Search form

Lokasu 22:25

25Giyagni Geso wane chinna, “Payineko pogirene girukotanna wanna, wanna chinanu gitaakalune kigleru gixjene chinkalune.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index