Search form

AR MATEO 24

Ar Hesu bi mö nda nhwata ar dönganijö

(Mr. 13:1‑2; Lk. 21:5‑6)

1Nu mi bo̱nga ar Hesu har dönganijö, mi ꞌba̱ ar ꞌñu nda ma, bi watꞌa yá ma̱xte mi utwabi tengu ár nza̱tho ar nijö.

2Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Xa majöni di xiꞌahu̱: Gatho nuya jödoyu̱ gi hanthu̱, ma da thextꞌa gatho. Hinda ma da go nꞌar do mañö ár midowi.

Ya ntꞌudi di ꞌbe̱tꞌo no̱nga ar ngötsꞌi

(Mr. 13:3‑23; Lk. 21:7‑24)

3Nepꞌu̱ ar Hesu bi ma har tꞌo̱ho̱ Njömdo̱ni ne ka ba huhnu̱. Ba epꞌu̱ yá ma̱xte bi ꞌya̱mbase̱ ne bi ꞌñembabi:

—Di ne gi xikagihe hamꞌu̱ ma da tho gatho nöꞌö xka mö, ne tema ntꞌudi ma ga hanthe, njapꞌu̱ ga pöhe ꞌba̱pꞌu̱tho gi pengi, ne da göxa nuya payu̱ di ꞌbu̱hu̱.

4Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dötwabi ne bi ꞌñenö:

—Jamasuhu̱ yo ma gi ñhe̱hu̱ to da hya̱ꞌahu̱.

5Ngetho ma da e nze̱ye̱ togo ma da gu̱mka ma thuhu ne da ꞌñeñꞌu̱: Nuga go dar Kristo. Ne njapꞌu̱ ma da ka nze̱ye̱ ya jöꞌi.

6Ma gi ꞌyo̱hu̱ habu̱ bi ja ya tuhni ne habu̱ ja ma da ndu̱i. Nuꞌahu̱ yo gi tu ri mu̱ihu̱, ngetho mahyoni da njapꞌu̱. Mödi thohyu̱, hinxi zo̱ta ár ngötsꞌi gatho nöꞌö te japya.

7Nuya hnini ma da ntunkwi yá mihniniwi. Ma da nja ya textehñeni, ar thuhu, ha nunar ximha̱i habu̱ gatho ma da nhwöni.

8Gatho nuya dumu̱iyu̱, ho̱nse̱ ár ndu̱i ar u̱gi xi ꞌñepꞌu̱.

9Ma da nda̱tꞌahu̱ da mfe̱pꞌahu̱, da thoꞌahu̱, ne xa ma da ntꞌu̱tsaꞌihu̱ ngetho xka ñꞌemu̱igihu̱.

10Nuya paꞌu̱ nze̱ye̱ ma da ꞌbe̱ yá jamfi, ne ma da ñꞌu̱tsa nꞌa ngu nꞌa, ne ma da da̱se̱ yá ñꞌohu̱.

11Ma da e nze̱ye̱ ya hya̱te da ꞌñenö xpa pe̱hna Jö, ne ma da hya̱tꞌa nze̱ye̱ ya jöꞌi.

12Ne ár mhöte nze̱ye̱ ya jöꞌi ma da ꞌbe̱di, ngetho ma da xu ar tsꞌoki gatho har ximha̱i.

13Nuꞌu̱ togo da ze̱ta gatho nuya thogiyu̱, da do̱ꞌmi da göxa xo̱ge, go ma da mpo̱ꞌu̱.

14Ne ma da nu̱nga nunar hoga mhönu̱ no̱mba ár tsꞌu̱tꞌwi Jö gatho ár nxidi ar ximha̱i, ne da ꞌyo̱ gatho ya jöꞌi. Mꞌe̱fa da göxa xo̱ge.

15Jange xki hyanthu̱ ar tsꞌoki xi ntsꞌotho da yu̱tꞌa habu̱ ndönga Jö, ngu bi ꞌyotꞌa ar mꞌe̱hni Dañe (nöꞌö togo da nehe, dá bödi xiñho tema ne da mö),

16nuꞌmú̱, nuꞌahu̱ gi ꞌbu̱hu̱wa Nhudea, di möhu̱ ba ñꞌöñhu̱ ha ya tꞌo̱ho̱.

