Search form

Lúkas 1:72

72Ig awna gitkis wahawkripwiy amekenegben: “Nah amnihyinek. Nah ka miyeh ku samah nah ikaksin yit.”

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index