Search form

Lúkas 12:52

52Han pitatit igkisweke pakebyekne gihiyakemnikis ibekhewbet. Mpana siguhnan piyaname batekye nukakhu. Ku kawk piyana siguhnan mpaname batekye nukakhu.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index