Search form

1 Coríntios 15

Tupana'ga ombogwera Cristo'ga

1Nhiirũ, kiro ji ikwahavukara'javi pe me nhiremimombe'upyryvagwera Cristo'ga mombe'uagwera. Pehendu katu pe nhinhi'ig̃a ikwehe. Nhiremimombe'ua rehe pe peko hete kiro a'ero pejikoga Cristo'ga rehe. 2Po ti pe heroviahetei nhiremimombe'ua avuirama nehẽ, a'ero po ti Cristo'ga pe nderohoi yvagi pe nehẽ pe mongovouka avuirama nehẽ. Po pe herovia'rag̃uhũi, a'ero po ti ga napenderohoi nehẽ.

3Nhiremienduvagwera ji amombe'u pe me ikwehe. Koji'i hete po nhande tihendu katu a'ea ojipea hohe hamo. Nhiremimombe'uagwera ko na: Cristo'ga omano raikwehe tamombo ti g̃andekote'varuhua g̃a hugwi javo raikwehe. Tupana'ga rembikwatijarukara rupi ga manoi. 4Igwete g̃a gara'oa rerohoi inog̃a itaruvihava kwaruhua pype. Mokõi ahe kirirẽ Tupana'ga ga mbogweravi. G̃wembikwatijarukara rupi Tupana'ga ga mbogweravi raikwehe. 5Aerẽ Cristo'ga jipiukari Pedro'ga pe. Aerẽ ga jipiukari dozeve'g̃a pe no omoirũhara'g̃a pe. 6Aerẽ ga jipiukari kiro ve he'yjuhuve'g̃a pe quinhentosve'g̃a pe. He'yjuhuve'g̃a nde'yja jararamo g̃a ndekoji ag̃wamo. Jararamo ahe manoi. G̃a nhaporemo ko gareheve'g̃a. 7Aerẽ ga jipiukari Tiago'ga pe. Aerẽ ga jipiukari omoirũhara'g̃a pe nhaporemo.

8Mbapavamo ga jipiukari ji ve no. Na ja hekoi. Kunhangwera'g̃a gwa'yra mbo'ariperame nhande nimboha'uvi. Na jitehe ji jikogame Cristo'ga rehe nhande nimboha'uvi a'ea no. 9A'ereki ji ambohahy na'ẽ Tupana'gareheve'g̃a pe jirekote'varuhuavo ikwehe. Nurã ji ei jijive kiro: Jara'g̃a gwyre'i hete ko ji Cristo'ga moirũhara'g̃a gwyre'i hete. Cristo'ga moirũhara'ga po g̃a nde'i ji ve hamo novĩa. A'ereki ji ako te'varuhu Tupana'gareheve'g̃a pe ikwehe. 10Emo Tupana'ga omombyry reki ji ve ji mongovo Cristo'ga moirũharamo. Nomombyrytehei reki ga ji ve. A'ereki ji aporavyky hete ga pe Cristo'ga moiruamo jara'g̃a hohe pa. Ji tehe rũi reki aporavyky. Tupana'ga imombyryvame ji ve ji mbokarakatui ji mboporavykyavo. 11Nhiremimombe'ua ojo'ja reki g̃anemimombe'ua pavẽi. A'ea jitehe pe heroviari a'ero pejikoga Cristo'ga rehe.

Nhanembogwerahava

12Xa'e nhande jipi: Tupana'ga ombogwera Cristo'ga gamanoa hugwi heikwehe. Maranuhũrame po pepyteripeve'g̃a euhui naerũ Tupana'ga nombogweravi omanove'g̃a javo? 13Po ga nombogweravi g̃a hamo, a'ero po ga nombogweravi Cristo'ga raikwehe hamo. 14Po ga nombogweravi Cristo'ga hamo, a'ero po ore Cristo'ga mombe'utehei pe me hamo. A'ero po pe jikotehei ga rehe hamo.

