Search form

Lúkas 17:35

35Hawwata akiw piyana gukebyikis tinogben kukwanos payak. Pahapu iwepkanek, pahapume ikiswika.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index