Search form

Átus 10:35

35Ka samwa git ku pariye uwaypuktenwiy. Ig Uhokri batek gikakkis madikte hiyeg ku pariye gikiyetnipwi, madikte ku pariye wewnepwi wadit.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index