa ár tꞌu̱, bi ꞌñenga nꞌa ngu nꞌa: Go gehnu̱ togo ma da gohwi ya ha̱i. Ma ga hohu̱ ne ga tsömfu̱ yá ha̱i.

39Nuꞌmú̱ nuya ñhandi bi gu̱mpa ár tꞌu̱, bi gu̱ka har hwöhi ne bi hyo.

40Nu xta penga nöꞌö tor me̱ti ar hwöhi, tema da japa nuya ñhandi.

41Nuꞌmú̱ nuya ndöxodyo bi ꞌñenö:

—Nöꞌö togo ár me̱ti ar hwöhi da ꞌweka nuya tsꞌojöꞌi da hyo, hinda ma da hwëki. Ne da umba maꞌra ya ꞌbe̱go ár ha̱i, nuꞌu̱ togo da umba nöꞌö di ꞌñepi xta zo̱ ar sofo.

42Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Hage hinxka nehu̱ har Tꞌofo habu̱ enö:

Nöꞌö ar do bi ꞌye̱mpꞌu̱hmö ya guxjödo,

nupya gehnu̱ ar mu̱di do xi njuꞌspa ár nijö Jö.

Gese̱ Jö xi ꞌyo̱tꞌa njapꞌu̱,

ne di hanthu̱ nza̱tho nöꞌö bi ꞌyo̱tꞌe.

43Jange di xiꞌahu̱, ma da thömpꞌahu̱ nöꞌö ar tsꞌe̱di gi pe̱ꞌsu̱ gi ku̱thu̱hmö hár tsꞌu̱tꞌwi Jö, ne da tꞌumba maꞌra ya jöꞌi nuꞌu̱ togo ne da ꞌyo̱ta nöꞌö mönga Jö.

44Nöꞌö togo da nto̱xkwi nor doꞌö, da ꞌwaka yá ndoꞌyo, ha nöꞌö togo da ze̱ꞌmi, da ku̱ntꞌi.

45Nu mi ꞌyo̱ ya ndömöjö ne ya de̱ngaꞌbe̱pate nöꞌö mi mönga ar Hesu, bi böꞌu̱ go mi e̱mbabiꞌu̱.

46Jange xa mi nemhöꞌu̱ nda gu̱ ar Hesu. Ho̱nse̱ mi tsu ya jöꞌi, ngetho nuyu̱ mi beni ar Hesu már mꞌe̱hni Jö.