Search form

AR MATEO 7

Yo gi theñhu̱ ri ñꞌohu̱

(Lk. 6:37‑38, 41‑42)

1Yo gi nthentehu̱, ne hinda ntheñꞌahu̱ nꞌehe.

2Ngetho ngu gi thenga ri ñꞌohu̱, Jö ma da hñösꞌahu̱ majöni. Nuꞌmu̱ himbi go ri mu̱ihu̱, hinda ma da gor mu̱iꞌö nꞌehe.

3Hanja gi handwa ár tsꞌoki ri ku, jangutho nꞌar paxi o hár da̱ꞌö, ne hingi jamasu ri döta tsꞌoki ngu nꞌar xo̱kaza o ha ri da̱ge.

4Hanja da tsa̱ gi ꞌñemba ri ku: To̱ꞌmi ga höpꞌa ar paxi o ha ri da̱, ne hanja hingi handa nöꞌö ar xo̱kaza o ha ri da̱ge.

5Xa gar nemhñö. Hñö mꞌe̱tꞌo ar xo̱kaza o ha ri da̱ge, ne njapꞌu̱ hö, da tsa̱ gi hyanda xiñho, ne gi hñömba ar paxi o hár da̱ ri ku.

6Yo gi umfu̱ nöꞌö ár me̱ti Jö nuꞌu̱ hingi numañho. Yo gi umfu̱ ri ñhohu̱ xi nhwëkꞌahu̱ nuꞌu̱ hingi numansu, ngetho ngu ya ꞌyo da ne da zaꞌahu̱, ne ngu ya tsꞌu̱di tsꞌotꞌa gatho nöꞌö tꞌumbabi.

Ar mhatꞌa Jö

(Lk. 11:9‑13; 6:31)

7ꞌYa̱hu̱ ne da tꞌaꞌahu̱, hyoñhu̱ ne gi tiñhu̱, nzotehu̱ ne da nsokꞌahu̱ ar goxthi.

8Ngetho nöꞌö togo da ꞌya̱di, da tꞌumbabi, nöꞌö togo da hyoni da dini, ha nöꞌö nzote, da nsokwabi.

9Xiꞌmu̱ nꞌa ri bötsihu̱ da ꞌya̱ꞌahu̱ nꞌar thuhme, hage gi umfu̱ nꞌar do.

10Xiꞌmu̱ da ꞌya̱ꞌahu̱ nꞌar hwö, hage gi umfu̱ nꞌar kꞌeñö.

11Nuꞌmu̱ gar tsꞌoktehu̱ ne gi pöhu̱ gi umfu̱ nöꞌö xiñho ri bötsihu̱, hanguhmö ar Dada bi ꞌbu̱ mhetsꞌi xa da umba ar ñho gatho nuꞌu̱ togo da ꞌya̱pabi.

12Ngu gi nehu̱ da jaꞌahu̱ ya jöꞌi, japabihu̱ njapꞌu̱ nꞌehe. Gehnu̱ ne da ꞌñenga yá ꞌbe̱pate bi ꞌyotꞌa ar Moise ne nu maꞌra yá mꞌe̱hni Jö.

Ar goxthi xi ntsꞌixtꞌi

(Lk. 13:24)

13Ku̱thu̱ har goxthi xi ntsꞌixtꞌi. Ngetho xi maxtꞌi ar goxthi ne xi nxidi ar ꞌñu di ma har ꞌbe̱xui, ne nze̱ye̱ nuꞌu̱ ku̱tnu̱.

14Xi ntsꞌixtꞌi ar gosthi, ne hingi maxtꞌi ar ꞌñu di ma mhetsꞌi, jange txꞌu̱tho nuꞌu̱ togo tini da yu̱tnu̱.

Fötho tema zaꞌö xta födi te uni

(Lk. 6:43‑44)

15Jamasuhu̱ hinda tsꞌokꞌa ri mfenihu̱ nuꞌu̱ ense̱ yá mꞌe̱hni Jö empꞌö. Ma da ꞌñepꞌu̱ da ne da hya̱ꞌahu̱, fe̱ta ya hogajöꞌi ngu nꞌar tsi de̱ti, ha mbo yá mfeni ñhe̱hwi nꞌar dumanthuhu miñꞌo.

