Search form

Átus 9:42

42Ayteke madikte hiyeg ayge Jopi timé gak. Inneki keh kaayhsima hiyeg kamaxwa ta gipitit Kiyapwiye Jesus.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index