Search form

Apocalipse 3

Tupana'ga omondouka onhi'ig̃a ojiheva'ea pe Sardespeva'ea pe

1—João, ei Jesus'ga ji ve, kiro ti ji imombe'ui ikwatijaruka nde ve Tupana'ga rembiepiukara ji ve, ei Jesus'ga ji ve. A'ea ti ekwatija Tupana'gapyrive'ga pe yvagipeve'ga – kiroki ga omombe'u Tupana'ga nhi'ig̃a Tupana'gareheve'g̃a pe cidade de Sardes pe, ei Jesus'ga ji ve. Ekwatija ti ga pe tomombe'u ti ga g̃a pe Jesus'ga rembikwatijarukara javo, ei Jesus'ga ji ve.

A'ero Jesus'ga imombe'ui ji ve. Nurã kiro ji ikwatijari Jesus'ga remimombe'ua nhitena imondovouka Tupana'gapyrive'ga pe cidade de Sardes pe.

Nde ve Tupana'gapyriva'ea pe ji ei a'ero: Kiro koi Jesus'ga nhi'ig̃a nde ve:

—Jihi reki areko Tupana'ga ra'uva. A'ea ko seteva'ea ja. Jihi reki apyhy jaytata'ia no seteva'ea.

A'ea Jesus'ga ei. Nde ve ga ei tomombe'u ti ga nhinhi'ig̃a Tupana'gareheve'g̃a pe cidade de Sardes pe javo. Kiro koi ganhi'ig̃a g̃a pe:

—Opokwaha hete ji, ei Jesus'ga. Ikwahave'yma ojipe'g̃a ei pe me: “Peko pyry pe. A'ereki pe peko Tupana'ga nhi'ig̃a rupi.” Jihi reki a'e pe me: Ndapekopyryvi pe. A'ereki pe ndapejirokwari pejikovo Tupana'ga nhi'ig̃a rupi.

2—Pejirokwa ti pejeaporog̃ita kwahava. Peko gwere pe Tupana'ga nhi'ig̃a rupi. Pejirokwa ti xakopigyme ti ganhi'ig̃a rupi javo. Penhimbopopoaka ti xako ti koji'i hete ganhi'ig̃a rupi javo. A'ea ji ei pe me. A'ereki Tupana'ga e'i pe me: “G̃a ndokoi nhinhi'ig̃a rupi nhaporemo,” ei ga.

3—Tapemoka'nhymi ti. Pe'ji ti pejive: “Nahanahã nhande jikogi Tupana'ga rehe g̃a imombe'urame ganhi'ig̃a nhande ve. Aerẽ nahanahã jitehe nhande jikogi ga rehe ganhi'ig̃a reroviaheteavo.”

—Nahã ti pe'ji pejive pejikopige'yma Tupana'ga rehe penhimomiranama. Peko hete ti ganhi'ig̃a rupi. Pepohi ti pejikote'varuhua hugwi pejeaporog̃ita rerojijyita, ei Jesus'ga.

—Po pe ndapejirokwari pejeaporog̃ita kwahava rehe pejeaporog̃ita rerojijyja rehe nehẽ, a'ero ti ji ruri pe pyri pe ji mboha'uve'ymame. Ahe nomboha'uvi iporomive'g̃a ndurame. Ahe ja ti napemboha'uvi ji rurame nehẽ. Aerẽ ti ji ruri imondovo ite'varuhua pe me pendekote'varuhuro g̃waramo nehẽ, ei Jesus'ga.

4—Jararamo pe ndapekote'varuhui cidade de Sardes pe. G̃wihã ji apota hete. A'ero ti pe ndekoi ji pyri imongiavo pepitig̃ahivuhuva'ea. A'ereki pe pepyry, ei Jesus'ga.

5—Kiroki ga g̃wendu katu Tupana'ga nhi'ig̃a onhimomiranama jipi – ga pe jitehe ti ji imondoi tapy'ynhapitig̃ahivuhuva'ea nehẽ emongi ti javo. Tupana'ga okwatija garera livro pype yvagi pe tuhu ti ga ji pyri upa avuirama javo. Ndahyvi ti ji garera jugwi nehẽ. Ga pe ti ji ei nehẽ: Ndehe ko jireheva'ea. A'ea ti ji ei ga pe jiruva'ga nhinhi'ig̃a renduvame nehẽ Tupana'gapyrive'g̃a henduvame no, ei Jesus'ga.

