Search form

Átus 8:20

20Igme kiyapwiye Pedru kaytwa giwn:

―Kuri pis biyuke payak akak pikakura awaku pipewkan pis hiyá asimka ini Uhokri gikan.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index