17Nöꞌö togo di to̱ mañö ar ngu, yo ma gi ku̱thu̱ te gi ju̱ju̱. Nixtꞌi di möhu̱.

18Nöꞌö togo ꞌyo har ꞌbatha, yo ma gi penju̱ gi ju̱ju̱ ri pa̱tꞌihu̱.

19Hwëkate nuꞌu̱ ya ꞌbe̱hñö di ñꞌu̱, ne nuꞌu̱ di tsu̱tyá bötsi nuya paꞌu̱.

20ꞌYa̱pabihu̱ Jö, nöꞌö ar pa gi nixtꞌihu̱, hinda da̱tꞌa ya tse̱, ne hindar pa ntsa̱ya̱.

21Ngetho nuya paꞌu̱, xa ma da nja ya thogi ngu hinxka hyanthu̱ núꞌmu̱ mi ndu̱ta ar ximha̱i di njawa, ne xta thogi hinda ma da nja manꞌa nguꞌö.

22Nuꞌmu̱ hinda göxa ngutꞌa nuya paꞌu̱, hinto da bonkꞌmu̱. Jö ma da jötsꞌi, ngetho ma da ma̱xa togo xi hwañꞌö.

23Nuꞌmu̱ da tꞌeñꞌahu̱: Ka bi ꞌbu̱kwa ar Kristo, wa da tꞌeñꞌahu̱: Ndi, bi ꞌbu̱hnu̱, yo ma gi jafu̱masu.

24Ngetho ma da e ya kate Kristo ne ya kate mꞌe̱hni. Ma da ꞌyo̱tꞌa ya döta ntꞌudi da hya̱tꞌa ya jöꞌi, ne nuꞌmu̱ da tsa̱hmö, da hya̱tꞌa nuꞌu̱ xi thahni.

25Nuya xta xiꞌahu̱ mꞌe̱tꞌo, yo ma gi ñhe̱hu̱ da hya̱ꞌahu̱.

26Jange nuꞌmu̱ da siꞌahu̱: Bi ꞌbu̱hnu̱ har otꞌatꞌo̱ho̱, yo ma gi kꞌöꞌsu̱. Wa nuꞌmu̱ da tꞌeñꞌahu̱: ꞌBu̱kwa har ngu, yo ma gi jafu̱masu.

27Ngetho nu xta penga Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, xki tha̱ñhu̱ dama da zo̱ho̱. Ne da nheki xo̱ge ar ximha̱i, ngu nꞌar hwe̱i da yotꞌa ha mahyatsꞌi ne di mꞌe̱ mampuni.

28Nuya paꞌu̱ ma da ñhe̱hwi jangu ya pada kwatꞌa habu̱ ꞌbe̱nga nꞌar me̱ti xi du.

Ár ñoꞌgi ꞌñehe Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi

(Mr. 13:24‑37; Lk. 21:25‑36; 17:25‑36; 12:41‑48)

29Ngu da göxa nuya paꞌu̱ ñꞌu̱tho, ar hyadi ma da mꞌe̱xui, ha nunar zönö hinda ma da unga ár hyatsꞌi. Ya tso̱ ma da hyo̱i, ne gatho nuꞌu̱ ja yá tsꞌe̱di mhetsꞌi ma da nhwötꞌi.

30Nuꞌmú̱ ma da nheki nꞌar döta ntꞌudi mhetsꞌi ár yo mpengi Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi. Ne gatho ya jöꞌi ꞌbu̱ hár nxidi ar ximha̱i, ma da nzoni nu xta hyandi da zo̱ho̱ xta ꞌñe ha ya gui, di hö nꞌar döta tsꞌe̱di ne nꞌar döta nsunda.

31Ne ma da me̱hna yá e̱nxe̱ xta ntꞌo̱ ar kꞌaxtꞌathu̱xi, da muspa gatho nuꞌu̱ togo xi hwañꞌö xo̱ge ár nxidi ar ximha̱i, di ndu̱ ha nꞌár ñöni, di göxa manꞌa.

32Pöhu̱ tema ne da utkagihu̱ ár ꞌbede ar iuxi: Núꞌmu̱ xki hyanthu̱ po̱xa yá nꞌogi ne po̱ yá xi, gi pöhu̱ ba epꞌu̱tho ar pahyadi.

