Search form

Átus 3:7

7Ayteke ig kiyapwiye Pedru sumuhe giwaku kihehaprik, ig kannikasepri. Aynewa ig awayg gikugku akak gikisut isahpu.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index