Search form

Romanone 9:29

29Muchikawa wane chinyawaka Gisayiya:

Gitsrukaachi ksolaloteru

gimka ruxetkaklopishatanunwu,

Sotoma gajenniko pixkamka wixanuna,

ga wa Komora gajenni

pixkapotukmaka wixanuna.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index