Search form

João 20:1

Jesus Kannikew

Mt 28.1; Mk 16.1; Lk 24.1

1Ayteke paka abet kabeyweke msanpew kapwihte eg kiyapuno Mahi Madalena danuh atere arit Kiyapwiye Jesus gimew. Ayge eg hiyá gimew asabwat ayipa wokepka.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index