Search form

AR MATEO 4

Ar tsꞌondöhi mi tsa̱ta ar Hesu

(Mr. 1:12‑13; Lk. 4:1‑13)

1Nepꞌu̱ ár Hñö Jö bi zixa ar Hesu ha ya otꞌatꞌo̱ho̱, ne ja nda tsa̱tnu̱ ar tsꞌondöhi.

2Ka ba ꞌbu̱hnu̱ yonꞌa̱te mpa ne yonꞌa̱te nxui hinte bi zi. Mꞌe̱fa bi zu̱ ar thuhu.

3Ba epꞌu̱ ar tsꞌondöhi mi tsa̱ti mi embabi:

—Nuꞌmu̱ ár Tꞌu̱ꞌi Jö, japa nuya doyu̱ da nthuhme xö.

4Ha nu ar Hesu bi döti ne bi ꞌñembabi:

—Njawa enga hár Tꞌofo Jö: Hinge ho̱nse̱ ar thuhme da umba ár te ar jöꞌi, mahyonibi ár mhö Jö nꞌehe.

5Mꞌe̱fa ar tsꞌondöhi bi zixa ar Hesu har jöpahnini Herusalen, ne bi ꞌñexa mañö hár ngötsꞌi ar dönganijö.

6Ne bi ꞌñembabi:

—Nuꞌmu̱ majöni ár Tꞌu̱ꞌi Jö, ꞌye̱nga ar nsa̱gi köi xö, ngetho njanu̱ huxa har Tꞌofo:

Jö da me̱hna yá e̱nxe̱ da suꞌaꞌi,

ne da mipꞌa ri ꞌye̱,

hingi fama ri wa ha ya do.

7Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Xi tꞌotꞌi nꞌehe: Yo ma gi tsa̱ta Jö ri Hmu.

8Nepꞌu̱ ar tsꞌondöhi manꞌagi bi zixa ar Hesu ha nꞌar tꞌo̱ho̱ mar ñhetsꞌi, ne bi utwabi gatho ya hnini ꞌbu̱ hár nxidi ar ximha̱i ne gatho yá ñho pe̱tsꞌi.

9Ne bi ꞌñembabi:

—Gatho nuya hniniyu̱ ga ꞌraꞌi nuꞌmu̱ gi nda̱ndihmö gi nsundagi.

10Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Hye̱gagiwa tsꞌondöhi, ngetho huxa har Tꞌofo: Nsunda Jö ri Hmu, ne ho̱nse̱ꞌö gi pe̱pabi.

11Nuꞌmú̱ ar tsꞌondöhi dama bi ꞌwege, ne ba e yá e̱nxe̱ Jö mi umba te nda zi ar Hesu.

Ar Hesu bi du̱ꞌma ár ꞌbe̱fi

(Mr. 1:14‑20; Lk. 4:14‑15; 5:1‑11; 6:17‑19)

12Núꞌmu̱ mi ꞌyo̱ ar Hesu mi o har fa̱di ar Xuwa Xixthe, bi menga har ha̱i Ngalilea.

13Ba tsopꞌu̱ Nasare bi ma ba ꞌbu̱ Nkapernaum, getꞌu̱ ar ñho̱nthe núnu̱ ha yá ha̱i ar Sabulon ne ar Neftali.

14Njapꞌu̱ bi tho ngu xki mönga ar mꞌe̱hni Isaia núꞌmu̱ bi ꞌñenö:

15Ár ha̱i ar Sabulon ne ár ha̱i ar Neftali,

ꞌbu̱ har ꞌñu di ma har ñho̱nthe ꞌranditho ar döthe Hordan,

núnu̱ Ngalilea ár ha̱i nuꞌu̱ hingya xodyo.

16Nöꞌö ar hnini mi ꞌbu̱ har ꞌbe̱xui bi hyanda nꞌar döta ñotꞌi.

Nuꞌu̱ xki mꞌe̱ har ꞌbe̱xui bi yotꞌwa nꞌar hyatsꞌi.

17Nuya paꞌu̱ ar Hesu bi du̱ꞌmi bi mönga ar hoga mhö, ne mi emba ya jöꞌi:

—ꞌYo̱thwu̱ ár ntso̱ꞌmi ngetho ár tsꞌu̱tꞌwi Jö ꞌba̱pꞌu̱tho.

Ar Hesu bi zohna goho ya ngu̱xhwö

18Ar Hesu mi ꞌyo hár ñöni ar ñho̱nthe Ngalilea. Nꞌa mbi hyandatho yoho ya ñꞌo̱ho̱ mi njödö, nꞌa már thuhu ar Simu nöꞌö bi tꞌembabi ar Pedro, nöꞌö manꞌa már thuhu ar Andre, mi kötꞌa yá ntꞌa̱tsꞌi, ngetho ma ya ngu̱xhwö.

19Ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ba e gi te̱ngagihu̱, ne ma ga exꞌahu̱ gi ju̱xu̱ ya jöꞌi.

20Dama bi zopꞌu̱ yá ntꞌa̱tsꞌiꞌu̱, bi de̱nga ar Hesu.

21Bi ñꞌo manꞌa tsi tu̱i ar Hesu, ne bi hyanda ma yoho mi njödö, ar Hakobo ne ar Xuwa yá tꞌu̱ ar Sebedeo, mi to̱hwinu̱ yá dada har motsa mi po̱tꞌa yá ntꞌa̱tsꞌi. Bi xipa nuya yohoyu̱ nda de̱ni.

22Ne nuyu̱ dama bi zopꞌu̱ ar motsa ne ár dadaꞌu̱, nꞌagitho bi de̱nga ar Hesu.

23Ar Hesu mi thetꞌa xo̱ge har ha̱i Ngalilea, mi ku̱tꞌa ha yá nijö ya xodyo mi utwabi, ne mi xipabi ar hoga mhö no̱nga ár tsꞌu̱twi Jö. Ne mi o̱thebi yá hñeni ne yá u̱gi gatho ya mengunu̱.

24Bi nxanga ar ꞌbede nöꞌö mi pe̱fi xo̱ge har ha̱i Nsiria. Ne ba tsꞌimpabi gatho ya da̱thi, nuꞌu̱ mi tho ya u̱gi ne xki zu̱ ya hñeni, nuꞌu̱ mi nthe̱xkwi ya tsꞌondöhi, nuꞌu̱ ma ya ndungo ne nuꞌu̱ himi tsa̱ nda ꞌñöni. Ne ar Hesu bi o̱the xo̱geyu̱.

25Ne bi de̱nga nze̱ye̱ ya jöꞌi me Ngalilea, me Ndekapoli, me Herusalen, ya me Nhudea ne nuꞌu̱ mi ꞌbu̱ ꞌrandi ar döthe Hordan.