Search form

João 17:7

7Kuri igkis hiyakni ku madikte ku pariye nah keh, nah keh piwntak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index