Search form

AR MATEO 28

Ar Hesu bi mengi bi nte

(Mr. 16:1‑8; Lk. 24:1‑12; Jn. 20:1‑10)

1Nu mi tho ar pa ntsa̱ya̱, ja mi fu̱di nda hatsꞌi ár ꞌbe̱tꞌo mpa manꞌa hñöto, ar Maria me Magdala ne manꞌa ar Maria ba e bi kꞌönga ar tꞌa̱gi.

2Nuꞌmú̱, bi nja nꞌa ra döta nhwöni, ngetho ba kö nꞌar e̱nxe̱ mhetsꞌi. Ne mi zo̱hnu̱ habu̱ mi tꞌa̱ ar Hesu, bi hñöka nunar do mi kotꞌa ar tꞌa̱gi, ne ka bi hñuxhnu̱.

3Nunár ꞌba̱i ar e̱nxe̱ xa mi yotꞌa ngu nꞌar hwe̱i, ne nuyá he mar ntꞌaxi ngu nꞌar tꞌaxtse̱.

4Nu mi hyanda ya ndogu xa bi zuꞌu̱, ne bi gohnu̱ to da ꞌñenö xki du.

5Ha nunar e̱nxe̱ bi zo nuya ꞌbe̱hñö, ne bi ꞌñembabi:

—Yo gi ntsuhu̱. Di pödi gi hoñhu̱ ar Hesu togo bi du har pontꞌi.

6Hinjoꞌowa, bi mengi bi nte ngu bi möñꞌö. Ba e gi hyanthu̱ habu̱ bi ꞌbe̱ ar tsi Hmu.

7Ngutꞌa di möhu̱, ba xifu̱ yá ma̱xte xi mengi xi nte. Ne nupya xi mꞌe̱tꞌo di ma Ngalilea, ka ma gi hyanthu̱nu̱ manꞌagi. Gehnu̱ xta e ga xiꞌahu̱.

8Nuꞌmú̱ nuꞌu̱ yoho ya Maria, xa mi johya ne mi ntsu, bi nixtꞌi ma ba xipa nunar mhönu̱ yá ma̱xte ar Hesu.

9Ne nu mi paꞌu̱ har ꞌñu, nꞌa mbi da̱ñꞌu̱ ar Hesu bi bo̱ni bi nthe̱wi, ne bi ze̱ngwa bi ꞌñembabi:

—Xa̱ ar tsi te.

Nuꞌmú̱ nuya ꞌbe̱hñö bi watꞌi bi hyu̱pa yá wa, ne bi nsundabi.

10Ne ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Yo gi ntsuhu̱. Di möhu̱ ba xifu̱ ma ku da maꞌu̱ Ngalilea, ka ga nthe̱ꞌbenu̱ manꞌagi.

Ya ndogu bi njapi nda goꞌma nöꞌö xki thogi

11Nu mi ꞌyo ar ꞌñu ya ꞌbe̱hñö, bi ma ꞌra ya ndogu mi su ar tꞌa̱gi har hnini, ma ba xipa ya ndömöjö gatho nöꞌö xki thogi.

12Nuya ndömöjö bi ñöwi ya dönziandö, ne bi nkoꞌu̱ nda umba nze̱ye̱ ya bojö ya ndogu nda goꞌmnda nöꞌö xki thogi.

13Ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌahu̱ ma gi möñhu̱, mi nxui bi zu̱ꞌahu̱ ar tꞌöhö, ne geꞌmu̱ bi zo̱ yá ma̱xte, bi bëpa ár ndoꞌyo.

14Ne nuꞌmu̱ ar ndö da bödi teme bi thogi, yo gi tu ri mu̱ihu̱, ngetho nuje ga ñöhe hinte da njaꞌahu̱.

15Ne nuya ndogu bi hñönga ar bojö, ne bi maꞌu̱ bi ꞌyo̱tꞌa ngu xki nsipabi. Jange gehnu̱ ar mfeni no̱nga ya xodyo nuya payu̱ nꞌehe.

Ar döta ꞌbe̱pate

(Mr. 16:14‑18; Lk. 24:36‑49; Jn. 20:19‑23)

16Nuya ꞌre̱tꞌamanꞌa yá ma̱xte bi ma Ngalilea har tꞌo̱ho̱ habu̱ xki xipabi ar Hesu nda nthe̱wi.

17Nu mi hyantꞌu̱, bi nsundabi, mödi ꞌra himi ñꞌemu̱i.

18Ar Hesu bi watꞌi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Gatho ar tsꞌu̱tꞌwi xi tꞌe̱ntka ha ma ꞌye̱ núnu̱ mhetsꞌi ne nuwa har ximha̱i.

19Jange di möhu̱ ba zohu̱ ya jöꞌi xo̱ge ár nxidi ar ximha̱i. Uthu̱ da de̱ngagiꞌu̱ nꞌehe, ne xixthehu̱ hár thuhu ar Dada, ar Tꞌu̱ ne ár Hñö Jö.

20Ne utwabihu̱ da ꞌyo̱tꞌa gatho ngu nöꞌö xta ꞌbe̱pꞌahu̱. Ne nuga hyaxꞌmu̱ ga ꞌbu̱hwihu̱ gatho ya pa di ꞌbu̱ta ar ximha̱i. Dá njapꞌu̱.