Search form

AR MATEO 26:17

Ar tsi Hmu bi zogi nda tsꞌinpa ár tꞌoxi

(Mr. 14:12‑25; Lk. 22:7‑23; Jn. 13:21‑30; 1 Co. 11:23‑26)

17Nöꞌö ar pa bi ndu̱ ar da̱ngo tsꞌi ya thuhme hingi jotsꞌi, yá ma̱xte bi watꞌa habu̱ mi ꞌbu̱ ar Hesu ne bi ꞌñembabi:

—Habu̱ gi ne ga o̱the ar tꞌoximbaxjwa.