15Nahã no. Po ga nombogweravi Cristo'ga hamo, a'ero po jukwahavamo ore'mbea ore Tupana'ga mombe'urame hamo. A'ereki ore oro'e: “Tupana'ga ombogwera Cristo'ga gamanoa hugwi,” oro'e ore ga mombe'gwovo. Po a'iti omanove'g̃a mbogwerave'ymamo, a'ero po ga nombogweravi Cristo'ga hamo. 16A'ereki nahã ji a'e: G̃a mbogwerave'ymame po ga nombogweravi Cristo'ga hamo. 17Po Cristo'ga ndokweravi, a'ero po pe jikotehei ga rehe hamo. A'ero po ga nomombori pendekote'varuhua pe hugwi hamo. 18Po Cristo'ga ndokweravi hamo, a'ero po Cristo'gareheva'ea hoi hahyva'ea ruvihava pype hamo – kiroki ahe omano jipe. 19Po nhande ei hamo: “Nhande manoe'ymame jate Cristo'ga imombyryvi nhande ve”, a'ero po nhande poria'iheteramo g̃a hohe pa hamo.

20Emo Tupana'ga ombogwera tuhẽ reki Cristo'ga ikwehe. A'ea ko Cristo'gareheva'ea mbogwerahavag̃wamamo oko. 21Akwaimba'eva'ea rekote'varuhuro g̃waramo nhande manoi reki. Ojipe'ga rekokaturo g̃waramo po ti nhande kwerava'javi nhanemanoa hugwi nehẽ. 22Nahã ji ei. A'ereki Adãova'ea rymyminoro nhandekovo g̃waramo nhande manombavi. Cristo'ga pavẽi nhandekovo g̃waramo po ti nhande kwerapavi a'ero nehẽ.

23Nahã Tupana'ga g̃a mbogweravi a'ero: Cristo'ga na'ẽ ga ga mbogwera. Aerẽ na jitehe Cristo'ga rura'javame po ti Tupana'ga g̃a mbogweragweravi nehẽ no Cristo'gareheve'g̃a. 24Aerẽ mbapava koty po ti Cristo'ga ikwava'eg̃i g̃wembipojykahava uva'ga pe nehẽ koro ndeapoa javo Tupana'ga pe nehẽ. Cristo'ga po ti omombi pa na'ẽ Tupana'ga arõe'ỹve'g̃a popoakara tohendu katu pa ti g̃a Tupana'ga nhi'ig̃a javo nehẽ. Kiroki g̃a huviha hete yvaga gwyri pe yvya koty no – g̃apopoakara po ti Cristo'ga omombi pa nehẽ. 25A'ereki Tupana'ga e'i nhog̃wenonde Cristo'ga pe: “Ndehe ti g̃anduvihavamo eko avuirama nehẽ. Tamongo pa ti nearõe'ỹve'g̃a nenhi'ig̃a rupi,” ei ga Cristo'ga pe.

26Mbapavamo po ti Tupana'ga imombipavi ahemanoa tiruahũheteva'ea nehẽ. 27Tupana'ga rembikwatijarukara e'i hako:

“Tupana'ga omongo pa Cristo'ga nhi'ig̃a rupi,” e'i.

Jukwaha reki ikwatijara mombe'ua. Tupana'ga imongopavame ga nonhimongoi Cristo'ga nhi'ig̃a rupi. 28Ihopavame ganhi'ig̃a rupi a'ero Cristo'ga jitehe Tupana'ga ra'yra'ga po ti onhikwava'ẽ Tupana'ga pe nehẽ Tupana'ga jate ti toko huvihavuhuhetero avuirama nehẽ.

29Oro g̃a – kiroki g̃a onhimobatizauka omanova'ea repyga onhimobatizaukare'ỹva'ea repyga – marã g̃a ndekoi nanongara rehe naerũ? Po Tupana'ga nombogweravi ahe hamo, a'ero po g̃a nde'i hamo: Xanhimobatizauka ahe repyga nehẽ.