16Ma gi pöhu̱ togoꞌu̱, nhekitho yá tsꞌoꞌbe̱fi. Ngetho nuya tsꞌomꞌu̱i hingi tsa̱ da ꞌyo̱tꞌa nꞌar hoga ꞌbe̱fi. Ngu nꞌar ꞌminza hinda unga ya obxi, ne hingi tu̱ju̱ ya iuxi ha ya nkꞌaxhnaꞌmini.

17Njapꞌu̱ ar hoga ꞌba̱iza tsa̱ da tsꞌipa nöꞌö te uni, ha nöꞌö hingar hogaza hingi tsa̱ da tsꞌipabi.

18Xi nꞌar hoga ꞌba̱iza, hage tsa̱ da unga nöꞌö hingi ho da tsꞌi. Wa nꞌar tsꞌoza, hage tsa̱ da unga nöꞌö xiñho da tsꞌi.

19Gatho ya ꞌba̱iza hingi unga nöꞌö xiñho da tsꞌi, da nkꞌu̱tsꞌi ne da tꞌu̱ꞌsa har tsibi.

20Jange gi pöhu̱ togo yá kate mꞌe̱hni Jö empꞌö, xki hyanthwu̱ yá tsꞌoꞌbe̱fi o̱tꞌe.

Hiñhamꞌu̱ xta pöꞌahu̱

(Lk. 13:25‑27)

21Hinga gatho nuꞌu̱ engagi: Ma tsi Hmuꞌi, ma tsi Hmuꞌi, ma da yu̱tꞌa hár tsꞌu̱tꞌwi Jö bi ꞌbu̱ mhetsꞌi; ho̱nse̱ nuꞌu̱ o̱tꞌa nöꞌö mönga ma Dada bi ꞌbu̱hnu̱ mhetsꞌi.

22Núꞌmu̱ xta göxa xo̱ge, nze̱ye̱ ma da ꞌñengagi nuya paꞌu̱: Ma tsi Hmuꞌihe, ma tsi Hmuꞌihe, nuje da ju̱ñꞌahe ár tsꞌe̱di ri thuhu da mömpꞌahe ri mhö, da e̱ñhe ya tsꞌondöhi, ne da o̱the nze̱ye̱ ya ntꞌudi.

23Ha nuga ma ga thötwabi: Hiñhamꞌu̱ xta mpöhwihu̱. ꞌWehu̱, ꞌyo̱tꞌatsꞌokiꞌihu̱.

Yoho ya ñꞌo̱ho̱ bi hyo̱ yá ngu

(Lk. 6:47‑49; Mr. 1:22)

24Nöꞌö togo da ꞌyo̱ nuya mhö di xiꞌahu̱ ne da ꞌyo̱tꞌe, nöꞌö ma ga he̱ka ngu nꞌar ñꞌo̱ho̱ benga nöꞌö ma da me̱fi, ne bi hyo̱ ár ngu har medo.

25Mꞌe̱fa ba e ya döꞌye, ba kö ya nzo̱the ne bi ñꞌo ya ꞌyomndöhi. Gathoyu̱ bi zu̱ har nguꞌö, himbi dextꞌi ngetho mi thötꞌa xiñho har medo.

26Ha nöꞌö togo da ꞌyo̱xa nuya mhöyu̱ ne hinda ꞌyo̱tꞌe, nöꞌö ñhe̱hwi nꞌar jöꞌi hingi benga nöꞌö pe̱fi, ne bi hyo̱ ár ngu har ꞌbaxka ꞌbomu.

27Ba e ya döꞌye, bi gö ya nzo̱the, bi ñꞌo ya ꞌyomndöhi bi zu̱ nöꞌö ar nguꞌö, bi yo̱tꞌe xo̱ge ne gatho bi mꞌe̱di.

28Nu mi wa ar Hesu bi mönga njapꞌu̱, ya jöꞌi xa mi ꞌyo̱da nöꞌö xki xipabiꞌu̱.

29Ngetho mi hömpa ár tsꞌe̱di Jö, hinge ngu nuya bötꞌofo.