Search form

Átus 2:27

27‘Pis ka ikis nanmapuh ayhté miyarapye giwetrikis. Pis ka isaksan nah pikamkayh barewpitye adahan nupithu madipwip.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index