—A'ea nhaporemo ti ere Tupana'gareheve'g̃a pe cidade de Sardes pe, ei Jesus'ga nde ve ikwatijaruka ji ve.

6—Peapyakwa pe. Pehendu katu Tupana'ga ra'uva ea Tupana'gareheve'g̃a pe a'ero, ei Jesus'ga ikwatijaruka ji ve.

Tupana'ga omondouka onhi'ig̃a ojiheva'ea pe Filadélfiapeva'ea pe

7—João, ei Jesus'ga ji ve, kiro ti ji imombe'ui ikwatijaruka nde ve Tupana'ga rembiepiukara ji ve, ei Jesus'ga ji ve. A'ea ti ekwatija Tupana'gapyrive'ga pe yvagipeve'ga pe – kiroki ga omombe'u Tupana'ga nhi'ig̃a Tupana'gareheve'g̃a pe cidade de Filadélfia pe, ei Jesus'ga ji ve. Ekwatija ti ga pe tomombe'u ti ga g̃a pe Jesus'ga rembikwatijarukara javo, ei Jesus'ga ji ve.

A'ero Jesus'ga imombe'ui ji ve. Nurã kiro ji ikwatijari Jesus'ga remimombe'ua nhitena imondovouka Tupana'gapyrive'ga pe cidade de Filadélfia pe.

Nde ve Tupana'gapyriva'ea pe ji ei a'ero: Kiro koi Jesus'ga nhi'ig̃a nde ve:

—Jihi reki jipyry hete, ei Jesus'ga. Jihi reki ji ako a'itituhẽva'ea mombe'uharamo. Jihi reki ji areko chave Daviva'ea apoa israelitasva'ea ruvihavuhuva'ea apoa, ei Jesus'ga. Ji hovapytymba'vogame ojipe'g̃a nohovapytymi a'ero, ei Jesus'ga. Ji hovapytymame ojipe'g̃a nohovapytymba'vogi a'ero, ei Jesus'ga.

A'ea Jesus'ga ei. Nde ve ga ei tomombe'u ti ga nhinhi'ig̃a Tupana'gareheve'g̃a pe cidade de Filadélfia pe javo. Kiro koi ganhi'ig̃a g̃a pe:

8—Opokwaha hete ji, ei Jesus'ga. Pepopoaka'ri pe. Emo nhinhi'ig̃a rupi pe ndekoi. Ndape'ei ojipe'g̃a pe: “Ore ko Jesus'gareheva'ea rũi.” A'ea rũi pe ei, ei Jesus'ga. Nurã ji pe mondoukari tomombe'u ti g̃a Tupana'ga nhi'ig̃a javo. A'ero ti pe hopehoi Tupana'ga nhi'ig̃a mombe'gwombe'gwovo ojipe'g̃a pe nehẽ. Tegwete pemombihava Tupana'ga mombe'ua hugwi.

9—Pehendu ti! Kiroki g̃a e'i o'mbero: “Ore ko Tupana'gareheva'ero. A'ereki ore ko judeusramo” – g̃ahã ko Tupana'gareheva'ea rũi reki. A'ereki g̃a nohendukatui Tupana'ga nhi'ig̃a. Onhimbopogwe g̃a Satanás'ga rehe onhimono'ono'og̃a ganhi'ig̃a renduva, ei Jesus'ga. Pe pyri ti ji g̃a mbuhurukari pe mboheteavouka. Nurã ti g̃a nenypy'andurugi pepya pyri nehẽ pepyry hete pe ore hohe javo. Pe me ti g̃a ei nehẽ: “Gaha pe arõ hete Jesus'ga!” e'i ti g̃a pe me nehẽ, ei Jesus'ga.

10—Peko pe nhinhi'ig̃a rupi penhimomiranama ji erame pe me: Penhimomirana ti. Nurã ti ji pe nderekokatui pe a'nguavo ite'varuhuva'ea hugwi ite'varuhuva'ea rurame yvyakotyve'g̃a ndehe nhaporemo nehẽ. Uhu ti ite'varuhuva'ea imboukwahava yvyakotyve'g̃a ndeaporog̃ita nehẽ, ei Jesus'ga.

