Search form

2 Coríntios 11

Paulova'ea onhi'ig̃ahy Cristo'ga moirũhara'g̃aatyviva'ea pe

1A'e ji pe me kiro: Na ji etehei pe me. A'ereki ji tanhimbohete tehe. Ite'varuhu ahe nhimboheterame. Emo ji rendu tehe ti. 2A'ereki Tupana'ga ja ji akate'ỹ pe ndehe pe arõheteavo. Tamombe'u ojo'java'ea pe me kiro. Hẽakuvyra'ga hẽa mohembirekouka ga pavẽi ga rehe jate ti eko javo. Na jitehe ji pe mbojiko Cristo'ga rehe ga rehe jate ti peko javo. Taperojijyi ti jara'g̃a ndehe pejikovo, a'e ji. A'ero po ti ji ei Cristo'ga pe pe mombe'gwovo nehẽ: Koro g̃a ndekoi. Nde rehe jate g̃a jikojikogi jipi okokatuavo, a'e po ti ji nehẽ. A'ero po ti ga pe nderohoi yvagi pe pe mombytavo ojipyri avuirama nehẽ.

3Ako tehe ji jikate'yma pe ndehe. Mara'ngu po ti Corintopeve'g̃a opohia Cristo'ga hugwi nehẽ? a'e ji jiyvyteri pe. Ymyahũ Evava'ea gwerovia Satanás'ga nhi'ig̃a ga omoandyandyirame. Na jitehe ojipe'g̃a pe moandyandyipotari kiro heroviapotaruka pe me mbehea. A'ero g̃a nderoviarame po ti pe pohiri Cristo'ga hugwi nehẽ. A'ero Cristo'ga rehe jate rũi ti pe jikogi nehẽ. A'ea ji ndapotari.

4A'ea'ja ji pe me: Na ji etehei pe me nhimboheteteherame. Ite'varuhu ahe nhimboheterame. Emo ji rendu tehe ti. A'ereki pe pehendu tehe ojipe'g̃a nhi'ig̃a i'mbeve'g̃a nhi'ig̃a ikatu g̃a nhimboheterame javo – kiroki g̃a omombe'u Jesus'ga mombe'uaatyviva'ea pe me ogwovo pe pyri. Ore Cristo'ga mombe'urame pe me Tupana'ga ra'uva tuhẽ oho upa pe pyri ikwehe. Hajiheva'ea rehe pe ndekoi reki kiro peangaruhuramo g̃a'mbea renduvame. Opomog̃ita ore Jesus'ga mombe'ua rehe ikwehe. Hajiheva'ea rehe pe ndekoi reki Jesus'ga mombe'uarũiva'ea rehe g̃a pe mog̃itarame hehe kiro. Pehendu tehe katu reki g̃anhi'ig̃a pendoryndoryvamo g̃a ndehe ahemoandyandyihara'g̃a ndehe!

5E'i g̃a pe me: “Ore ko huvihava jitehe Cristo'ga moirũharamo orokovo,” ei ahemoandyandyihara'g̃a pe me.

A'ero ji mombe'ukatue'yma pe ei: “Paulo'ga ko g̃a gwyre'i.” A'ea pe pe'ji tehe ji ve naerũ? Ji g̃agwyre'iva'ea rũi tuhẽ!

6“Nonhi'ig̃atukwahavi Paulo'ga ojipe'g̃a mongoe'yma ojihe. A'ereki ahã gambo'ehara'ga hehe,” ei g̃a pe me. Ahã tuhẽ nhimbo'ehara'ga hehe. Nurã g̃a pe ndikatui nhinhi'ig̃a. Cristo'ga mombe'ua ji akwaha hete reki ga mombe'ukatuavo. Jukwaha a'ea pe me. A'ereki nane'ymi ore Cristo'ga mombe'u katu ikwahavuka pa pe me ikwehe.

7Amombe'u katu ji pyryva'ea pe me ikwehe. Cristo'ga omano nhande repyga imomboruka nhanderekote'varuhua nhande hugwi, a'e ji pe me ikwehe. A'ero po ti ga nhande rerohoi yvagi pe nhande mongovo ojipyri avuirama nehẽ nhande jikoga g̃waramo ga rehe. A'ea pa ji imombe'ui pe me Tupana'ga nhi'ig̃a. Nda'ei ji pe me: Pembuhu ti itambere'ia ji ve ji Cristo'ga mombe'uro g̃waramo pe me. A'ea ji nda'ei pe me. Ji aporavyky okoteheve'ga ja pe pyri Cristo'ga mombe'gwovo pe me ikwehe tomombyry ti Tupana'ga Corintopeve'g̃a pe javo.

