Search form

Lúkas 1:36

36Ku pis hiyap pikebyi kiyapuno Isabel kuwis biyuhkisno, pis hawwatanek. Eg kiyaparupyo, eg kanumka manpigpiyo henneme gubiyuhkisni puguhkuna kayg gaw kuwis.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index