Search form

Átus 16:32

32Ayteke igkis ekkenes Uhokri giwn ta git payak gikakkis madikte gipinekuya ayge.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index