Mara'ngu po pe javo: “Paulo'ga oko te'varuhu igware'yma g̃waramo itambere'ia nhande hugwi”? A'ea pe'ji ji ve naerũ? Ji jipyry hete reki igware'yma pe hugwi. Ndapekwahavi pe a'ea naerũ?

8Po pyry pe imbuhuri ji ve ji poravykyrame Cristo'ga mombe'gwovo pe me ramo. Napembuhuri reki pe ji ve ikwehe. Ojipe'g̃a ki a'e te ombuhu ji ve Cristo'gareheve'g̃a. G̃anemimbuhura ji herohoi g̃a hugwi a'ero ikwehe. Tareko ti jijive jijuvame Corintopeve'g̃a pyteri pe reki, a'e ji ikwehe. Nurã ji herekoi na'ẽ Cristo'ga mombe'urame pe me.

9Aerẽ ji ndarekoa'javi jijive. Nda'ei ji pe me reki: Pembuhu ti ji ve. A'ea ji nda'ei. A'ereki momina rupi Cristo'gareheve'g̃a ombuhu ji ve itambere'ia urame Macedôniapeve'g̃a gwyra hugwi. Aerẽ ti ji nda'ei a'ea rehe pe me nehẽ no. 10Nane'ymi Cristo'ga omombe'u a'itituhẽva'ea ymya. Ji ojiheva'ero g̃waramo ga imombe'uukari ji ve a'itituhẽva'ea no. Kiro ji imombe'ui a'itituhẽva'ea pe me: Cristo'ga mombe'urame pegwyripeve'g̃a pe Grécia pe po ti ji nda'eag̃wami pembuhu ji ve itambere'ia javo nehẽ. Nane'ymi ti ji nhimbohetei a'ea rehe nehẽ. Ji nhimboheterame ti nanhimombihavi nehẽ no, a'e hete ji.

11Pe'e tehe po pe: “A'ea Paulo'ga ei nhande ve. A'ereki ga nianearõi,” pe'e po pe novĩa. Ji opoarõ hete reki! Tupana'ga okwaha a'ea.

12Ndapyhygi ji itambere'ia pe hugwi. Aerẽ po ti na jitehe nehẽ no tamombi ti ji g̃a'ete'varuhua ji ve – kiroki g̃a onhimbohete oporavykya rehe. A'ereki g̃a e'i tehe ojive: “Oromombe'u ore Cristo'ga pe me Paulo'g̃a javijitehe,” e'i tehe g̃a ojive. A'ereki ore ja rũi reki g̃a ndekoi. A'ereki g̃a opyhy itambere'ia onhi'ig̃a renduve'g̃a hugwi jipi. 13G̃a ko Cristo'ga moirũhara'g̃aatyvive'g̃a. A'ereki Cristo'ga rũi e'i g̃a pe g̃a ko nhimoirũharamo oko javo. O'mbero g̃a imombe'ui ojipe'g̃a pe g̃a moandyandyita. Oa'ãa'ã g̃a Cristo'ga moirũhara'g̃a okokatu'ag̃a pepyteri pe oroko tuhẽ ore gamoirũharamo javo o'mbero.

14Nianhimomby'ai nhande a'ea rehe. Satanás'ga vehevi oa'ãa'ã hete Tupana'gapyrive'g̃a yvagipeve'g̃a g̃wendy'jandy'javamo ako tuhẽ ji Tupana'gapyriva'ero jipyryvamo javo o'mbero. Nahã ga rekoi nhande moandyandyipota nhande arõe'yma. 15A'ero nhande nianhimomby'ai Satanás'gareheve'g̃a ndehe g̃a okokatuve'gareheve'g̃a ra'ag̃ame oroko tuhẽ ore Jesus'gareheva'ero javo o'mbero. Aerẽ mbapava koty ti Tupana'ga g̃a mondoi hahyva'ea ruvihava pype nehẽ g̃a ndekote'varuhuro g̃waramo.

