Search form

João 13:7

7Igme Kiyapwiye Jesus awna git:

―Pis ka pukuha ku pariye kuri nah keh. Henneme kuwewanek pis pukuhpinnek.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index