30Oro ore, po Tupana'ga nombogweravi omanove'g̃a hamo, a'ero po ore pohiri Cristo'ga hugwi hamo tombohahyyme ti g̃a ore ve javo hamo. 31Nhiirũ, nane'ymi g̃a ji jukapotari novĩa. Amombe'u ji a'ea pe me. A'ereki ji pe mbohetei nhande jikoty'aro g̃waramo Jesus Cristo'ga rehe nhandepojykaharete'ga rehe. 32Imombe'upotarame Tupana'ga nhi'ig̃a ji g̃a ndayvayvari Éfesopeve'g̃a. G̃a ko ja'gwara ja ji ve, a'e ji. A'ereki g̃a onharõ hete tijuka ti ga javo. Po ji ikwahahetei hahya nhimanomo Tupana'ga nanhimbogwerava'javi javo, a'ero po ji ikwahatehei hahya Tupana'ga nhi'ig̃a mombe'gwovo hamo. Po Tupana'ga nombogweravi omanove'g̃a, a'ero po xako aherembi'ea rupi hamo – kiroki ahe e'i:

“Mara'ngu po ti nhanemanomo ko'emame nehẽ?

Ti'u hete ti mbatera toryva apovo a'ero.

Ti'u hete ti kag̃witig̃a no,” ei ahe.

33Tapenhimoandyandyjukari ti g̃a pe.

“Tapekoi ti g̃a pavẽi jipi – kiroki g̃a heaporog̃ita te'varuhu.

Pe ndekorame g̃a pavẽi po ti g̃a ndupi jitehe pendeaporog̃ita ihoi a'ero nehẽ,” e'i ikwatijara.

34Peapyakwapupu ti imombiga pejikote'varuhua. Jararamo pepyteripeve'g̃a ndokoi hete Tupana'ga pavẽi. A'e ji a'ea pe me tapepoyjayjaryme ti a'ero.

Nhandera'oa ti okwerava'ja

35Jara'ga po e'i: “Marã po ti omanove'g̃a mbogwerava? Marã po ti g̃anda'oa nehẽ Jesus'gareheve'g̃a nda'oa nehẽ?” e po ga javo. 36Nderekwahavihu nde! a'e po ji ga pe. Nde itymame po ha'ynha omano na'ẽ jipi. Narunhe'ymame nahenhui reki mbatera. Na jitehe po ti nhande manoi nhanembogwerava renonde nehẽ. 37Itymame mbatera po nde neretymi henhuiva'ea. Ha'ynha tehe po nde eretỹ trigo ra'ynha ojipea ra'ynha no. 38Henhunhame Tupana'ga g̃wemimbotarimo imondoi ha'oa ha'ynha pe. Ha'ynha hetakwera'ja gwereko gwa'oa a'ero.

39Ojoatyatyvi reki ha'oa. Yvyakotyve'g̃a gwereko gwa'oa. Mbiara gwereko ojipea gwa'oa. Gwyra'ia gwereko ojipea gwa'oa. Pira gwereko ojipea gwa'oa nohõ.

40Gwereko yvagipeva'ea ra'oa. Gwereko yvyakotyva'ea ra'oa nohõ. Ojoatyvi reki yvagipeva'ea katua yvyakotyva'ea katua pavẽi. 41Kwara gwereko okatua. Jahya katua ojipea. Jaytata'ia katua ojipea no. Ojoatyatyvi reki jaytata'ia katua ojohugwi no.

42Nahã po ti nhande mbogweravame a'ero nehẽ. Otymame nhandera'oa ijugamo. Ombogweravame po ti nhandera'oa ndijugi nehẽ. 43Otymame nhandera'oa ite'varuhuro. Ombogweravame po ti nhandera'oa ikatuheteramo nehẽ. Otymame nhandera'oa ndipopoakari. Ombogweravame po ti ipopoakaramo nehẽ. 44Otymame nhandera'oa yvyakotyva'ea. Ombogweravame nhandera'oa po ti Tupana'ga ra'uva remimongopyra nehẽ. Gwereko nhandera'oa yvyakotyva'ea. Nurã ji ei: Gwereko nhandera'oag̃wama no. A'ea Tupana'ga ra'uva omongo nhande ve.