Hahy hete Paulova'ea pe

16A'ea'ja ji pe me: Na ji etehei pe me. Ite'varuhu ahe nhimboheterame. Tape'ei ji ve: “Paulo'ga ikwahave'ỹve'ga ja onhimbohete.” A'ea pe ti tape'ei ji ve. Pe epotarame ji ve ji rendu tehe a'ero. A'ereki ji tanhimbohete'i no.

17Jesus Cristo'ga nhandepojykaharete'ga nde'i ji ve: “Enhimbohete ti javo g̃a pe.” A'ea rũi ga ei ji ve. Jihi reki a'e jijive ikwahave'ỹve'ga ja jipyry tuhẽ ji javo.

18He'yive'g̃a onhimbohete pepyteripeve'g̃a nahanahã ore ojipe'g̃a hohe javo. Nurã ti ji nhimbohetei no kiro. 19A'ereki pe pehendu tehe ikwahave'ỹve'g̃a pendoryndoryvamo g̃a ndehe. Nahã ikwahapyramo po pe ndekoi pejikovo g̃a ndehe naerũ novĩa? Po ikwahapyra'g̃a nohendukatui ikwahave'ỹve'g̃a hamo.

20G̃a napembopiro'yukari pe mondomondovo onhi'ig̃a rupi jipi. G̃a opojyka pa peitambere'ia pembatera reheve pe moandyandyita. Pe me g̃a ei: “Ore huvihavamo oroko. Peko tehe pe ore pyri,” ei g̃a pe me. G̃a pe mbotegwete hete pe pojihuve'yma. Emo pe g̃a nendu tehe reki jipi g̃andekote'varuhua mbogwavipeavo na g̃a ndekoi nahã ore ve javo.

21“Paulo'g̃a opojihu huvihave'ỹva'ero okovo ore atyvi,” ei g̃a pe me. A'e ji pe me: A'iti tuhẽ ore oropojihu ite'varuhuva'ea. Nurã ore oropojihu oronhimimbojigwaraja pe ndehe. A'ea rehe ji poyjahetero pe nderekokatuavo. Ore g̃a atyvi oroko. Ndorojigwarai ore pe ndehe. A'ea pe ndapekwahavihu naerũ?

G̃a ja reki kiro ji nhimbohetei a'ero. A'e tehe reki ji ikwahave'ỹve'g̃a ja. A'ereki ite'varuhu ahe nhimboheterame.

22“Ore ko hebreusramo oroko,” ei g̃a onhimboheteavo.

Jihi ko hebreuramo no, a'e ji nhinhimboheteavo.

“Ore ko israelitasramo oroko,” ei g̃a.

Jihi ko israelitaramo ako no, a'e ji.

“Ore ko Abraãova'ea rakykwepoharamo oroko,” ei g̃a.

Jihi ko Abraãova'ea rakykwepoharamo ako no, a'e ji.

23“Oroporavyky ore Cristo'ga pe,” ei g̃a onhimboheteavo. Jihi kaitu ko aporavyky hete Cristo'ga pe g̃a hohe. A'ea ji ei nhinhimboheteheteavo ikwahave'ỹheteve'ga ja heagwyryve'ga ja. Po ahe nonhimbohetei hamo. Emo ji tanhimombe'u katu pe me.

G̃a hohe ji he'yjuhu aporavykyvyky Cristo'ga pe.

G̃a hohe ji he'yjuhu akiaki cadeia pype. A'ereki Cristo'ga arõe'ỹve'g̃a ji mongimongi cadeia pype ji mo'ama Paulo'ga ti tomombe'ua'javyme Cristo'ga javo.

Pepyteripeve'g̃a hohe ji he'yjuhu akwahakwaha hahya. A'ereki Cristo'ga arõe'ỹve'g̃a ji nupanupã teremombe'ua'javi Cristo'ga javo ji ve.

Ji amano gweregwerevi.

24Kiro ji imombe'ukatui a'ea pe me:

Manamename'ĩ cinco vezes g̃a ji pyhypyhygi ji nupanupamo ipira apopyra pyvõ. Jipyhyga nanani judeus'g̃a nduvihava'g̃a ei: “Penupanupã ti Paulo'ga momi trinta e nove ga mondohondohoga ipyvõ,” ei g̃a ojipyrive'g̃a pe. A'ero g̃a ji nupanupãi trinta e nove okovo Moisésva'ea remimbo'eagwera rehe.

