Search form

Lúkas 1:41

41Pase eg amakano Isabel timé inakni guwn henne, gukamkayh mukuse ay gunaktin. Ayge amun ini eg kawihpika gapit Uhokri Gitip.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index