Search form

João 15:6

6Ku pahapwi ka pahapwinama nukakhu, aysawnemenek ig padekwikanek ke pahat ah atawnibe ku pariye huruhrupye. Atawnibdi huruhrapye in pahadguhpika, in padekwika ta ariwtrikut tiket.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index