Search form

Lúkas 1:24

24Awenketeke ini gihayo amakano Isabel biyuhkise. Eg hiyapni henne, eg kapigse gukamkayh, eg ka pes paytrikutak adahan pohowku kayg. Eg awna:

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index