Search form

Gwa 11:11

11Rali wane chinretinitka, wane chinna, “Lasarni, walukanru, rapnanutatka. Seyni wane nyanu. Nkomyekapanru.”

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index