Search form

João 10:17

17Nah umahkiswenek nuwnteknewa adahan nah kannikaw akiwnek. Inneki keh Nighu batek nukakhu.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index