Search form

João 11:24

24Egme kaytwa giwn:

―Nah hiyak ku ig kannikaw akiwnek amaksemni hawkri ku aysaw madikte miyarapyenpu kannikaw.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index