Search form

Átus 5:8

8Igme kiyapwiye Pedru ayapru:

―Mmah yis piyuke yiwasra mmah adahan nonewa karukri pigihgi ayta ewk atan?

Egme kaytwa giwn:

―Ihi, adahan nonewa karukri.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index