Search form

Lúkas 12:38

38Nawenétke nah ayipwite. Nawenétke pabuskak mtipka nah danuhnek, nawenétke kabeyweke nah danuhnek. Ku aysaw nah danuh atere, ku nah utipyi ipegnewa, ayge nikwe yis utí kaayhsima batekkanek.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index