25Manamename'ĩ três vezes romanos'g̃a gwyripeve'g̃a ji pyhypyhygi ji nupanupamo yvyra pyvõ.

Ojipeji ojipe'g̃a ji apiapi ita pyvõ ji juka pota novĩa.

Manamename'ĩ três vezes yharuhua ihoi ypy pe ji rerotypyvy gweregwerevi ypy pe no.

Ojipeji ji pytai ypiahua ruvihava pyteri pe ypytunimo arimo no yhara raygwera rehe.

26Ambojoapiapi ji jigwovo g̃acidades pe g̃agwyri pe no. Tiruahũ ji ve ji hojihorame jipi. Kiro ti ji imombe'ukatui pe me:

Tiruahũ ji ve ji paranauhũa ahaahavame nhatymbavame.

Tiruahũ ji ve iporomive'g̃a imimame nhimbatera ji hugwi ji hojihorame.

Tiruahũ ji ve jire'yja'g̃a judeus'g̃a ndekote'varuhurame ji ve ji hojihorame.

Tiruahũ ji ve judeus'g̃arũive'g̃a ndekote'varuhurame ji ve ji hojihorame.

Tiruahumba ji ve ji hojihorame cidades pe ongae'ỹi me no ypiahua ruvihava rehe no.

Tiruahũ ji ve g̃a ji moandyandyirame – kiroki g̃a e'i ji ve o'mbero: “Nde ja ore orojiko Cristo'ga rehe.”

27Aporavyky hete ji ipyhyga mbatera ji ve. Jipokapa ji!

Manamename'iuhũ ji ndakiri.

Manamename'iuhũ ty'ara ji jukai. Nday'uy'ui ji no jitekovo.

Manamename'iuhũ ji nda'ukatui.

Manamename'iuhũ iroyxag̃ahivuhu ji ve. Ahã ji ve nhimbukuhava jipira.

28Koji'iva'ea tiruahũ ji ve nanongara hahyva'ea no. A'ea ji namombe'ui kiro.

Ojipeva'ea ti ji imombe'ui kiro pe me jipy'a. Nane'ymi ji ag̃ataruhuramo Cristo'gareheve'g̃a ndehe nhaporemo – kiroki g̃a pe ji Cristo'ga mombe'u g̃a mbojikoguka ga rehe. Akwaha pota ji mara'ngu po g̃a ojikoheteavo kiro Cristo'ga rehe javo.

29Po ojipe'ga oko gwereuhu Cristo'ga nhi'ig̃a rupi opopoakare'ymamo, a'ero ji haykahetei gapopoakare'ymagwera. Ji ndajipopoakari a'ero. Po ojipe'g̃a ga mbo'e ite'varuhua rehe tambotegwete ti ji ga javo, a'ero ji nhimboahivi g̃a pe.

30Tanhimbohete ti ji ikaturo g̃waramo pe me. A'ereki pepyteripeve'g̃a onhimbohete pe mbohoryva. A'ero kiro ti ji nhimbohetei no. E'i g̃a ji ve: “Nahanahã Paulo'ga rekoi. Nurã ore ikwahavi ga ndipopoakari javo,” ei g̃a.

Kiroki omboukwaha jipopoakare'yma – a'ea rehe ti ji nhimbohetei kiro a'ero. 31Nanhi'mbei ji javo pe me. Tupana'ga okwaha a'ea. Gaha nhande timbohete avuirama. Ga ko Jesus Cristo'ga ruvihavuhuhete'ga garuva'ga no nhandepojykaharete'ga ruva'ga.

32Jiruvame cidade de Damasco pe governador'ga ji pyhyguka pota ikwehe novĩa. A'ero ga soldados'g̃a mondoi cidade rokairungava apoa pyri portões pyri g̃a mo'ama pevo tonhimimyme ti Paulo'ga nhande hugwi javo. Garuvihavuhu'ga ko Aretas'ga. 33Cristo'gareheve'g̃a ki a'e te ji poko. Anhimbo'a ji pandyruhua pype. A'ero ipype ji rekorame g̃a ji mondoi cidade rokairungava kwara rupi ji mbojyva yvyvo. Nahã ji nhimimi Damascopeve'g̃a nduvihava'ga hugwi jigwovo ga hugwi. Nahã jipopoakare'yma a'ero. Nanongara rehe ji nhimbohetei a'ero.

Tupanaʼga nhiʼig̃a

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index