Search form

Lúkas 12:44

44Juktah ig apuriwkis madikte gewkanbet ta giwakuit ner gibuk. Hennewatbaki ig keh. Nah hawwata nah keh yikaknek.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index