11—Nambegwei ti ji rura'javi nehẽ. Tapejikopigi ti ji rehe a'ero. Po ti pe jikopigi ji rehe nehẽ, a'ero ti ojipe'ga ndopyhygukari pe me imbuhutehea nehẽ. G̃wihã Tupana'ga imbuhupotari pe me, ei Jesus'ga.

12—Kiroki ga g̃wendu katu Tupana'ga nhi'ig̃a onhimomiranama jipi – gaha ti ji ga rerohoi yvagi pe ga mongoheteavo Tupana'ga pyri avuirama Tupana'ga ronga pe gambohetehai pe nehẽ. Okyta ja ti ga pytakatui pevo okaturo. Ndohoa'javi ti ga nehẽ, ei Jesus'ga. Jiruvihavuhuhete'ga rera Tupana'ga rera ti ji ikwatijari ga rehe nehẽ. Ga rehe ti ji ikwatijari jiruvihavuhuhete'ga cidade rera nehẽ no – kiroki cidade ti uhu yvaga hugwi Tupana'ga hugwi cidadepyahua Jerusalém nehẽ. Jirerapyahua ji ikwatijari ga rehe nehẽ no, ei Jesus'ga.

—A'ea nhaporemo ti ere Tupana'gareheve'g̃a pe cidade de Filadélfia pe, ei Jesus'ga nde ve ikwatijaruka ji ve.

13—Peapyakwa pe. Pehendu katu Tupana'ga ra'uva ea Tupana'gareheve'g̃a pe a'ero, ei Jesus'ga.

Tupana'ga omondouka onhi'ig̃a ojiheva'ea pe Laodicéiapeva'ea pe

14—João, ei Jesus'ga ji ve, kiro ti ji imombe'ui ikwatijaruka nde ve Tupana'ga rembiepiukara ji ve, ei Jesus'ga ji ve. A'ea ti ekwatija Tupana'gapyrive'ga pe yvagipeve'ga pe – kiroki ga omombe'u Tupana'ga nhi'ig̃a Tupana'gareheve'g̃a pe cidade de Laodicéia pe, ei Jesus'ga ji ve. Ekwatija ti ga pe tomombe'u ti ga g̃a pe Jesus'ga rembikwatijarukara javo, ei Jesus'ga ji ve.

A'ero Jesus'ga imombe'ui ji ve. Nurã kiro ji ikwatijari Jesus'ga remimombe'ua nhitena imondovouka Tupana'gapyrive'ga pe cidade de Laodicéia pe.

Nde ve Tupana'gapyriva'ea pe ji ei a'ero: Kiro koi Jesus'ga nhi'ig̃a nde ve:

—Jihi ko a'itituhẽva'ea mombe'uhara, ei Jesus'ga. Ambojiko ji g̃a jijihe, ei Jesus'ga. Ji ve Tupana'ga oapouka yvaga yvya rehe ve mbatera apovouka.

A'ea Jesus'ga ei. Nde ve ga ei tomombe'u ti ga nhinhi'ig̃a Tupana'gareheve'g̃a pe cidade de Laodicéia pe javo. Kiro koi ganhi'ig̃a g̃a pe:

15-16—Opokwaha hete ji, ei Jesus'ga. Pe ndapejirokwari reki pejoryvamo ji rehe. Pejoryjory hete ti ji rehe a'ero. Po pe napendoryndoryhetei ji rehe, a'ero po ti peko te'varuhu hete ji ve hamo. Ahe i'upotarame iroyxag̃ahiva'ea, a'ero iroyxag̃ahive'ỹva'ea ahe ndopotari onyvuna ojurua hugwi. Ahe i'upotarame hakuheteva'ea, a'ero hakuhetee'ỹva'ea ahe ndopotari onyvuna ojurua hugwi. Na jitehe ti ji ndapepotari jipohia pe hugwi nehẽ. A'ereki pe napendoryndoryhetei ji rehe. Emo pe ndapekote'varuhuhetei ji ve no, ei Jesus'ga.

