Search form

Átus 2:44

44Madikte nerras kamaxwenepwi ta gipitit Kiyapwiye Jesus igkis pahatwowa gihiyakemnikis. Gewkanbetkis gidahanyekwiyes.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index