Search form

Átus 4:17

17Ka sam. Uyay puwimahgikis adahan igkis ka kinetihwa gimin Jesusmin akiw kahadbe ini ginetnikis ka ibakhaw.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index