17—Pe'e pe: “Nhanembate nhande. Tireko hete nhande. Ndopavi nhande hugwi. Nurã ti tipyhygyme ojipea nhandejive,” pe'e pe novĩa, ei Jesus'ga.

—Na rũi pe ndekoi, ei Jesus'ga. Pehe ndapekwahavihu. Ite'varuhu hete pe me reki. Peporia'i reki pe pejikovo imbatere'ỹve'g̃a ja reki, heakwagweve'g̃a ja reki, ipire'ỹve'g̃a ja reki. Pe ndapekwahavi reki nhanembate nhande javo.

18—Nurã kiro ji pe mog̃itai. Ji pyri ti pejo embuhu ji ve javo, ei Jesus'ga. Ji hugwi ti pepyhy ouro imbokatupyra tatapypeva'ea. A'erame tehe ti pe mbateramo tuhẽ nehẽ, a'e ji, ei Jesus'ga. A'ereki ji amondo tehe pota he'yjuhuva'ea pe me. Ji hugwi ti pepyhy tapy'ynhapitig̃ahivuhuva'ea. A'erame tehe ti pe ndapekoa'javi ipire'ỹve'g̃a ja nehẽ. A'ero ti ojipe'g̃a ndohepiaga'javi pepire'yma nehẽ. A'ero ti pe napenhinotĩa'javi nehẽ, a'e ji, ei Jesus'ga. A'ereki ji amomboruka pota pendekote'varuhua pe hugwi pe mombyrypota toko pyry ti g̃a ji ja javo. A'ero jipyryva a'e ji pepitig̃ahivuhuva'ea pe, ei ga. Ji hugwi ti pepyhy mohag̃a nhandya imongyavo pejeakwara rehe, ei Jesus'ga. A'erame tehe ti pe hepiakatui nehẽ, a'e ji, ei Jesus'ga. A'ereki ji akwahavuka pota nhimombe'ukatua pe me.

19—Nhiremiarõheteve'g̃a pe ji nhi'ig̃ahyi imondovo hahya g̃a pe toko katu ti g̃a javo, ei Jesus'ga. Nurã ti pejirokwa pejeaporog̃ita rerojijyita pepohia pejikote'varuhua hugwi, ei Jesus'ga.

20—Pehendu! Kiro ji ami mytu'ẽ me, ei Jesus'ga. Ji kwajikwari porta rehe nhinhi'ig̃a kiro ji ruri javo. Kiroki ga g̃wendu ji nhi'ig̃ame hovapytymba'voga ji ve – garonga pype ti ji reki nehẽ. Ka'arugame ti ore i'ui orojogwerokupa a'ero nehẽ, ei Jesus'ga. A'ea ji ei ikwahavuka pe me pejiko ti ji rehe javo. A'ero ti ji jikoty'ari pe pavẽi nehẽ, ei Jesus'ga.

21—Ahendu katu ji Tupana'ga nhi'ig̃a nhinhimomiranama jipi, ei Jesus'ga. Jiruva'ga pavẽi ji apygi ga'apykavakatua rehe jitekovo aheruvihavuhuhetero. Na jitehe ti ga apygi ji pavẽi – kiroki ga g̃wendu katu Tupana'ga nhi'ig̃a onhimomiranama jipi. Gaha ti ji ga reroho yvagi pe ga mboapyga ji pavẽi jiapykavakatua rehe ga mongovo nehẽ toko ti ga aheruvihavamo javo, ei Jesus'ga ikwatijaruka ji ve.

—A'ea nhaporemo ti ere Tupana'gareheve'g̃a pe cidade de Laodicéia pe, ei Jesus'ga nde ve ikwatijaruka ji ve.

22—Peapyakwa pe. Pehendu katu Tupana'ga ra'uva ea Tupana'gareheve'g̃a pe a'ero, ei Jesus'ga.

A'ea nhaporemo Jesus'ga imombe'upavi ji ve.

—Tupana'gapyrive'g̃a ti tomombe'u Tupana'gareheve'g̃a pe cidadespeve'g̃a pe Tupana'ga rembiepiukara ji ve – kiroki sete g̃acidades yvya koty, ei Jesus'ga ikwatijaruka ji ve.

Tupanaʼga nhiʼig̃a

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index