45Nahã Tupana'ga rembikwatijarukara i'ei no:

“Tupana'ga omongo jypyve'ga Adão'ga,” e'i ikwatijara hako.

Aerẽve'ga Adão'ga nhande mongo nhande mboheaporog̃itapyahuavo. Cristo'ga pe ji ei. A'ereki gaha nhande mboheaporog̃ita pyahu gwa'uvimo. 46Jypya ko nhande rekoi yvyakotyva'ero. Aerẽ nhande reaporog̃itapyahuro nhandekovo. 47Tupana'ga oapo jypyva'ea Adãova'ea yja pyvõ. Ahe ko yvyakotyva'ea a'ero. Aerẽve'ga ko yvagahugwive'ga Cristo'ga. 48Yvyakotyve'g̃a ko oho Adãova'ea rupi yjapyvõva'ea rupi. Cristo'gareheve'g̃a ko oho Cristo'ga rupi yvagahugwive'ga rupi. 49Nhandera'oa ko yjapyvõva'ea ra'oa ja kiro Adãova'ea ra'oa ja. Aerẽ po ti nhandera'oa yvagahugwive'ga ra'oa ja Cristo'ga ra'oa ja nehẽ.

50Nhiirũ, amombe'u katu ji pe me. Yvyakotyve'g̃a nda'oa nhande herekorame po ti nhande ndiahoi yvagi pe nehẽ – perope Tupana'ga oko huvihavuhuhetero. Ijuva'ea ndokoag̃wami ijuge'ỹva'ero.

51-52Pehendu ti kiro ji imombe'urame aherembikwahavipyre'yma. Jararamo po ti nhande niamanoi ve Cristo'ga rura'java renonde nehẽ. Emo po ti Tupana'ga nhande mbojirojijyipavi nehẽ trombeta nhi'ig̃ame mbapavamo nehẽ. Trombeta nhi'ig̃ame po ti Tupana'ga g̃a mbogweravi na'ẽ omanove'g̃a Cristo'gareheve'g̃a. Nomanoa'javi po ti g̃a a'ero nehẽ. Kotihĩ hete po ti Tupana'ga nhande mbojirojijyi a'ero nehẽ.

53Yvyakotyva'ero nhandera'oa omano ojugamo. Nurã po ti Tupana'ga imbuhuri hajiheva'ea nhande ve nehẽ. A'ea po ti nomanoi ojuge'yma nehẽ. 54Imbuhurukarame omanoe'ỹva'ea nhande ve po ti ihoi Tupana'ga rembikwatijarukara japiavo nehẽ – kiroki e'i:

“Ndogwerekoa'javi kiro ahemanoa.

Tupana'ga omombi pa a'ea kiro,” e'i.

Irũa aherembikwatijara e'i:

55“Nhanemanoa niandepojykapava'javi.

Nhanemanoa nombohahya'javi nhande ve,” e'i aherembikwatijara.

56Nhanemanoa ombohahy nhande ve nhande rekote'varuhuro g̃waramo. Nhanderekote'varuhua ipopoaka nhande rehe nhande ikwahava g̃waramo Moisésva'ea remimbo'eagwera. A'ereki a'ea e'i nhande ve: “Kiroki g̃a oko te'varuhu – g̃a po ti omano ogwovo hahyva'ea ruvihava pype nehẽ,” e'i aheremimbo'eagwera. 57Emo Tupana'ga ombuhuruka avo Jesus Cristo'ga nhandepojykaharete'ga. Igwete ga manoi nhande repyga nhande mbopiro'yavo nhanderekote'varuhua hugwi. Timbohete ti Tupana'ga a'ero ndepyry hete nde Jesus'ga mbuhuruka javo.

58Nhiirũ, ako hete ji pe ndehe. Pemondo ti pejipy'a mbotyva pejikoheteavo Cristo'ga rehe. Peporavyky katu hete ti ga pe ojipe'g̃a mbojikoguka ga rehe. A'ereki pejiporavykyrame garemimbotarimova'ea rehe pe ndapeporavykytehei pejikovo. Pekwaha pe a'ea.

Tupanaʼga nhiʼig̃a

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index