33Jange núꞌmu̱ xki hyanthu̱ gatho nuya thogiyu̱, pöhu̱, ꞌba̱pꞌu̱tho da göxa xo̱ge.

34Xa majöni di xiꞌahu̱, hinda theta gatho nuya jöꞌi ꞌbu̱ nuya payu̱, ne xi wadi xi tho gatho nuya thogiyu̱.

35Mödi da mꞌe̱di ar mhetsꞌi ne ar ximha̱i, nuya mhö xta mö, hinda ma da mꞌe̱di.

36Nöꞌö ar pa ne ar xe̱nimpa hamꞌu̱ da göxa xo̱ge, hinto pödi. Nuyá e̱nxe̱ Jö hingi pöhmö nꞌehe, ho̱nse̱ ma Dada bi ꞌbu̱ mhetsꞌi go pöꞌö.

37Nu xta mengi da e manꞌagi Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, ma da njangu nuya pa mi ꞌbu̱ ar Noe.

38Núꞌmu̱ himi tso̱ta ar pa nda yu̱tꞌa ar Noe har motsa, ne nda ñuxa ar dehe xo̱ge ar ximha̱i, nuya jöꞌi mi ñuntho, mi tsithetho ne mi o̱tya ngo.

39Himbi ne bi ꞌyo̱ꞌu̱, mi da̱ñꞌu̱ bi ñuxa ar dehe xo̱ge ar ximha̱i, ne gatho bi jötꞌi. Ma da njapꞌu̱ xta penga Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi.

40Nuya paꞌu̱, nuꞌmu̱ yoho ya ñꞌo̱ho̱ di ꞌyo har hwöhi di mpe̱fi, xta da̱ñꞌu̱ nꞌa ma da tsꞌitsꞌi ne nöꞌö manꞌa ma da tsꞌopꞌu̱.

41Nuꞌmu̱ yoho ya ꞌbe̱hñö di ku̱nga mahye̱gi, da tsꞌixa nꞌa, nöꞌö manꞌa da tsꞌogi.

42Jange ndo̱ꞌmhu̱, ngetho hingi pöhu̱ hamꞌu̱ da zo̱ ri Hmuhu̱.

43Beñhu̱ ꞌmu̱, nuꞌmu̱ nꞌar mengu di pöhmö hamꞌu̱ da zo̱ ar bë, hinda ñꞌö ꞌmu̱. Da su hinda hye̱gi togo da bëpa ár ngu.

44Jange nuꞌahu̱ nꞌehe ndo̱ꞌmhu̱, ngetho xki tha̱ñhu̱ ma da epꞌu̱ Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi.

Ar ꞌbe̱go o̱tꞌe nöꞌö nsipabi ne nöꞌö hingi o̱tꞌe

(Lk. 12:41‑48)

45Nöꞌö togo ar hoga ꞌbe̱go xa di ja ár mfeni, tsa̱ da tꞌe̱ntꞌwa hár ꞌye̱ ár ngu ár hmu, ne da tsꞌokwabi da ꞌwinga gatho nuꞌu̱ togo ꞌbu̱hnu̱.

46Nuꞌmú̱ xa ma da njöpa nunar hoga ꞌbe̱goꞌö, xta zo̱ ár hmu da dini di o̱tꞌa xiñho gatho ar ꞌbe̱fi xi tsꞌokwabi.

47Xa majöni di xiꞌahu̱, nöꞌö ar hmuꞌö ma da ꞌye̱ntꞌwa hár ꞌye̱ gatho nöꞌö te pe̱tsꞌi.

48Ha xiꞌmu̱ nöꞌö ar ꞌbe̱goꞌö xi ntsꞌo, ne ka̱xmbeni ár hmu hinda ma da penga ngutꞌa.

49Ne da gu̱ da me̱ nuꞌu̱ yá miꞌbe̱gowi, ne da ñungwi ne da ntsithewi ya mihni.

50Xta da̱ni nunar pa hingi to̱ꞌmi, dama da zo̱ ár hmu.

51Nuꞌmú̱ nor hmuꞌö ma da mbo̱ ár kwe̱, xa ma da umba ar mfe̱i, ne da ꞌñetꞌa habu̱ bi ꞌbu̱ ya kate. Ka ma da nzonu̱ ne da guxtyá tsꞌinu̱.