Search form

AR MATEO 3

Ar Xuwa Xixthe mi mönga ar hoga mhö

(Mr. 1:1‑8; Lk. 3:1‑9, 15‑17; Jn. 1:19‑28)

1Nuya paꞌu̱ ar Xuwa Xixthe bi ndu̱i bi zo ya jöꞌi ha ya otꞌatꞌo̱ho̱ núnu̱ Nhudea.

2Ne mi emba njanu̱:

—ꞌYo̱thwu̱ ár ntso̱ꞌmi ngetho ár tsꞌu̱tꞌwi Jö ba epꞌu̱tho.

3Nunar Xuwa gehnu̱ ar ñꞌo̱ho̱ mi no̱nga ar mꞌe̱hni Isaia núꞌmu̱ bi ꞌñenö:

Ár mhafi nꞌa togo enga har otꞌatꞌo̱ho̱:

Hyojwu̱ ár ꞌñu ar tsi Hmu.

Jömfu̱ habu̱ da thogi.

4Ar Xuwa mi hö nꞌar he xki nju̱mpa ár xi nꞌar me̱ti ár thuhu ar kameyo ne xki mꞌe, ne mi ngu̱tꞌa nꞌar ximhni. Ha nunar ñhuni mi tsi, ya ma̱ngakꞌoto ne ya tꞌafi mi tinga har tꞌo̱ho̱.

5Ne nze̱ye̱ ya jöꞌi mi po̱nga ha ya hnini nda ꞌyo̱xa nöꞌö mi möñꞌö, nuya me Herusalen ne gatho har ha̱i Nhudea, ne nuya jöꞌi mi ꞌbu̱ hár ñöni ar döthe Hordan.

6Mi eꞌu̱ nda da̱majöni yá tsꞌoki, ne ar Xuwa mi xixthe har döthe Hordan.

7Nu mi hyandi nze̱ye̱ ya de̱ngaꞌbe̱pate ne ya de̱ngamöjö mi e nda nxixthe nꞌehe, bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Yá bötsiꞌihu̱ ya kꞌeñö gi ha̱tehu̱. Togo xi utꞌahu̱ gi kꞌonthu̱ ár kwe̱ Jö xi ꞌñepꞌu̱.

8Mahyoni gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö xiñho, ne da nheki xka ꞌyo̱thwu̱ ár ntso̱ꞌmi.

9Yo ma gi ꞌñexa ri nsuhu̱ gi ꞌñense̱hu̱: Ma dadahe ar Abra. Ngetho nuga di xiꞌahu̱, Jö tsa̱ da gu̱xa nuya doyu̱, ne da ꞌñexa ngu yá bötsi ar Abra.

10Ne di xiꞌahu̱ nꞌehe, Jö ngu ar tse̱nza, höda ar ntsꞌe̱nza hár ꞌye̱ da ze̱ka ar za. Ha nunar za hinte mañho uni, da tsꞌe̱ki ne da tꞌe̱ntꞌa har tsibi.

11Nuga di xixtheꞌihu̱ har dehe ngetho xka ꞌyo̱thwu̱ ár ntso̱ꞌmi. Nöꞌö ꞌbe̱fa ma da xixtheꞌihu̱ hár Hñö Jö ne har tsibi. Nuga hindi ꞌñepkagi ga höꞌspa yá thiza, ngetho xa tökagi ár tsꞌe̱di.

12Nöꞌö xi ñhoki piꞌsa ar tꞌe̱i, ma da paxtꞌa ár thi ne da kwata ar tꞌe̱i hár tꞌu. Ha nöꞌö ar paxi da ꞌyu̱ꞌsa har tsibi hiñhamꞌu̱ da hwetꞌi.

Ár nxixthe ar Hesu

(Mr. 1:9‑11; Lk. 3:21‑22)

13Geꞌmu̱ ba po̱nga ar Hesu har ha̱i Ngalilea, ba e har döthe Hordan habu̱ mi ꞌbu̱ ar Xuwa, ne nda xixthenu̱.

14Har Xuwa himi ne, mi embabi:

—Hanja xka e ga xixtheꞌi. Nuꞌge go di ꞌñepꞌaꞌi gi xixthegi.

15Har Hesu bi döti:

—Xixthegipya, ne njapꞌu̱ ga o̱thu̱ gatho nöꞌö numañho Jö.

Nuꞌmú̱ ar Xuwa bi netho bi xixthe ar Hesu.

16Nu mi wadi bi nxixthe, mi bo̱nga har dehe, nꞌa mbi xota mhetsꞌi, ne bi hyanda ár Hñö Jö ba köi ngu nꞌar domtxu, ba e bi zu̱ꞌö.

17Ne bi nheki nꞌar mhö ndi ꞌñe mhetsꞌi mi enö:

—Gehnu̱ ma hmöka Tꞌu̱, jakagi ga njohya.