Search form

Matiyo 4:7

7Geso wane chinru, “Wanekoxa chinyongayegitkalurutkani: Gi pyantaletanru Gitsrukaachi Poyakalute.”

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index